Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Izolační deska Kooltherm K17 je výrobkem roku!

Izolační deska pro vnitřní zateplení, kterou pod názvem Kingspan Kooltherm K17 vyrábí společnost Kingspan získala cenu za příspěvek k úsporám energie v soutěži Výrobek roku 2015. Deska se využívá zejména při rekonstrukcích či při zateplení památkově chráněných budov, kde není možné zateplit historickou fasádu.

Kooltherm K17 Interiérová deska je  izolační deska z fenolické (rezolové) pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou izolační hliníkovou fólií proti úniku páry, na níž je upevněna sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Využívá se zejména při rekonstrukcích či při zateplení památkově chráněných budov, kde není možné zateplit historickou fasádu. Díky svým výjimečným izolačním vlastnostem (hodnota tepelné vodivosti λ již od 0,020 W/m∙K) a mimořádně nízké tloušťce, je ale oblíbená i v novostavbách – například u nověbudovaného depozitáře Umělecko-průmyslového muzea v Praze-Stodůlkách.

Soutěž Výrobek roku


Cílem soutěže je upoutat pozornost na pokrokové výrobky a technologické postupy, které jsou určeny pro stavebnictví a jsou uvedeny na trh Evropské unie, zejména v České republice. Odbornými partnery soutěže jsou Veletrhy Brno, a.s., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Institut udržitelné výstavby, s.r.o. a časopis Stavebnictví a interiér.

 
 

Ceny pro výrobky a technologie

Ceny v soutěži udělují dvě poroty složené z respektovaných osobností českého stavitelství. Odborná porota, která se skládá z pedagogů a přednášejících vybraných vysokých a středních škol stavebního zaměření, v počtu kolem 20 porotců, uděluje tři Hlavní a tři Speciální ceny (Za nápaditost, Za příspěvek k úsporám energie a Za design). Profesní porota, složená z aktivních architektů a stavebních inženýrů, uděluje Platinovou, zlatou a stříbrnou cenu. Obě poroty posuzují přihlášené výrobky a technologie na základě veřejně publikovaných informací (v odborných časopisech a na profesních veřejných portálech), přihlašovateli poskytnutých materiálů, ústní prezentace před porotci a také na základě předvedení výrobků.

Více informací o oceněné desce Kooltherm K17 Interiérová deska

Kingspan Izolace
logo Kingspan Izolace

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...