Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Izolační pěna FOAM-LOK pro stavební konstrukce

Řešením zateplení většiny stavebních konstrukcí je kvalitní polyuretanová pěna FOAM-LOK amerického výrobce LAPOLLA. Jedná se o bezesparou, odolnou a účinnou tepelnou izolaci nanášenou nástřikem nebo vstřikováním do stavební konstrukce. Dodává se ve dvou typech – s uzavřenou a s otevřenou strukturou. Výhradním distributorem FOAM-LOK v evropských zemích je společnost Honter.

Hlavní výhodou stříkané pěny FOAM-LOK je způsob jejího nanášení, kdy jsou vyloučeny jakékoliv nežádoucí spáry a netěsnosti. Pěna dokonale přilne k jakémukoliv podkladu, a tím zajistí bezvadnou spojitou tepelnou izolaci bez tepelných mostů. Vytvoří vzduchovou bariéru, která zabrání průniku vzduchu a vytvoří defakto další obálku - envelope, která zabrání možné kondenzaci, kdy teplý vzduch naráží na studený vzduch či podklad a vytvoří plíseň. Dále zabrání úniku teplého vzduchu, eliminuje cirkulaci vzduchu. Ve spojení s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi materiálu se jedná o izolaci s nadstandardním izolačním účinkem. Součinitel tepelné vodivosti izolační pěny FOAM-LOK FL2000 λD je 0,022 W/mK, což je téměř dvojnásobně lepší tepelná izolace oproti jiným tradičním materiálům.

Díky technologii nanášení nástřikem lze využít další výhodu pěny. Tou je možnost izolovat libovolně nerovné plochy. Odpadá tak nutnost srovnávání povrchů konstrukcí, případně použití speciálních tvarovek nebo výrobků, jako u jiných izolací. Pěnou lze izolovat stěny, základy, podlahy,půdní vestavby, střechy, klenuté stropy, ale také např. mrazicí boxy, nádrže, příp. potrubí apod. Pěna při aplikaci zvětšuje objem 50krát, vyplňuje trhliny, spáry a obtížně přístupná místa. Zůstává přitom pružná a má neměné izolační parametry než ostatní běžně používané izolace.


Ve svém sortimentu společnost HONTER nabízí zejména dva základní typy stříkané pěny: FOAM-LOK FL500 s otevřenou strukturou pórů na vodní bázi a FOAM-LOK FL2000 s uzavřenou strukturou. První jmenovaný typ je vhodný na všechny aplikace, kde nepřijde do styku s vodou a vlhkostí. Jedná se o měkkou izolační pěnu, vhodnou pro izolace podkroví, střech zevnitř, izolace stropu a stěn, podlah, izolace mezi krokve apod. Pokud tato pěna náhodou přijde do styku s vodou, nenarušuje se její struktura a pěna neztrácí své dlouhodobé mechanické vlastnosti. Pokud zatékání vody skončí, pěna opět rychle vyschne, což je výhoda oproti jiným izolačním pěnám. Veškeré izolační pěny s otevřenými póry sají vodu a nejsou proto vhodné do vlhkého prostředí.

Do vlhkého prostředí jako jsou sklepy, garáže, haly, venkovní aplikace je lépe použít pěnu s uzavřenou strukturou FOAM-LOK FL2000. U této pěny jsou jednotlivé mikropóry uzavřené a nevedou vodu. Díky této vlastnosti lze pěnu použít kromě výše zmíněných aplikací např. pro vnější izolace podzemních částí stěn, základů apod. Izolační pěna FL 2000 od 4 cm působí jako parozábrana (vapor retarder) a není nutné použít parotěsné folie v místech jako jsou koupelny, prádelny a podobně.

Zejména u izolací stěn, podkroví a střech lze docenit další významnou vlastnost stříkané pěny FOAM-LOK. Pěna v konstrukci vytváří spojitou vzduchotěsnou vrstvu, podobně jako spojité silikátové konstrukce. V lehkých konstrukcích, např. u dřevostaveb, pak není nutné používat např. tenké plastové fólie pro dosažení těsnosti obvodového pláště. Při použití pěny FOAM-LOK FL500 však stěna zůstává difuzně otevřená a dýchá. Foam Lok 500 slouží i jako hluková izolace, zejména je vhodná do stěn hotelových pokojů a různých přepážek.

Nové tekuté nadouvadlo Solstice® umožňuje stříkané pěnové izolaci s uzavřenou strukturou buněk získat lepší izolační vlastnosti. Solstice® tekuté nadouvadlo nové generace nejen zlepšuje izolační vlastnosti, ale má mnoho výhod co se týče životnímu prostředí, včetně zvýšení energetické účinnosti.Obr. 1 - Příklad použití pěny FOAM LOK v konstrukci dřevostavby

Obr. 3 - Příklad použití pěny FOAM LOK ve dvouplášťové fasádě

Obr. 2 - Příklad použití pěny FOAM LOK ve stavbě od základů po střechu

Obr. 4 - Příklad použití pěny FOAM LOK jako tepelné izolace vazníkové střechy


FOAM-LOK™ 500Číslo normyHodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λČSN EN 12667:20010,0346 (W/m.K)
Objemová hmotnostČSN EN 16028,4 (kg/m3)
NasákavostEN 16090.97 (Kg/m2)
Pevnost v tlakuEN 82610,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině deskyEN 160819,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířkyČSN EN 1604-0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délkyČSN EN 1604-0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťkyČSN EN 1604-0,7 (%)
Reakce na oheňČSN EN 13501-1+A1Třída E
Přídržnost k podkladuČSN 73 25770,04 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δČSN EN 120860,252
Faktor difuzního odporu μČSN EN 120862,8
Klasifikace reakce na oheňČSN EN 13501-1+A1:2010B-s1,d0

Pěnu FOAM-LOK poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.


FOAM-LOK™2000Číslo normyHodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 4 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN ISO 6946 0,0206 (W/m.K)
Součinitel tepelné vodivosti λ po 175 dnech při 70°CEN12667:20010,025 (W/m.K)
Objemová hmotnostČSN EN 160241,5 (kg/m3)
Změna rozměru ve směru šířkyČSN EN 1604-1,3 (%)
Změna rozměru ve směru délkyČSN EN 1604-1,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťkyČSN EN 1604-0,1 (%)
Reakce na oheňEN ISO 11925-2Třída E
Přídržnost k podkladuČSN 73 25770,14 (kPa)
Zkouška tlakemČNS EN 826182,8 (kPa)
Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině deskyČNS EN 1607232,2 (kPa)
Klasifikace reakce na oheňČSN EN 13501-1+A1:2010B-s1,d0

Pěnu FOAM-LOK poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.

 
 
Reklama