Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nová zelená úsporám pro rodinné i bytové domy v dubnu, bude jednodušší

V dubnu 2015 se očekává spuštění výzev programu Nová zelená úsporám. Podporovány by letos měly být opět rodinné domy a poprvé také bytové domy. Úspory ve stávajících bytovkách budou podporovány v Praze.

Výzvy běží v rámci známého programového období let 2014 až 2020, na které se předpokládá celková alokace 27 miliard korun z výnosu z aukcí emisních povolenek v rámci evropského trhu EU ETS. Informace zazněly na turné seminářů Akademie zateplování společnosti Knauf Insulation.

Aktualizováno: Nová zelená úsporám 2015 je vyhlášena - čtěte podrobnosti

Dodavatel a výrobek v roce 2015 nemusí být ze seznamu

Na výzvy Nová zelená úsporám 2015 se počítá s 1,1 miliardou korun. Podle nejnovějších informací by výzvy měly být vyhlášeny v dubnu. Ministerstvo životního prostředí avizuje, že bude dán větší důraz na efektivnější komunikaci, která by měla probíhat především elektronicky. V žádostech bude požadováno méně příloh. Důležitou novinkou je možnost podpory pouze dílčích opatření, a to jak v bytových, tak rodinných domech.

Žadatel bude mít také volnější ruku ve výběru dodavatele a materiálů. Povinnost výběru dodavatele ze seznamu dodavatelů bude zrušena. Seznam však zrušen nebude. Žadatel si také bude moct zvolit výrobek, který není zapsán v seznamu výrobků a technologií, musí však doložit, že jím zvolený výrobek splňuje podmínky programu.

Podle informací, které má redakce k dispozici, ale které se ještě mohou měnit, se u bytových domů bude přidělovat dotační částka na jednotku plochy konstrukce, kde se provádí opatření pro energetické úspory (zateplení, výměna oken), přičemž podpora bude poskytována v několika hladinách dle míry dosažené úspory, případně dosažením parametrů konstrukcí - doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla - u podpory dílčích opatření. Zdroje tepla budou podporovány fixní částkou vynásobenou počtem bytů. Tato dvě čísla by se měla sčítat. Výše podpory bude omezena ještě dalšími kritérii, jak tomu bylo i v dřívějších výzvách, zejména jde o míru veřejné podpory.

Doposud se nejvíce žádalo o solární kolektory, nejvíce peněz na zateplení

V loňském roce bylo v rámci výzvy pro rodinné domy evidováno celkem 6110 žádostí s částkou 1376,7 mil. korun. Do konce roku 2014 byla vyplacena přesná desetina, tedy 611 žádostí s celkovou sumou 34,03 mil. korun. Největší počet žádostí obsahovalo podporu pro solární kolektory, a to 2660 ks, z jednotlivých úrovní zateplení se nejvíce žádalo o tu nejnižší (30% míra podpory) – 1262 žádostí. Absolutně nejvyšší suma podpory v oblasti zateplení patří druhé úrovni (40% míra podpory) – 317,7 mil. korun.

Absolutně je požadovaná alokace v žádostech do konce roku 2014 rozdělena největším podílem na zateplení (49 %), dále na výstavbu úsporných rodinných domů (27 %), projektová příprava a solární systémy (po 8 %), tepelná čerpadla (4 %), zdroje na biomasu a větrání s rekuperací (po 2 %). Naprosté minimum prostředků bude vyplaceno na výměnu zdroje za plynový kondenzační kotel.

Největší objemy prostředků potečou do Moravskoslezského a Středočeského kraje (bez Prahy) – po 16 %, Jihomoravský kraj ukrajuje 12 %, Praha 7 %, významné kraje jsou ještě Zlínský, Vysočina a Jihočeský (kolem 7 až 8 % každý). Nejméně prostředků obsahují žádosti z Karlovarského kraje.

 
 
Reklama