Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK™ – rychle tuhnoucí jednokomponentní polyuretanové lepidlo

INSTA-STIK™ je určeno zejména pro lepení izolačních desek a membrán s povrchy, jako je beton, zdivo, kámen, sádra (sádrokarton), dřevo, ocel apod. Lepidlo je k dispozici ve verzi s pistolí pro rychlé vytvrzení nebo s bezpečnostním ventilem na trubičkovém aplikátoru pro opakované použití.


INSTA-STIK™ lze použít v kombinaci s následujícími tepelně izolačními materiály:

 • desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
 • desky z pěnového polystyrenu (EPS)
 • desky z minerálních a skelných vláken
 • desky s nekašírovaným asfaltovým pásem
 • desky z pěnového skla
 • korkové desky
 • dřevovláknité desky
 • plynosilikátové desky
 

 

INSTA-STIK™ lze aplikovat jak vodorovně na podlahy, tak svisle na stěny. Je rychle a snadno použitelné. Množství nanášeného lepidla lze upravovat pomocí spouště a regulačního šroubu na zadní části stříkací pistole. Lepidlo lze nanášet v pruzích přímo na podklad nebo na povrch desek.


Polyuretanové lepidlo
pro tepelně izolační a sádrokartonové desky

Vhodné pro kutily a řemeslníky!

Výhody používání lepidla INSTA-STIK™

 • dobrá přilnavost
 • snadné a rychlé použití
 • vytvrdne za 3–5 minut
 • určeno pro okamžité použití
 • nízká hmotnost – snadná manipulace a přeprava
 • čistá aplikace – žádný odpad ani prach
 • vysoká požární odolnost B2 dle DIN 4102-1
 • nepoškozuje mechanicky kotvené povrchy
 • eliminuje výskyt tepelných mostů
 • nevyžaduje viditelné upevňovací prvky
 • určeno k opakovanému použití
 • neobsahuje freon

 

Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK™ lze aplikovat na většinu běžných stavebních materiálů v kombinaci s materiály uvedenými níže:

INSTA-STIK™ přilne ke všem typům povrchu
INSTA-STIK™ přilne ke všem typům povrchu
 • extrudovaný a expandovaný polystyren (XPS/EPS)
 • polyuretan, polyisokyanurát (PUR/PIR)
 • minerální a skelná vlákna
 • sádrokarton, omítky
 • beton, cihelné zdivo, kámen
 • dřevo
 • kov
 • asfaltové a živičné hydroizolace

Zásady pro použití víceúčelového lepidla INSTA-STIK™

Než začnete aplikovat:

 • Doporučuje se, aby teplota podkladu a okolního prostředí byla mezi +5 °C až +40 °C.
 • Při práci vždy používejte rukavice a ochranné brýle.
 • Povrch, zvláště pak u kovových podkladů, musí být suchý a čistý, bez nečistot, oleje a mastnoty.
 • Před nanášením lepidla se ujistěte, že je povrch kompaktní a bez mechanického narušení (zvláště při aplikaci na stěnu).
 1. Před použitím nádobu důkladně protřepejte (po dobu 30 sekund).
 2. Obraťte nádobu dnem vzhůru a našroubujte na uzávěr stříkací pistole. Při použití udržujte nádobu ve svislé poloze.
 3. Lepicí pěnu lze nanášet přímo na podklad stěny/podlahy nebo na tepelně izolační desky.
 4. Tepelně izolační desky by měly být přitlačeny k povrchu podkladu do cca 10 minut od nanesení lepidla. Doba potřebná k vytvrzení lepidla je závislá na teplotních a vlhkostních podmínkách. Proto se doporučuje vyzkoušet si dobu tuhnutí nanečisto, ještě před zahájením prací. V suchém klimatu lze vytvrzení lepidla urychlit zvýšením vlhkosti vzduchu, např. při použití vodního rozprašovače.

POZNÁMKA: Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V případě nízké vlhkosti je nutné přes izolační desky přecházet častěji, dokud nebudou pevně fixovány.

Další doporučení pro aplikaci víceúčelového lepidla INSTA-STIK™


 • Řiďte se informacemi uvedenými na obalu nádoby INSTA-STIK™ a bezpečnostním listem výrobku.
 • V průběhu delšího použítí opakovaně protřepávejte nádobu.
 • Po použití nebo při dlouhodobém nepoužívání stříkací pistoli uzavřete šroubem na její zadní straně; zamezíte tak náhodnému vytlačení lepidla.
 • Doba potřebná k vytvrzení lepidla je závislá na vlhkosti vzduchu: vyšší vlhkost tuto dobu zkracuje.
 • Pistoli ihned po sejmutí z nádoby očistěte prostředkem GREAT STUFF™ PRO Gun Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze mechanicky odstranit.

Ke stažení technický list

“®™ Ochranná známka společnosti Dow Chemical Company (“Dow”)
a jí přidružených firem

 

Video

HONTER Company s.r.o.
logo HONTER Company s.r.o.

Logo HonterHONTER Company je součástí mezinárodní skupiny HONTER Corporation USA, HONTER GmbH, která je významným dodavatelem unikátních stříkaných polyuretanových izolačních materiálů EXYSpray System & EXY FLEX ochranných nátěrů a střešních systémů ...