Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

PORFIX Plus šetří náklady při stavbě i bydlení

PORFIX splňuje vysoké nároky na tepelněizolační vlastnosti s širokým využitím - od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby

Společnost QPOR a.s. v roce 2009 uvedla na trh tvárnici s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi. PORFIX Plus je nový výrobek, který obsahuje o 20 % větší podíl vzduchových pórů a je předurčen ke zdění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelně-izolační vlastnosti. Má široké využití - od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Objemová hmotnost materiálu je 420 kg/m3 při součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,089 W/m.K.

PORFIX ve spolupráci s Katedrou technických zařízení budov Stavební fakulty STU Bratislava realizoval vědecko-technickou studii s cílem zjistit, jaké energetické úspory přináší zabudování materiálu PORFIX Plus do nezatepleného obvodového pláště budovy při jejím provozu. Pro výpočet energie potřebné na vytápění sloužily dva modelové rodinné domy - nepodsklepený bungalov (faktor tvaru budovy 1,05 m-1; tepelné ztráty větráním 1 799 W) a rodinný dům s obytným podkrovím (FTB = 0,65 m-1; tepelné ztráty větráním 3 012 W). Údaje o roční potřebě tepla na vytápění pro celkovou účinnost vytápění 94 %, zahrnující účinnost zdroje tepla (plynový kondenzační kotel), distribuční systém a účinnost emise tepla, uvádí tabulka:

Typ domu Šířka obvod. zdi Izolace stropu 1/ Izolace podlahy 2/ U okna 3/ Potřeba tepla na vytápění ETB 4/
mm mm mm W/(m2.K) kWh/m2.a
bungalov 375 160+100 100 1,4 75,89 B
375 160+100 100 1 71,04 B
500 160+100 100 1 64,27 B
500  5/ 160+150 150 1 47,72 NED
rodinný dům s obytným podkrovím 375 160+100 100 1,4 77,85 B
375 160+100 100 1 71,27 B
500 160+100 100 1 64,31 B
500  5/ 160+150 150 1 47,57 NED

1/ Izolace stropu: 160 mm minerální vlny Rockwool Multirock mezi krovy + 100 mm, resp. 150 mm pod krovy
2/ Izolace podlahy: 100 mm, resp. 150 mm desky minerální vlny Rockwool Steprock HD
3/ U okna = celkový součinitel prostupu tepla okna U [W/m2.K]
4/ ETB = energetická třída budovy; NED = nízkoenergetický dům, Q ≤ 50 kWh/m2.a
5/ Použitý konvekční teplovzdušný systém se sloučenou větrací a vytápěcí soustavou se 70% rekuperací odvětrávaného tepla.

Podle ČSN 730540-2 vydané r. 2007, zákona č. 406/2006 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií jsou normové hodnoty požadovaného součinitele prostupu tepla pro lehkou obvodovou stěnu budovy s převažující vnitřní teplotou 18 - 22 °C: U = 0,3 W/m2.K a pro nízkoenergetické domy U = 0,2 W/m2.K. Obvodová stěna z materiálu PORFIX Plus šířky 375 mm má už při standardních omítkách U = 0,26 W/m2.K a stěna z PORFIX Plus šířky 500 mm má U = 0,197 W/m2.K. Výpočty energetických nákladů modelových domů to dokládají. Při použití materiálu PORFIX Plus a vhodných materiálů ostatních částí pláště budovy je v celé škále tvaru rodinných domů možné dosáhnout bez zateplení úrovně energeticky úsporných budov s roční potřebou tepla na vytápění pod 78 kWh/m2 za rok už při použití masivního zdiva šířky 375 mm. Při zdění obvodového zdiva z materiálu PORFIX Plus šířky 500 mm se potřeba energie na vytápění domu snižuje až k hodnotě 64 kWh/m2 za rok. Ztráty tepla větráním představují při této konstrukci pláště stavby až 37 % podílu celkových tepelných ztrát domu. Při použití vytápěcího systému, tvořeného konvekčním teplovzdušným vytápěním se 70% rekuperací odvětrávaného tepla, se takto realizované masivní nezateplené stavby dostávají do kategorie nízkoenergetických domů.

 

Společnost QPOR a.s. pevně věří, že neustálá investice do výzkumu a vývoje materiálu PORFIX zabezpečí pokrytí i nejnáročnějších potřeb zákazníků.

Více informací o produktu PORFIX Plus se dozvíte na www.porfix.cz nebo na bezplatné infolince 800 900 366.

 
 
Reklama