Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Žádosti o úvěr na opravy a modernizace bytových domů PANEL 2013 + se přijímají od 11. ledna

Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil od pátku 11. ledna 2013 příjem žádostí do programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů PANEL 2013 +. V první fázi jsou zajištěny prostředky ve výši 210 mil. Kč. Úroková sazba bude začínat na 1,09 % p.a.  

Žádosti mohou podávat všichni vlastníci bytových domů, právnické i fyzické osoby, města a obce, společenství vlastníků i družstva. Úroková sazba 1,09 % odpovídá výši Evropské referenční sazby. Konečný úrok se bude počítat dle bonity žadatele a splnění podmínky de minimis. Úroková sazba bude fixována na celou dobu trvání úvěru, která může být až 30 let.

Pro kalkulaci výše úvěru je rozhodující výše rozpočtových nákladů na opatření vyjmenovaná v nařízení vlády. Úvěr může krýt až 90 % z této částky. Na rozdíl od zatím zveřejněných podmínek Nové Zelené úsporám musí být žádost podána před zahájením prací. Po dobu následujících minimálně 5 let musí dům sloužit k bydlení.

Podmínkou poskytnutí úvěru je provedení základních oprav a modernizací (podle potřeb a stavu) základů a hydroizolace spodní stavby, statické poruchy nosné konstrukce, oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště, oprava lodžií a balkónů včetně zábradlí, zateplení neprůsvitného obvodového pláště včetně jeho sanace, náhrada vnějších otvorových výplní, opravy a zateplení střech, regulace otopné soustavy, oprava a výměna rozvodů sanity a plynu. Pokud již v minulosti některá opatření byla provedena, považují se za splněná a akceptují se.

V současné době je v programu PANEL 2013 + vyčleněno 210 milionů korun. V případě vyššího zájmu vlastníků je podle slov ředitele Jiřího Koliby SFRB připraven v rámci svých zdrojů vyčlenit na podporu programu až 1 mld. korun ročně. Vedle programu PANEL 2013 + připravuje SFRB program JESSICA, jehož zacílení bude obdobné, finanční prostředky však budou čerpány ze strukturálních fondů EU a budou určeny výhradně městům se zpracovaným integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Případná koordinace programů PANEL 2013 + a Nová Zelená úsporám bude teprve předmětem budoucích jednání. Vzhledem k teprve probíhajícímu meziresortnímu připomínkovému řízení k programu Nová zelená úsporám žádná pravidla zatím neexistují.

Program vychází z nového nařízení Vlády ČR č. 468/2012 Sb., které vyšlo ve sbírce zákonů na konci roku 2012.

Další informace viz stránky Státního fondu rozvoje bydlení

 
 
Reklama