Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Soutěž Hala roku 2024 Fakulty stavební ČVUT s mezinárodní účastí i porotou

Studentská soutěž Hala roku 2024, pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze, se nesla v mezinárodním duchu jak z pohledu soutěžních týmů, tak z obsazení poroty. V této soutěži studentské týmy o dvou až třech lidech navrhnou dle zadání model konstrukce, zhotoví ho a poté ho zatěžují až do jeho zhroucení.

Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Letošní ročník proběhl v termínu 9.–11. dubna 2024 za velkého zájmu studentů.

Akademik s mezinárodní účastí

V mezinárodní kategorii Akademik, určené vysokoškolským studentům, zápolily mezi 31 týmy i dva týmy z Warsaw University of Technology, čtyři týmy z Wrocław University of Science and Technology a jeden španělský tým z Escuela técnica superior de ingeniería en edificación. V náročné konkurenci studentů z celkem osmi fakult, které soutěžily v kategorii předem připravených modelů, zvítězil tým „A je to!“ studentek Fakulty stavební ČVUT v Praze Pavlíny Charuzové a Adély Bronišové. Jejich model vážil pouze 71 gramů a unesl zatížení 20.004 gramů, dosáhl tak efektivity 280,56. Jednalo se přitom o jednu z nejvyšších dosažených efektivit za celou historii soutěže.

1. místo v soutěži Hala roku Akademik 2024 získal tým „A je to!“. Zdroj: ČVUT v Praze
1. místo v soutěži Hala roku Akademik 2024 získal tým „A je to!“. Zdroj: ČVUT v Praze

1. místo v soutěži Hala roku Akademik 2024 získal tým „A je to!“. Zdroj: ČVUT v Praze

Velký zájem středoškoláků

V kategorii Junior určené pro středoškolské studenty soutěžilo 45 týmů. Také se jednalo o předem připravené modely. První cenu získal tým „Krtek“ ze Střední průmyslové školy stavební z Hradce Králové ve složení Jan Kindl a Tomáš Kotyza. Jejich model vážil 285 gramů, unesl 50.171 gramů a výsledná efektivita činila 176,16.

1. místo v soutěži Hala roku Junior 2024 získal tým „Krtek“. Zdroj: ČVUT v Praze
1. místo v soutěži Hala roku Junior 2024 získal tým „Krtek“. Zdroj: ČVUT v Praze
1. místo v soutěži Hala roku Junior 2024 získal tým „Krtek“. Zdroj: ČVUT v Praze

1. místo v soutěži Hala roku Junior 2024 získal tým „Krtek“. Zdroj: ČVUT v Praze

Adrenalin při tvorbě modelu na místě

Doktorandských týmů se v kategorii Advanced sešlo devět. Čekalo je náročné odpoledne, protože museli model postavit na místě a z materiálů, které dostali na začátku odpoledne k dispozici. Ze soupeření vítězně vyšel tým „Mimořádné stipendium“ z Fakulty stavební VUT Brno ve složení Tomáš Dvořák a Matěj Jež. Jejich model vážil 252 g, unesl 16.809 g a dosáhl efektivity 66,62.

1. místo v soutěži Hala roku Advanced 2024 získal tým „Mimořádné stipendium“. Zdroj: ČVUT v Praze
1. místo v soutěži Hala roku Advanced 2024 získal tým „Mimořádné stipendium“. Zdroj: ČVUT v Praze

1. místo v soutěži Hala roku Advanced 2024 získal tým „Mimořádné stipendium“. Zdroj: ČVUT v Praze

Model konstrukce hangáru a mezinárodní porota

Letošní zadání soutěžního modelu konstrukce přitom bylo náročné. Úkolem ve všech kategoriích bylo navrhnout a zhotovit model konstrukce hangáru umožňující průlet letadla. Hangár byl určen vnitřním prostorem, který nesměl být narušen žádnou částí modelu a rozpětím křídel prolétajícího letadla. Model musel zároveň přenést spojité zatížení ve vybraném segmentu konstrukce.

Na dodržování pravidel a vlastní průběh soutěže letos prvně dohlížela mezinárodní komise, jejímiž členy byli spolu s českými akademiky i pedagogové z polské Warsaw University of Technology, řecké Aristotle University of Thessaloniki a slovenské Stavební fakulty STU v Bratislavě.

Zdroj: ČVUT v Praze
Zdroj: ČVUT v Praze

Zdroj: ČVUT v Praze
Zdroj: ČVUT v Praze

Soutěž Hala roku vznikla v roce 1986. Od roku 2007 soutěží ve speciální kategorii Junior i studenti středních škol. V roce 2023 je nově vyhlášena i kategorie Advanced určená pro studenty doktorského studia. Zdroj: ČVUT v Praze

Pod záštitou děkana a ČKAIT, s podporou firem

Soutěž Hala roku pořádá Fakulta stavební ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT prof. Jiřího Máci a ČKAIT. Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Soutěž pomáhá studentům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Generálním partnerem soutěže je společnost HOCHTIEF CZ, dále ji podporuje řada významných firem ze stavebního sektoru.

Podrobné informace a výsledkové listiny: www.fsv.cvut.cz/vysledky-hala-roku-2024

Autor fotografií: Jiří Ryszawy, Zdroj: ČVUT v Praze, Výpočetní a informační centrum, Součást: Fakulta stavební


Fakulta stavební ČVUT v Praze
logo Fakulta stavební ČVUT v Praze

Fakulta stavební je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze, je historicky nejstarší a patří k největším fakultám ČVUT v Praze. Fakulta získala pro ČVUT významné hodnocení v mezinárodním žebříčku univerzit - QS World University ...