Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Modulární svět dle KOMA MODULAR

Dnes vstřebáváme za den tolik informací, jako člověk v 16. století za celý život. V každém oboru se vymýšlejí způsoby, jak pořídit rychleji, kvalitněji, cenově výhodněji a efektivněji konečný produkt a taková je modulární výstavba v oboru stavebnictví.

Modulární český pavilon EXPO 2015 oceněný bronzovou medailí za architekturu - Miláno Itálie
Modulární český pavilon EXPO 2015 oceněný bronzovou medailí za architekturu - Miláno Itálie

Klasické stavebnictví je nemocné

Ve světě si stále více progresivních investorů pořizuje objekt k podnikání, k ubytování, pro služby nebo pro vzdělávání uplatněním modulární výstavby, a to jak samotných objektů, tak modulárních flexibilních fasád. Tento způsob pořízení majetku získává stále větší oblibu i v našich krajích, protože reaguje na všechny nové podněty a rychle slouží svému účelu, čímž šetří další investice. Klasické stavebnictví je nemocné – už při podpisu smlouvy málokdo věří, že dílo bude dokončeno ve sjednaný termín a za sjednanou cenu. K tomu, aby se udělal prostor pro více práce a nedodržení termínů slouží stostránkové smlouvy, které si mnohde protiřečí (dva právníci mají tři právní názory). I když dle zákona nesmí být lhůta splatnosti delší než 60 dnů, tak 90 dnů není výjimkou, nehledě na skutečný termín zaplacení. K tomu zádržné na několik let, kdy po uplynutí se musíte hlásit o své peníze, přispívá k nemravnému jednání v oboru stavebnictví. Stavební firmy už nemají ve svém portfoliu všechny profese, proto si najímají další firmy, které si podnajímají další živnostníky tak, že konečný pracovník není obeznámen se všemi souvisejícími náležitostmi. Anonymita je podhoubím pro vytrácení profesní cti s vlivem na konečnou kvalitu, kdy nakonec není odhalen ani viník, jako například při pádu mostu ve Studénce.

Modulární restaurace McDonald´s - Bratislava Slovensko
Modulární restaurace McDonald´s - Bratislava Slovensko
Interiér modulární restaurace McDonald´s - Mladá Boleslav
Interiér modulární restaurace McDonald´s - Mladá Boleslav

Rozdíl mezi standardní výstavbou-In site a modulární Off site
Rozdíl mezi standardní výstavbou-In site a modulární Off site

Za architektonický vzhled může architekt

Tyto nešvary si modulární výstavba nemůže dovolit, protože se jedná o zprůmyslnění celého procesu. Modulární výstavba a modulární architektura je způsob pořízení objektů průmyslovou metodou. Ve výrazu "Off site building" je obsažen celý smysl této metody výroby staveb. Většina "stavebních" činností se odbývá na jiném místě než na konečném pozemku. Celé velkoprostorové moduly se vyrábí průmyslově na výrobní lince, pod stálým dozorem kvality, dle prověřených výrobních postupů a za stálého prostředí neovlivněné počasím. I vlastní montáž na místě určení je rychlá, efektivní, neobtěžující okolí hlukem, nepořádkem a prachem. Velkoprostorové moduly vyjíždí z linky z 90 % hotové, včetně provedení finálních vnějších a vnitřních povrchů, osazených výplní otvorů, elektroinstalace a zařizovacích předmětů. Na vlastním místě určení zbývá provést jen posledních 10 % finálních prací. Setkáváme se s názorem, že modulární výstavba není krásná. K tomu lze říci pouze jedno – tak jako cihla nemůže za to, jak budova vypadá, tak nemůže ani modul za to, jak celý projekt dopadl. Architektonický výraz budovy, ať už je cihelná nebo modulární, má v rukou pouze architekt.

Nízkoenergetická firemní modulární MŠ - Lapp Kabel Otrokovice
Nízkoenergetická firemní modulární MŠ - Lapp Kabel Otrokovice
Interiér MŠ
Interiér MŠ

Státní program na výstavbu modulárních bytových domů

Na západ od našich hranic, ale i v USA, Austrálii, Japonsku je chápána modulární výstavba jako jedna z dalších možností pořízení objektů. Existují zde komory a asociace modulární výstavby a architektury, systém se vyučuje na vysokých školách a různí odborníci se dále specializují v oboru. Modulární bytové domy splňují veškeré technické požadované parametry. KOMA systém umožňuje výstavbu modulárních objektů z modulů půdorysných rozměrů až 11 x 3,5m do pěti podlaží. Nicméně v zahraničí existuje nejvyšší modulární budova Apex House v Londýně, která má 29 podlaží a 560 místností a slouží pro studentské ubytování. Nejedná se tudíž o jakési dočasné řešení. Modulárním systémem se běžně realizují školské stavby, zázemí pro sportovce, domovy pro seniory, sportovní zázemí s výhodou možnosti přemístění celé budovy tam, kde je potřeba. V Německu například, když hledala vláda efektivní výstavbu bytových domů, uspořádala prostřednictvím sdruženi bytového průmyslu GdW výběrové řízení na návrh a dodávky modulárních a sériově vyráběných bytových domů. Prohlédněte si výsledek.

Modulární bytový dům - Paříž Francie
Modulární bytový dům - Paříž Francie
Interiér modulárního bytového domu pro seniory a startovací byty - Paříž Francie
Interiér modulárního bytového domu pro seniory a startovací byty - Paříž Francie
Designová prodejna - Vastorf Německo
Designová prodejna - Vastorf Německo

Cirkulární ekonomika a životní prostředí

Modulární výstavba navíc odpovídá současným trendům tzv. cirkulární ekonomiky. Na jednu stranu lze pochopit, že se vyrábí výrobky s omezenou životností, bez možnosti repase pro to, aby se vyráběly a kupovaly stále nové a nové produkty a tím se udržovala rostoucí ekonomika. Na druhou stranu se ale spotřebovává stále více a více energií, vytváří se odpady a ničí se životní prostředí. Na proti tomu modulární výstavba umožňuje využívat modulární objekty po dožití na jednom místě, využít je na jiném místě – například modulární mateřské školy nebo dočasné pavilony světových výstav či moduly sloužící jako zázemí, restaurace nebo hotely na mezinárodních sportovních událostech jako jsou Olympiády nebo Mistrovství světa. Jednotlivé moduly lze repasovat a využít i jednotlivě, nemusí se celý objekt prostě bez dalšího užití nenávratně zdemolovat.

Interiér přestěhovaného EXPO pavilonu jako administrativní budova
Interiér přestěhovaného EXPO pavilonu jako administrativní budova
Modulární firemní restaurace KOMA MODULAR
Modulární firemní restaurace KOMA MODULAR
Přestěhovaný EXPO pavilon před dokončením jako AB KOMA MODULAR
Přestěhovaný EXPO pavilon před dokončením jako AB KOMA MODULAR

NEBOJTE SE MODULÁRNÍCH STAVEB A ZAŘAĎTE SE PO BOK PROGRESIVNÍCH INVESTORŮ

Solidární hotel na Seině
Solidární hotel na Seině
KOMA MODULAR s.r.o.
logo KOMA MODULAR s.r.o.

Pomůžeme Vám vybudovat rychle, cenově výhodně a kvalitně kanceláře, prodejny, ubytovny, hotely, restaurace, školy, mateřské školky, bytové domy, komunální výstavbu, šatny, domovy důchodců, studentské koleje apod. Stavíme systémem prostorové modulace, která ...