Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavebnictví – pohled Svazu podnikatelů ve stavebnictví a vyjádření Xella

Podle SPS se stále více rozevírají nůžky mezi vývojem pozemního a inženýrského stavitelství. Zatímco se hovoří o důvodech poklesu inženýrského stavitelství, trh hovoří o zvýšené poptávce po stavebních materiálech v pozemním stavitelství.

Stavebnictví z pohledu celku a Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Březen 2017:

Prezident SPS Václav Matyáš hovořil o zdrcující špatné situaci, která pokračuje již od r. 2009. Připustil sice drobné oživení 2014 a2015 díky operačnímu programu 1, ale již na konci 2015 zmínil dvojciferné propady. „Na loňský rok raději nevzpomínat, protože 7,6 % meziročního propadu oproti 2015 přineslo řadu problémů stavebnictví, průmyslu i firmám“, řekl Matyáš. „Je to boj o přežití“ shrnul situaci v březnu 2017. Zmínil rovněž částečný odklon od výběru na nejnižší cenu, nicméně stálo je to jen v menší míře a očekávání, že v druhé polovině roku by se situace měla konsolidovat zejména díky stavbách dopravním a infrastruktuře. České stavebnictví se v celkových objemech pohybuje 430 miliard.

Srpen 2017:

Situace ve stavebnictví je vážná, říká šéf oborového svazu Matyáš rovněž v rozhovoru v srpnu 2017. „Chceme upozornit odpovědné politiky a ministerstva, že situace je opravdu velmi vážná. Není možné nechat investiční výstavbu dlouhodobě neřízenou. Upozorňujeme na to, že investiční výstavba měřená veřejnou stavební zakázkou se propadá. A kapitálové výdaje jdou dolů,“ uvedl Matyáš.

Podle ekonoma Zahradníka stabilně klesá podíl stavebnictví na HDP, aktuálně i s architekturou a projektovými pracemi dosahuje zhruba 8 %. Ve vyspělých zemích je to podle něj dvojnásobek. „Dostatečně se nevyužívá silný multiplikační efekt oboru, kdy jedna investovaná miliarda má pozitivní dopad na jiné obory ve výši 2,3 miliardy korun. V minulém programovém období se sice v dopravě vyčerpala drtivá většina evropských peněz, ale bylo to spíše na opravy, než na novou výstavbu vysokorychlostních železnic nebo dálnic,“ dodal Zahradník.

Podle náměstka ministerstva průmyslu a obchodu pro stavebnictví Jiřího Koliby je největší problém v systémové roztříštěnosti, kdy nemáme jedno ministerstvo, které by sledovalo celkovou investiční efektivnost. Se studií podle něj stavaři přicházejí záměrně před volbami, kdy „jsou politici citlivější na podněty zvenčí.“

Září 2017:

Ještě více se rozevírají nůžky mezi vývojem pozemního a inženýrského stavitelství. Zásadním důvodem poklesu inženýrského stavitelství, jehož podstatnou částí je dopravní infrastruktura, není ani nedostatečná poptávka, ani nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů. Je jím stále nedobrá investorská připravenost velkých staveb, plynoucí z dlouhodobě nevyhovující stavební legislativy. Svědčí o tom i velmi rozpačitý postup při zahajování staveb, kterým Evropská komise udělila výjimku.
Potěšitelný je fakt, že se daří meziročně zvyšovat počet zahájených i dokončených bytů.
Budeme s netrpělivostí očekávat vývoj stavebnictví ve zbývajícím období roku s nadějí, že se postupné snižování meziročního indexu nedostane do oblasti pod nulou, uvádí web SPS.
Stavební materiály pro pozemní stavby - poptávka a nabídka. Vyjádření Xella CZ.

Redakce: Proč je na trhu nedostatek pórobetonových tvárnic a zákazníkům vznikají dlouhé čekací lhůty?

Generální ředitel společnosti Xella CZ Peter Markovič: "Česká ekonomika roste výrazným způsobem, nezaměstnanost klesla na nejnižší historickou úroveň a úrokové míry hypoték jsou příznivé a jejich dostupnosti je dobrá. Situace na trhu je tak pozitivní a nahrává všem, kteří chtějí investovat své finanční prostředky do nového bydlení nebo rekonstrukcí. Stavební sezónu 2017 vnímáme již od začátku roku jako silnou, evidujeme vysoký zájem o naše materiály a s tím spojený nárůst zákaznických objednávek. I přes řadu interních opatření a především posílení výrobních kapacit se nám nyní nedaří veškeré zákazníky uspokojovat včas a dodací lhůty jsme byli nuceni prodloužit. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a naší maximální snahou je kompletovat a dodávat zboží v co možná nejkratší lhůtě. Průměrná dodací doba se aktuálně pohybuje mezi 4 - 6 týdny, zaleží na sortimentu."

Redakce: Je podobná situace u všech hlavních výrobců a dodavatelů materiálů pro hrubou stavbu?
Generální ředitel společnosti Xella CZ Peter Markovič:"Z dostupných informací z trhu a od našich obchodních partnerů je situace obdobná u všech dodavatelů stavebního materiálu."

Redakce: Je kapacitní problém i s jinými stavebními prvky?
Generální ředitel společnosti Xella CZ Peter Markovič:: "Myslím si, že ano, nemám přesná čísla, ale kapacitní problémy jsou na trhu znát a situace je obdobná u většiny výrobců a prodejců stavebních prvků."

Redakce: Kdy bude situace vyřešena a trh se opět nasytí? Je to otázka této sezóny a přes zimu se sklady zasaturují, nebo se předpokládá nedostatek i na další sezónu?
Generální ředitel společnosti Xella CZ Peter Markovič: "Na tuto otázku se těžko odpovídá. Podzimní část letošní stavební sezóny vypadá taktéž silně a předpoklad dalšího vývoje především v segmentu rodinných a bytových domů je i výhledově pro rok 2018 pozitivní. Očekávám postupné zlepšování situace s dodávkami materiálu a již nyní usilovně pracujeme na tom, abychom byli na příští sezónu lépe připraveni a schopni poptávku zákazníků uspokojovat ve standardních termínech."


Pozn. redakce: podnětem k článku byla reportáž ČT, kde se hovořilo o nedostatku stavebních materiálů na Vysočině.
Podobné reportáže v médiích mohou dělat medvědí službu zákazníkům i výrobcům. Zavádějící reportáž může totiž vyvolat nestandardní poptávku a v jejím důsledku pak skutečný nedostatek.

Někdy mírné navýšení dodací lhůty je jen důvodem k tomu, aby plánování nákupu materiálu věnovali investoři pozornost a nenechávali objednávku zboží na poslední chvíli.
Komentář k situaci najdete rovněž v článku Cihel je dostatek.
 
 
Reklama