Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lehčená jednovrstvá omítka Ytong pro ruční i strojové zpracování

s vynikající zpracovatelností, vyztužená sklovláknitou mřížkovou tkaninou

Minerální jednovrstvá omítka Ytong má nízký součinitel tepelné vodivosti a vysokou paropropustnost. Lze ji použít pro vnější i vnitřní omítky, které slouží ke zvýšení tepelněizolačních vlastností hotových stěn, omezení hluku a snížení rizika šíření požáru. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá lehčená omítka Ytong odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Používá se pro omítaní pórobetonových stěn Ytong.


  • Vyvinutá speciálně pro tepelněizolační tvárnice Ytong
  • Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
  • Napomáhá odstraňovat vlhkost ze stavby
  • Snižuje riziko vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce
  • Zrychluje finální úpravy stěn

Specifikace

Lehčená jednovrstvá omítka pro ruční i strojové zpracování s vynikající zpracovatelností, vyztužená sklovláknitou mřížkovou tkaninou.

Norma/předpis

ČSN EN 998-1

Použití

Minerální jednovrstvá omítka s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a vysokou paropropustností. Pro vytváření vnější omítky (možno použít i na vnitřní omítku), která slouží ke zvýšení tepelněizolačních vlastností hotových stěn, omezení hluku a snížení rizika šíření požáru. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Používá se pro omítaní pórobetonových stěn Ytong.

Složení

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a tepelněizolačních přísad, hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat.

Ruční zpracování

Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množství vody, (7–8 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. Požíváme samospádovou míchačku nebo elektrické pomaluběžné míchadlo. Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znovu důkladně promícháme.

Strojové zpracování

Při strojovém zpracování se používá omítací stroj s výstrojí pro lehké omítkové směsi.

Aplikace

Omítku naneseme na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10 × 10 mm nebo strojově v tloušťce cca 5–6 mm a následně pročešeme zubovou stěrkou se zubem výšky 10 × 10 mm. Doporučujeme nanášet nebo pročesávat se sklonem stěrky 45°. Zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství. Do srovnané vrstvy vtlačíme výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong. Překrytí styků musí být minimálně 10 cm. Překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky. Výztužná tkanina musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tkanina obnažena a celková tloušťka omítky nesmí být menší než 5 mm.

Doba zrání

Po zaschnutí cca (5–7 dnů) je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu.

Finální úprava

Jako finální vrstvu je možné aplikovat běžné minerální, silikátové nebo silikonové strukturální omítky.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévaní malty je nepřípustné. K rozdělaní malty je nutné použit pitnou vodu, nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Po uplynutí doby zpracovatelnosti omítku dále nepoužívejte.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 20 kg. Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

Technické údaje

Pevnost v tlaku min.: kategorie CS II
Přídržnost: 0,08 N/mm2
Objemová hmotnost suché směsi: 0,85 kg/dm3
Zrnitost: 1,2 mm
Kapilární absorpce vody max.: W2
Faktor difuzního odporu μ: ≤10
Součinitel tepelné vodivosti λ10,DRY: ≤0,21 W/mK
Reakce na oheň tř.: A2
Doba zpracovatelnosti: cca 2 hodiny
Spotřeba vody / pytel 20 kg suché směsi: 7–8 l
Spotřeba suché směsi / omítku tl. 5 mm: 3,5–4 kg/m2
Min. tloušťka vrstvy omítky: 5 mm
Max. tloušťka vrstvy omítky: 15 mm

Zajištění kvality

Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu. Výrobky odpovídají ČSN EN 998-1 a jsou nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TZÚS.

Nanášení první vrstvy Ytong lehčené omítky
Nanášení první vrstvy Ytong lehčené omítky
Vložení výztužné tkaniny Ytong
Vložení výztužné tkaniny Ytong

Nanášení druhé vrstvy Ytong lehčené omítky „mokrý do mokrého“
Nanášení druhé vrstvy Ytong lehčené omítky „mokrý do mokrého“
Nanášení finální vrstvy podle technologického předpisu výrobce
Nanášení finální vrstvy podle technologického předpisu výrobce

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.