opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Silikonová omítka a nátěr Ceresit daly fasádě základní školy původní vzhled

Historie základní školy v městě Nové Sedlo se začala psát v roce 1933 a přes osmdesát let existence budovy, ve které se nyní učí žáci 1. stupně ZŠ, už bylo na jejím stavu znát. Důležitým krokem k vylepšení vzhledu a k energetickým úsporám tak byla rekonstrukce, v jejímž průběhu se vyměnila stará okna a zateplila se fasáda. Rekonstrukci prováděla na podzim 2014 stavební společnost Herkul a.s. s fasádním systémem Ceresit Ceretherm Universal. Materiály pro rekonstrukci fasády včetně probarvení omítek realizovala operativně dle požadavků realizační firmy chomutovská prodejna PRO-DOMA v čele s vedoucí prodejny Janou Hofrichterovou.

Velká plocha fasády (cca 2300 m2) a zdobné prvky na jejím povrchu daly fasádníkům zabrat, odměnou dětem, vedení školy i občanům města za čekání se však stala zrenovovaná budova s autentickým vzhledem. Ředitel školy Josef Sekyra, který je také autorem fotografií zrekonstruované fasády, ocenil loni v říjnu v Sokolovském deníku hladký průběh: „Provoz školy probíhající rekonstrukce nijak neomezuje, práce běží jen zvenku na fasádě, takže vyučování nenarušují. Naopak jsme rádi, že budova konečně dostane vzhlednější tvář. A konečně bude uvnitř také teplo – původními starými, dřevěnými okny totiž profukovalo.“

Stavební společnost Herkul a.s. se při výběru fasádního systému držela požadavků v projektové dokumentaci – systém měl splňovat konkrétní technické parametry (EPS se specifikovanou lambdou 0,036, silikonová omítka apod.) a současně měl plnit požadavky „Kvalitativní třídy A“, tak jak je specifikuje Cech pro zateplování budov. Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A mohou získat jen ty systémy ETICS, které splňují technické požadavky podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k ním vydáno evropské prohlášení o shodě, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní třídu.

Při opravě fasády novosedelské školy byl použit systém Ceresit Ceretherm Universal EPS se silikonovou omítkou Ceresit CT 74, který charakterizuje univerzálnost použití, ekonomická výhodnost, nízká nasákavost a odolnost proti povětrnostním vlivům a mikrobiologické kontaminaci (plísně a řasy). K upevnění polystyrenu slouží u tohoto systému lepidlo Ceresit CT 80, výztužná vrstva se penetrovala nátěry Ceresit CT 16 a CT 17. Na fasádní profily nanášela realizační firma silikonový nátěr Ceresit CT 48. Ten je obzvláště odolný vůči znečištění, UV záření a povětrnostním vlivům a garantuje dlouhodobou životnost.

 
 
Reklama