Moderní technologie „POSI” pro pasivní a nízkoenergetické stavby

Datum: 10.5.2012  |  Organizace: MITEK INDUSTRIES spol. s r.o.,  |  Firemní článek

1. Úvod

Vlivem vzrůstajících nákladů na energii dochází ke zvyšování energetické účinnosti budov a zvyšování obytného komfortu. S použitím vysoce kvalitních izolačních materiálů se projevují plné konstrukční prvky z tepelně technického hlediska čím dál více jako slabé místo. Masivní dřevěné konstrukční prvky potom představují klasické tepelné mosty. K eliminaci tepelných mostů je možné využít systém POSI.

2. Představení výrobku

Obr. 3 POSI nosníky
Obr. 3 POSI nosníky

Nosníky POSI jsou ekonomicky výhodné pro konstrukce mezipodlažních stropů, střešních panelů a stěnových konstrukcí viz obr. 1. Nahrazují konstrukce všech konstrukčních systémů. Konstrukce je lehká, umožňuje snadnou montáž bez použití těžké mechanizace a podporuje suchý technologický proces navazujících prací.

Obr. 1 Příklad použití POSI nosníků
Obr. 1 Příklad použití POSI nosníků
 

Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami viz obr. 3. Spojují lehkost dřeva s pevností oceli. Pro pásnice se používá smrkové a jedlové dřevo uměle vysušené a délkově nastavované styčníkovou deskou. Stojina je tvořena žárově pozinkovanou diagonálou ve tvaru „V“ (obr. 2) v šesti standardních výškách:

OznačeníVýška [mm]
PS8208
PS9231
PS10259
PS12310
PS14379
PS16427
Obr. 4 Zkracovatelný konec
Obr. 4 Zkracovatelný konec
Obr. 2 POSI diagonály
Obr. 2 POSI diagonály
 

Spojení se provádí zalisováním ocelové diagonály do dřevěných pásnic. Výrobci k výrobě nosníků vystačí pouze lis a zkracovací pila. Nosníky se také vyrábí se zkracovatelným koncem (obr. 4), který umožňuje zařezávat nosníky na stavbě až o 600 mm. To oceníte především u rekonstrukcí a jiných komplikovaných projektů.

3. POSI stropy

Obr. 5 Podélné ztužidlo, jež dělá z nosníků tuhý strop
Obr. 5 Podélné ztužidlo, jež dělá z nosníků tuhý strop

Díky velké tuhosti nosníku můžete překlenout mnohem větší rozpětí, než s ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti 625 mm. Překlenout lze i 6metrová rozpětí, která mohou být uvažována v projektech rodinných domů jako prosté nosníky. Velkou výhodou oproti stropu z fošen či I-nosníků je použití ztužidla, které se připevňuje na svislici v rozmezí 2,4 až 3,0 m rozpětí a propojuje všechny nosníky. Zajišťuje tak spolupůsobení jednotlivých nosníků a umožňuje roznesení bodové síly do sousedních nosníků viz obr. 5. To pozitivně ovlivňuje neprůzvučnost stropu.

 
Obr. 6 POSI nosníky mají volný prostor pro vedení rozvodů TZB
Obr. 6 POSI nosníky mají volný prostor pro vedení rozvodů TZB

Do srovnávání celkových nákladů na provedení stropu je nutné zohlednit jednoduché provedení instalací v příčném směru uložení nosníků bez požadavků na doplňkové konstrukce, případně provádění otvorů viz obr. 6 a 7. Šířka horní i dolní pásnice je min. 80 mm, která dává dostatečnou plochu pro fixaci podhledu nebo záklopu.

Obr. 7 I–nosníky mají omezené využití vedení rozvodů TZB
Obr. 7 I–nosníky mají omezené využití vedení rozvodů TZB
 
Obr. 8 Ukázka stropu z POSI nosníků
Obr. 8 Ukázka stropu z POSI nosníků
Obr. 9 Montáž stropu z POSI nosníků
Obr. 9 Montáž stropu z POSI nosníků
 

4. POSI stěny

Stěny nabízí projektantům velkou škálu flexibility. Šířka stěn může být upravována pomocí volby profilů řeziva v kombinaci s různými velikostmi POSI diagonál. Šířky stěn se tak mohou pohybovat od 208 mm až po 524 mm viz obr. 10 a 11.

Unikátním systémem překřížených diagonál eliminuje jeden z mála nedostatků standardních dřevostaveb. Tím je především tuhost vlastní konstrukce. To se projeví například u stěn atria otevřeného přes dvě podlaží.

POSI sloupky zajišťují dostatečnou tuhost a díky izolovanému jádru minimalizují jakékoli tepelné mosty vlastním sloupkem. Další výhodou je variabilita přenosu sil. Zatížení od střechy a stropu mohou být přeneseny buďto jedním nebo oběma pasy sloupku viz obr. 12. To projektantům přináší cenné možnosti. Tyto vlastnosti systému POSI ho přímo předurčují pro využití v konstrukcích pasivních a nízkoenergetických domů viz obr. 13.

Obr. 10 Ukázka stěny z POSI nosníků
Obr. 10 Ukázka stěny z POSI nosníků
Obr. 11 Ukázka stěny z POSI nosníků
Obr. 11 Ukázka stěny z POSI nosníků
Obr. 12 POSI sloupek
Obr. 12 POSI sloupek

Obr. 13 Montáž stěny z POSI nosníků
Obr. 13 Montáž stěny z POSI nosníků
Obr. 14 Příklad vedení rozvodů TZB sloupkem
Obr. 14 Příklad vedení rozvodů TZB sloupkem

5. POSI střechy

Systém POSI byl vyvinut, aby splňoval tvrdé požadavky na udržitelnou výstavbu. Izolované jádro minimalizuje jakékoli tepelné mosty. Při výšce 300 mm dosahuje součinitel prostupu tepla U hodnotu 0,11 W/m2K.

Prefabrikace

Díky prefabrikovaným kazetovým dílcům lze dosáhnout velké rychlosti výstavby a tím eliminovat riziko poškození spodní stavby vlivem nepřízně počasí viz obr. 15. Samozřejmostí je také možnost montáže jednotlivých „krokví“ viz obr. 16.

Obr. 15 a 16
Obr. 15 Paneláž střechy z POSI nosníků
Obr. 16 Ukázka krokví z POSI nosníků
Kombinace

Jednotlivé aplikace lze také kombinovat například, jako podkrovní vazníky viz obr. 17.

Obr. 17 Podkrovní vazník, jehož dolní pás je tvořen POSI nosníkem zároveň tvořícím strop
Obr. 17 Podkrovní vazník, jehož dolní pás je tvořen POSI nosníkem zároveň tvořícím strop

6. Montáž

Obecně lze říci, že se jedná o velmi snadnou instalaci. Není požadováno trvalé a dočasné podélné či diagonální ztužení, předvrtávání otvorů pro vedení TZB a v místě uložení doplňovat stojiny výztuhami jako u ostatních nosníků podobného typu viz obr. 18 až 21. Všechny tyto práce prodražují konstrukci a činí montáž pracnější a pomalejší.

Obr. 18 I-nosníky vyžadují trvalé a dočasné ztužení
Obr. 18 I-nosníky vyžadují trvalé a dočasné ztužení
Obr. 19 POSI nosníky nevyžadují trvalé a dočasné ztužení
Obr. 19 POSI nosníky nevyžadují trvalé a dočasné ztužení

Obr. 20 I-nosníky vyžadují výztuhy
Obr. 20 I-nosníky vyžadují výztuhy
Obr. 21 POSI nosníky nevyžadují výztuhy
Obr. 21 POSI nosníky nevyžadují výztuhy

7. Závěr

Shrnutí výhod nosníků POSI:

  • umožňují nahradit stropní konstrukce občanských a obytných staveb
  • nosníky se navrhují na konkrétní zatížení a polohu podpor pomocí statického softwaru, který je zdarma dostupný na stránkách www.mitek.cz
  • vysoká rychlost výroby – výrobce si vystačí s lisem a zkracovací pilou
  • pohodlné vedení technického zařízení budov (TZB)
  • vyloučení mokrých procesů, tím pádem zkrácení lhůt výstavby
  • snadná montáž bez použití těžkých mechanizmů
  • upravitelná délka podle skutečného půdorysu (zkracovatelný konec)
  • požární odolnost 30 minut se standardním sádrokartonovým podhledem
 

Datum: 10.5.2012
Organizace: MITEK INDUSTRIES spol. s r.o.,Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely