Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vnitřní zateplení budov, které z různých důvodů nelze zateplit tradiční metodou zvenku

Deska pro vnitřní zateplení Kingspan Kooltherm K17


Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává po celém světě izolační desky z moderních materiálů s vysokou kvalitou, určené pro obytné budovy i komerční a průmyslové prostory. Díky speciálním panelům s označením Kingspan Kooltherm K17 určeným pro vnitřní zateplení, lze výrazně vylepšit i tepelnětechnické parametry budov, které z různých důvodů nelze zateplit tradiční metodou zvenku – zejména u historických fasád památkově chráněných budov.

Izolace z fenolické pěny

Naše izolační desky mají nejvyšší tepelnou účinnost na čtvereční metr ve srovnání s jinými (tradičními) izolačními materiály, jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají. Fenolická pěna se vyrábí napěněním pryskřic do bloků, které se následně řežou na desky a jedno či oboustranně opatřují skelným vláknem či reflexní hliníkovou fólií. Používá se pro zateplení fasád, s výhodou u rekonstrukcí či v detailech, kde není místo na velkou tloušťku izolantu pro její dobrou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Oproti materiálům PUR a PIR má lepší tepelněizolační vlastnosti a reakci na oheň. Použití výrobků na bázi fenolické pěny je tak nejsnadnějším způsobem jak splnit jak současné, tak i budoucí požadavky na výstavbu.

Kooltherm K17

deska interiér vnitřní zateplení historické budovy deska kingspan fenolická pěna fenol rezol rezolová deska Kooltherm K17
Kooltherm K17

Deska Kingspan Kooltherm K17 je izolační deska z fenolické pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou fólií, na níž je celoplošně nalepena sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Výborné parametry tepelné vodivosti této desky umožňují při jejím použití minimalizaci tloušťky stavební konstrukce. Malá tloušťka izolace je pak výhodou především u rekonstrukcí, kdy většina obytné plochy a obytného prostoru zůstane i po zateplení zachována.

Možnosti použití

Desku Kingspan Kooltherm® K17 lze díky její vysoké izolační hodnotě a sádrokartonové povrchové úpravě použít jako ideální izolační materiál pro rekonstrukce vnitřních stěn a stropů. Pomocí vnitřní izolace Kooltherm K17 ale můžete zevnitř izolovat nejen zdi, ale i střechu. Sádrokartonová povrchová úprava umožňuje snadnou a rychlou montáž – izolační desky Kingspan Kooltherm® je možné snadno upravit na požadovaný rozměr například řezáním ruční pilou s jemnými zuby nebo na cirkulárce. Doporučujeme provádět to co nejpřesněji a rovně tak, aby byla zajištěna souvislá tepelně izolační vrstva.

Detaily Kooltherm K17 A
Detaily Kooltherm K17
Detaily Kooltherm K17 B
Detaily Kooltherm K17


Informace o materiálu:

  • Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K
  • Nejmenší ztráty obytného prostoru
  • Ideální při rekonstrukci budov
  • Izolační deska s nejmenší tloušťkou
  • Jednoduchá pokládka. Produkt dodáván s parotěsnou fólií a sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm

Chystáte se izolovat?

Pokud při obhlídce místa aplikace zjistíme, že stávající podklad obsahuje plíseň, je důležité ošetřit podklad roztokem a pečlivě odstranit všechny formy poškození ještě před vlastní aplikací panelů Kingspan Kooltherm® K17. Všechny stávající úpravy stěn by měly být odstraněny. Je potřeba odstranit rovněž soklové lišty, obrazové lišty, garnýže, římsy a parapety.

Zděný podklad by měl být nepřerušený, nejsou přípustné ani žádné mezery nebo trhliny ve zdivu, všechny musí být předem vytmeleny. Nejsou přípustné ani mezery kolem stavebních otvorů nebo prostupů.

Při použití na obklady povrchů, které jsou sypké, znečištěné nebo s extrémně vysokou nebo nízkou pórovitostí, je potřeba tyto povrchy náležitě upravit. Povrchy se upravují chemickými prostředky nebo rozpouštědly k odstranění znečištění, případně se drobivý materiál odstraní kartáčováním.

Všechny povrchy určené pro aplikaci Kingspan Kooltherm® K17 by měly být čisté, suché a bez volných či odlupujících se materiálů.

Povrch by měl být také bez prachu, aby se dosáhlo dobré vazby se zděným nebo betonovým podkladem. Při izolaci betonových konstrukcí by tyto měly být bez vyčnívající armatury a bez přebytků malty. Pokud byl podklad ošetřen proti pronikající vlhkosti, vzlínající vlhkosti a plísním, může se přistoupit k aplikaci až po zaschnutí nátěru.

TIP pro vás:

Budete obnovovat i strop? Před renovací stěny nejprve proveďte instalaci stropních desek!

 

Než začnete!

Rozvržení desek plánujte dopředu a mějte na paměti, že instalace suchých izolačních obkladů vyžaduje pečlivé detaily zejména kolem dveří a oken, aby bylo dosaženo uspokojivého povrchu pro dokončovací práce. Zejména v koupelnách a kuchyních by se mělo před instalací systému zvlášť dbát na umístění rozvodů. Montáž izolace začínejte od okna, dveří nebo rohu místnosti.


Technické údaje
VlastnostHodnota
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)B-s1, d0 (holý výrobek)
Hustotacca 35 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% deformaci (ČSN EN 826)≥ 100 kPa
Rozměrová stabilita 48 hod., 70 °C a 90% RV (délka a šířka)≤ 1,5 %
Rozměrová stabilita 48 hod., −20 °C / +70 °C (délka a šířka)≤ 1,5 %
Koeficient difúzního odporu (μ)583
Uzavřené buňkyMin. 90 %
Deska Kingspan Kooltherm® K17 je standardně dodávána v rozměrech 2600 × 1200 mm.

Tabulky

Tab. 1 Koeficient tepelné vodivosti
Tloušťka izolace [mm]Hodnota λD [W/m∙K]
Kooltherm (ČSN EN 13166)
Hodnota λD [W/m∙K]
sádrokartonová deska
< 450,0210,250
45–1200,0200,250
Tab. 2 Tepelný odpor
Tloušťka výrobku
[mm]
Hodnota RD izolace
[m2∙K/W]
Hodnota RD sádrokartonová deska
[m2∙K/W]
50 / 12,52,500,038
60 / 12,53,000,038
70 / 12,53,500,038
80 / 12,54,000,038
90 / 12,54,500,038
100 / 12,55,000,038
120 / 12,56,000,038
Kingspan Izolace
logo Kingspan Izolace

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...