Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK™ – rychle tuhnoucí jednokomponentní polyuretanové lepidlo

INSTA-STIK™ je určeno zejména pro lepení izolačních desek a membrán s povrchy, jako je beton, zdivo, kámen, sádra (sádrokarton), dřevo, ocel apod. Lepidlo je k dispozici ve verzi s pistolí pro rychlé vytvrzení nebo s bezpečnostním ventilem na trubičkovém aplikátoru pro opakované použití.


INSTA-STIK™ lze použít v kombinaci s následujícími tepelně izolačními materiály:

 • desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
 • desky z pěnového polystyrenu (EPS)
 • desky z minerálních a skelných vláken
 • desky s nekašírovaným asfaltovým pásem
 • desky z pěnového skla
 • korkové desky
 • dřevovláknité desky
 • plynosilikátové desky
 

 

INSTA-STIK™ lze aplikovat jak vodorovně na podlahy, tak svisle na stěny. Je rychle a snadno použitelné. Množství nanášeného lepidla lze upravovat pomocí spouště a regulačního šroubu na zadní části stříkací pistole. Lepidlo lze nanášet v pruzích přímo na podklad nebo na povrch desek.


Polyuretanové lepidlo
pro tepelně izolační a sádrokartonové desky

Vhodné pro kutily a řemeslníky!

Výhody používání lepidla INSTA-STIK™

 • dobrá přilnavost
 • snadné a rychlé použití
 • vytvrdne za 3–5 minut
 • určeno pro okamžité použití
 • nízká hmotnost – snadná manipulace a přeprava
 • čistá aplikace – žádný odpad ani prach
 • vysoká požární odolnost B2 dle DIN 4102-1
 • nepoškozuje mechanicky kotvené povrchy
 • eliminuje výskyt tepelných mostů
 • nevyžaduje viditelné upevňovací prvky
 • určeno k opakovanému použití
 • neobsahuje freon

 

Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK™ lze aplikovat na většinu běžných stavebních materiálů v kombinaci s materiály uvedenými níže:

INSTA-STIK™ přilne ke všem typům povrchu
INSTA-STIK™ přilne ke všem typům povrchu
 • extrudovaný a expandovaný polystyren (XPS/EPS)
 • polyuretan, polyisokyanurát (PUR/PIR)
 • minerální a skelná vlákna
 • sádrokarton, omítky
 • beton, cihelné zdivo, kámen
 • dřevo
 • kov
 • asfaltové a živičné hydroizolace

Zásady pro použití víceúčelového lepidla INSTA-STIK™

Než začnete aplikovat:

 • Doporučuje se, aby teplota podkladu a okolního prostředí byla mezi +5 °C až +40 °C.
 • Při práci vždy používejte rukavice a ochranné brýle.
 • Povrch, zvláště pak u kovových podkladů, musí být suchý a čistý, bez nečistot, oleje a mastnoty.
 • Před nanášením lepidla se ujistěte, že je povrch kompaktní a bez mechanického narušení (zvláště při aplikaci na stěnu).
 1. Před použitím nádobu důkladně protřepejte (po dobu 30 sekund).
 2. Obraťte nádobu dnem vzhůru a našroubujte na uzávěr stříkací pistole. Při použití udržujte nádobu ve svislé poloze.
 3. Lepicí pěnu lze nanášet přímo na podklad stěny/podlahy nebo na tepelně izolační desky.
 4. Tepelně izolační desky by měly být přitlačeny k povrchu podkladu do cca 10 minut od nanesení lepidla. Doba potřebná k vytvrzení lepidla je závislá na teplotních a vlhkostních podmínkách. Proto se doporučuje vyzkoušet si dobu tuhnutí nanečisto, ještě před zahájením prací. V suchém klimatu lze vytvrzení lepidla urychlit zvýšením vlhkosti vzduchu, např. při použití vodního rozprašovače.

POZNÁMKA: Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V případě nízké vlhkosti je nutné přes izolační desky přecházet častěji, dokud nebudou pevně fixovány.

Další doporučení pro aplikaci víceúčelového lepidla INSTA-STIK™


 • Řiďte se informacemi uvedenými na obalu nádoby INSTA-STIK™ a bezpečnostním listem výrobku.
 • V průběhu delšího použítí opakovaně protřepávejte nádobu.
 • Po použití nebo při dlouhodobém nepoužívání stříkací pistoli uzavřete šroubem na její zadní straně; zamezíte tak náhodnému vytlačení lepidla.
 • Doba potřebná k vytvrzení lepidla je závislá na vlhkosti vzduchu: vyšší vlhkost tuto dobu zkracuje.
 • Pistoli ihned po sejmutí z nádoby očistěte prostředkem GREAT STUFF™ PRO Gun Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze mechanicky odstranit.

Ke stažení technický list

“®™ Ochranná známka společnosti Dow Chemical Company (“Dow”)
a jí přidružených firem

 

Video

 
 
Reklama