Honoráře a ceny stavebních prací

Datum: 1.5.2010  |  Autor: Ing. Pavel Křeček, ČKAIT  |  Zdroj: Tisková konference ČKAIT, Brno 13.dubna 2010

V dnešní době se na českém trhu stavebnictví používá řada metod pro stanovení ceny za projektové práce. Veškerý tento pomocný software, který slouží stavebním inženýrům a jehož úkolem je tvorba ceny projektu, je poskytován převážně soukromými subjekty. Ohodnocení stejných projektových úkonů se tak v různých metodách výrazně liší, což může u veřejnosti v určitých případech vyvolávat dojem "předražení" stavebních prací. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) proto doporučuje vládě ČR všeobecné zavedení povinného sazebníku, a to zejména pro stavby v režimu PPP a pro zakázky vypisované státem.

ČKAIT ve spolupráci s Českou komorou architektů připravuje pro předložení veřejnosti standardy stavebních výkonů jasně definujících podmínky dodávky mezi dodavatelem projektu a jeho odběratelem, které plynou ze Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zavedením standardizace by dále nemohlo docházet k dodatečným požadavkům na vícepráce ve veřejných soutěžích, protože by byl jasně definován předmět plnění. Absence závazných honorářových řádů a sazebníků se týká také realizací dodávek a montáží stavebních prací. Jediným objektivním vodítkem pro zhodnocení provedených staveb v České republice tak v současnosti zůstává přehled vydávaný Ministerstvem místního rozvoje a materiály vydávané Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Rámcové údaje o hodnotě stavebních prací poskytuje také Český statistický úřad, ty však ale nemohou být považovány za srovnávací, neboť v nich není jasně uveden obsah položek.

Na českém stavebním trhu se, zejména v období konjunktury, objevuje nedostatek kvalifikovaných odborníků především v oboru statiky. Objednatelé staveb z Německa či Rakouska totiž poskytují našim stavebním inženýrům nesrovnatelně vyšší honoráře, než na jaké si přijdou u českého zadavatele stavby.

Sazebníky úkonů a honorářů ve stavebnictví mají v naší zemi dlouholetou tradici, jejíž kořeny sahají až do předválečného období. Již při založení Inženýrské komory pro Československou republiku v roce 1920 bylo doporučeno uzákonit sazby a honoráře ve stavebnictví, k čemuž také došlo. O osm let později na Mezinárodním kongresu Inženýrských komor v Praze bylo dokonce pro státy ČSR, Jugoslávie, Rakousko a Řecko přijato usnesení, které mj. považovalo za nepřípustné zpracovat zdarma stavební projekt nebo poskytnout objednateli stavby bez úplaty rozpočet. Bohužel po rozpuštění Inženýrské komory v roce 1951 byla veškerá usnesení zrušena a tvorba cen přešla do pravomoci státu. V roce 1992 vznikla ČKAIT, která zastávala přístup neregulovaných cen - dohodou smluvních stran. Dnes, po 18 letech od založení Komory a v době překonávání dopadů finanční krize, je však zapotřebí, aby se především u staveb v režimu PPP - projektů financovaných ze soukromých zdrojů - u státních zakázek stanovil transparentní vztah mezi cenovou hladinou a předmětem zakázky. Toto opatření odhlasoval v roce 2009 na území Německa také Spolkový sněm a uplatňování závazného honorářového řádu a sazebníku je zde závazné.

Dalším krokem ČKAIT, vedoucím k nápravě stávající situace, je nabídka odborníků z Komory veřejným investorům pro vypracování nezávislých auditů nebo jejich účast ve výběrových komisích veřejných zakázek. "Zákon umožňuje získat autorizaci bakalářům po pěti letech a inženýrům po třech letech praxe. Jelikož se jedná o takto krátkou dobu, snažíme se přenést naše získané zkušenosti a neustále předávat potřebné informace této generaci budoucích stavbařů, aby mohli po jejich autorizaci kvalitně a samostatně vypracovávat projekty a vést stavby", říká Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
Sokolská 1498/15
120 00 Praha 2
tel.: 227 090 211, fax: 227 090 222

Studovna a knihovna ČKAIT:
Sokolská 1498/15, Praha 2
otevřeno PO, ÚT, ČT 8.oo až 16.oo hod.
ST 8.oo až 17.oo hod.
PÁ 8.oo až 15.oo hod.

 

Hodnotit:  

Datum: 1.5.2010
Autor: Ing. Pavel Křeček, ČKAITSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely