Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pokračování Panelu a peníze z evropského programu Jessica

Připravované programy Státního fondu rozvoje bydlení

Na workshopu sdružení CERPAD (Centrum pro regeneraci panelových domů) byly prezentovány běžící a připravované programy podpor Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Hovořilo se také o pokračování programu PANEL formou nízkoúročených dlouhodobých úvěrů a záruk za úvěry.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) bude v nových programech poskytovat podporu ve formě nízkoúročených úvěrů a záruk na úvěr čerpaný mimo zdroje SFRB. Oproti předchozím programům, kdy se poskytovaly přímé dotace, se jedná o návratné podpory. Nové formy podpory umožňují kombinovat několik zdrojů finančních prostředků (hypotéka, stavební spoření apod.) a lze je využít opakovaně.

Základními dvěma pilíři podpor SFRB by měly být programy

 • JESSICA PANEL 2013 (financovaný v rámci evropského programu Jessica),
 • PANEL 2013+ (financovaný z vlastních zdrojů SFRB).

Názvy připravovaných programů jsou podle informací SFRB pracovní, mohou se ještě změnit.

Čtěte také o novém programu MŽP navazujícím na program Zelená úsporám

Evropský program Jessica - JESSICA PANEL 2013

Program JESSICA využívá finanční zdroje evropských fondů. Je určen pro města se schváleným integrovaným plán rozvoje města (IPRM). V první části programu by mělo být k dispozici až 600 milionů korun. Pilotní projekt by měl proběhnout již v roce 2013.

Program bude podporovat

 • zateplení obvodového pláště a vnitřních konstrukcí,
 • odstranění statických poruch nosných konstrukcí a konstrukčních vad,
 • sanace základů a hydroizolace spodní stavby,
 • rekonstrukce technického vybavení domu (otopná soustava, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy),
 • výměny nebo modernizace lodžií, balkonů a zábradlí.

Obce a neziskové organizace mohou využít prostředky k vybudování sociálního bydlení rekonstrukcí stávajících budov (alokace 50 milionů Kč).

Forma podpory:

Podpora bude mít formu nízkoúročeného úvěru se sazbou od 1 % a splatností až 30 let. Financovat tak bude možné až 90 % nákladů na regeneraci domů v zónách měst s IPRM.

Příjemci podpory mohou být vlastníci bytových domů: města a obce, bytová družstva nebo obchodní společnosti, ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům, společenství vlastníků bytových jednotek (podle zákona č. 72/1994 Sb.).

Základní podmínky programu

Uznatelné náklady do 5500 Kč/m2 podlahové plochy bytu (pro neplátce DPH se do uznatelných nákladů počítá i DPH). Výše úvěru a úrok se stanovuje podle bonity žadatele a zajištění. Městům se bude automaticky zvyšovat úroková sazba na 2 % z důvodu zvýšeného rizika. Na program se dosud vztahuje limit de minimis. MMR společně se SFRB usilují o získání notifikace programu u Evropské komise.

Pokračování programu Panel (NV č. 299/2001 Sb.) - PANEL 2013+

Připravované pokračování programu Panel zatím předpokládá poskytování úvěru až na 70 % nákladů s dobou splatnosti až 30 let při fixní úrokové sazbě od 2 %. To znamená například při porovnání s bankovním úvěrem 10 milionů korun s úrokem 6 % úsporu až 3,6 milionu korun za 15 let.

Finanční prostředky pro pokračování programu PANEL budou čerpány z vlastních zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení. Využít je mohou všichni majitelé bytových domů, na rozdíl od programu JESSICA, kde lze čerpat jen ve městech se schváleným IPRM.

Záruky za splácení úvěrů za opravy a modernizace bytových domů (NV č. 299/2001 Sb.)

Stále se rámci programu PANEL poskytují záruky za bankovní úvěry. Záruka je určena pro všechny vlastníky bytových domů, panelových i nepanelových. Záruka kryje až 80 % bankovního úvěru na dobu až 30 let.

SFRB dále poskytuje podporu v těchto programech

 • Úvěry na výstavby nájemních bytů (NV č. 284/2011 Sb.)
 • Záruky za splácení úvěrů na výstavby nájemních bytů (NV č. 370/2004 Sb.)
 • Úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu (NV č. 396/2001 Sb.)
 • Záruky za splácení úvěrů za opravy bytových domů (NV č. 299/2001 Sb.) - viz výše
 • Úvěry na opravy a modernizace bytového fondu pro obce (NV č. 396/2001 Sb.), úvěry na modernizaci bydlení pro občany (NV č. 28/2006 Sb.), úvěry na pořízení bydlení po povodních (NV č. 396/2002 Sb.)

Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV č. 284/2011 Sb.)

Program podpor dle NV č. 284/2011 Sb. má nastaveny nové podmínky. Novena nařízení vlády již prošla meziresortním řízením a bude předložena vládě ke schválení. Příjem prvních žádostí se předpokládá v srpnu nebo v září.

Cílové skupiny:

Ohrožené skupiny nájemníků – senioři, sociálně a zdravotně znevýhodnění, samoživitelé, lidé v nouzi – úvěr se splatností až 30 let s fixní úrokovou sazbou od 2 % kryjící až 70 % investic včetně kupní ceny nemovitosti, pozemku. Program byl vyhlášen v květnu 2012 v objemu 280 milionů korun.

Nájemníci bez vymezení – úvěr se splatností až 30 let s úrokovou sazbou od 3,5 % kryjící až 70 % investic

V rámci programu bude navíc možné získat úvěr na přestavbu velkých bytů na malometrážní, již od 25 m2. Senioři by neměli být vymezováni pouze věkem, ale nárokem na starobní nebo invalidní důchod. Doba pronájmu pro seniory by také neměla být již limitována.

Záruky na splácení bankovních úvěrů na výstavby nájemních bytů (NV č. 370/2004 Sb.)

Záruky jsou určeny pro obce a města, právnické i soukromé osoby a bytová družstva. Poskytují se na dobu až 40 let se zaručením až 70 % jistiny bankovního úvěru s poplatkem 0,5 %.

Úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu (NV č. 396/2001 Sb.)

Program je určen pro obce, které budou finanční prostředky částečně poskytovat svým obyvatelům. Splatnost úvěrů je až 10 let, výše úroků je po celou dobu splácení 3 %. Minimálně 20 % z prostředků musí obec nebo město poskytnout svým obyvatelům, a to se zachováním úrokové sazby. Úvěry mohou krýt maximálně 50 % nákladů na opravy.

Úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu po povodních (NV č. 396/2001 Sb.)

Program má obdobné podmínky jako předcházející. Pouze úroková sazba je 1 %. I zde musí minimálně 20 % z finančních prostředků obec poskytnout se stejnou úrokovou sazbou svým obyvatelům. Žádosti jsou přijímány pouze v daném období po povodních.

Úvěry pro občany – pomoc po povodních (NV č. 28/2006 Sb. a NV č. 396/2002 Sb.)

Pomoc v tomto programu zahrnuje úvěr do výše 150.000 Kč na opravy a modernizaci nemovitosti se splatností až 10 let a úrokem 2 % a dále úvěr do výše 850.000 Kč na pořízení bydlení po povodních se splatností až 10 let a úrokem 2 %.

 
 
Reklama