Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výše dotace Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze

V programu Nová zelená úsporám v roce 2015 byla vyhlášena výzva pro bytové domy. Žádosti je možné podávat až do března 2016. Podporovány jsou pouze bytové domy v Praze.

Výše dotace obecně

Výše dotace u bytových domů až 20% z výdajů. Maximálně lze získat 10 mil. Kč na bytový dům. Budova, na kterou je poskytována dotace, musí splňovat definici bytového domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2015. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout i výdaje na projektovou dokumentaci (odborný posudek, odborný dozor a měření průvzdušnosti). Celková výše dotace je omezena na maximálně 20 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007.


Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblastí podpory

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení - zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podávat bude možné pouze žádosti, kde vypočtená podpora bude minimálně 50 tisíc korun. U památkově chráněných budov se výše dotace násobí koeficientem 1,3.

Typ konstrukceA.0 a A.1 (kč/m2)A.2 (kč/m2)
Obvodová stěna260340
Střešní konstrukce230300
Výplně otvorů7501000
Podlaha na terénu300400
ostatní konstrukce, stropy120160

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje

Podporována je výměna původních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do otopné soustavy. Podporována také výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Typ zdrojevýše dotace (kč/b.j.
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 000
Tepelné čerpadlo voda - voda25 000
Tepelné čerpadlo země - voda25 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda15 000
Plynový kondenzační kotel5 000

Maximální výše podpory na instalované solární systémy

Podporována je instalace solárních termických systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění.

Typ systémuvýše dotace (kč/byt.j.)
Solární termické systémy15 000

Maximální výše podpory na instalované větrací systémy

Podporována je instalace do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže a regulace systému. Podporované zařízení musí zajistit provětrání alespoň všech obytných místností v příslušné bytové jednotce. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 70 %.

Typ systémuvýše dotace (kč/byt.j.)
Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla40 000
Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla30 000
 
 
Reklama