Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová Zelená úsporám aktuálně

Návrh programu Nová zelená úsporám je stále v meziresortním připomínkovém řízení. Naposledy byl aktuální stav Nové Zelené úsporám představen na veletrhu For Pasiv. V návrhu dotačního titulu se nově objevila samostatná podpora instalace ekologických zdrojů vytápění. Výzva pro bytové domy bude nejdříve v roce 2015.

AKTUALIZACE: 13. 6. 2013 byla vyhlášena první výzva na rodinné domy.
Podrobnosti naleznete v aktuálním článku ZDE.

Informace zazněly v prezentaci Jaroslava Hrubeše (SFŽP). Dotační titul Nová Zelená úsporám bude rozdělen do čtyř oblastí:

A – Snižování energetické náročnosti
B – Výstavba budov
C – Efektivní využití zdrojů energie

C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody

D – Podpora zpracování dokumentace

Snížení energetické náročnosti rodinného domu

Podpora staveb pro rodinné bydlení bude rozdělena do tří hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu. Sledovat se bude

  • měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA),
  • úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění,
  • průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem),
  • zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1,
  • zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje).

Podpora bude rozdělena do třech hladin procentně z celkových uznatelných nákladů na opatření:

Hladina Míra podpory Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň Měrná roční potřeba tepla na vytápěníPředpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností
1 25 % 40 % 70 kWh/m2.rok ne
2 35 % 50 % 55 kWh/m2.rok ne
3 50 % 60 % 35 kWh/m2.rok ano

Ve všech hladinách bude sledována hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (W/K.m2) ve vztahu k požadované hodnotě.

Nová Zelená úsporám a Panel 2013+ na TZB-info

Výstavba rodinného domu

V případě výstavby rodinného domu (oblast B) je v návrhu fixní podpora (při představení programu v listopadu 2012 to byly dvě hladiny 400 a 500 tis. Kč.), přičemž tuto oblast podpory nelze kombinovat s žádnou jinou. Podle slov Hrubeše jde především o vyloučení kombinace podpor B a C.

Zdroje energie v rodinném domě

Podporována bude výměna původního lokálního hlavního zdroje tepla na vytápění budovy na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva. Dotaci bude možné získat na tyto zdroje:

Podpora bude poskytována

  • v případě současné realizace opatření ke snížení energetické náročnosti (oblast A + C.1) - viz výše.
  • pokud již na rodinném domě byla realizována opatření ke snížení energetické náročnosti a budova dosahuje měrné roční potřeby tepla na vytápění maximálně 70 kWh/m2.rok (oblast C.2).
    Aktualizováno: Podle posledních neověřených informací bude limit měrné roční potřeby tepla na vytápění EA vyšší, a to až 100 kWh/m2, čímž bude dotace přístupná vyššímu počtu žadatelů. Zároveň tak bude nahrazeno více neekologických zdrojů.

Oblast C.3 zahrnuje podporu instalace solárního termického systému (nikoliv fotovoltaiky) pro přípravu teplé vody s nebo bez podpory přitápění. Podpora bude poskytována bez ohledu na to, zda byla provedena opatření z oblasti A ke snížení energetické náročnosti budovy. Podporu instalace solárního termického systému nelze kombinovat s podporou v oblasti B – nová výstavba.

Výzva pro rodinné domy by měla být vyhlášena na jaře tohoto roku. Žádosti by se měly přijímat od srpna, a to výhradně elektronicky.

Aktualizováno: První výzva bude zaměřena pouze na rekonstrukce rodinných domů, novostavby nebudou v první výzvě zahrnuty. Podrobnosti čtěte zde.

Kombinace podpor pro rodinný dům

Současný stav návrhu programu Nová Zelená úsporám předpokládá pro rodinné domy tyto možné kombinace podpor:

OblastiKombinace podpor
A + DZateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C1 (+ D)Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C3 (+ D)Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C1 + C3 (+ D)Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2 + DVýměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2 + C3 (+ D)Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C3 + DInstalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. průkaz energetické náročnosti
BNová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již integrována)

Bytové domy

Míra podpory bytových domů bude podle slov Jaroslava Hrubeše nastavena obdobně jako míra podpory z programů SFRB – Panel 2013+. V prezentaci však zaznělo, že výzva nebude vypsána v letech 2013 a 2014. V oblasti snížení energetické náročnosti bude schéma podobné jako u rodinných domů, tedy tři hladiny podpory při sledování stejných parametrů.

Budovy veřejného sektoru

Zde Jaroslav Hrubeš zopakoval, že budou platit obdobná pravidla jako u OPŽP pro stanovení celkových způsobilých výdajů maximální výší podpory na m2 obálky budovy. Dotační titul bude muset respektovat pravidla veřejné podpory. Míra přímé podpory může být až 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pravidla se ještě mohou změnit

Návrh pravidel programu je stále v meziresortním připomínkovém řízení a stále také probíhají jenání se zájmovými skupinami, která mohou konečnou podobu programu významně ovlivnit. V neposlední řadě se stále čeká na novelu vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, na kterou by se měla pravidla programu v mnohém odkazovat. Současný předpoklad účinnosti této novely je začátek letošního dubna. (Aktuality v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov můžete sledovat zde.) Vývoj návrhu dotačního titulu Nová Zelená úsporám bude i nadále v hledáčku TZB-info. Definitivní pravidla programu budou zakotvena ve směrnici MŽP.

 
 
Reklama