Požární bezpečnost je pro stavebnictví klíčová

Datum: 20.1.2015  |  Organizace: Kingspan Izolace  |  Firemní článek

Požární bezpečnost budov je rozhodující nikoliv pouze z hlediska prevence ohrožení lidských životů a znečištění životního prostředí, nýbrž i z hlediska ekonomických dopadů, které mohou být devastující i pro samotné podnikání. Společnost Kingspan Izolace se zabývá vývojem výrobků, které v maximální míře minimalizují tato rizika.

Kingspan Izolace
Business Center Rokytka
190 00 Praha 9

tel.:266 711 583
e-mail:
web:www.kingspaninsulation.cz

Společnost Kingspan Izolace trvale zlepšuje své poznatky v oblasti požární bezpečnosti. Toho dosahuje především důsledným vyžadováním nezávislých požárních průzkumů třetích osob v místech realizací, kde jsou výrobky Kingspan aplikovány.

Dne 8. června 2013 vypukl požár v továrně Kloek Pallet v holandském městě Kampen. Ten se rychle vyvinul v požár velkého rozsahu a zcela zničil podnik v hodnotě několika miliónů Euro. V důsledku tepla, které tento velký požár vyzařoval, se oheň rozšířil také na střechu obchodního střediska Asia Express Food, které se nachází na druhé straně ulice naproti závodu Kloek Pallet. Plochá střecha střediska Asia Express Food je opatřena izolačními deskami Kingspan Therma™ TR26 FM PIR tloušťky 65 mm.

Požár v továrně Kloek Pallet Kampen
Požár v továrně Kloek Pallet Kampen

Therma™ TR26
Therma™ TR26

Navzdory ohni na střeše provozovna Asia Express Food nevyhořela, a dokonce ani nedošlo k přerušení výroby, neboť oheň přestal hořet sám od sebe dříve, než mohlo dojít k významnému poškození objektu. Nedošlo ani k žádným úrazům osob. Společnost Kingspan Insulation požádala společnost Efectis, renomované holandské středisko pro výzkum požáru a požární bezpečnosti, o analýzu, proč oheň na střeše provozovny Asia Express Food přestal samovolně hořet a nešířil se dále.

Průzkum ukázal, že střecha provozovny Asia Express Food byla po delší dobu vystavena tepelnému toku přesahujícímu hodnotu 15 kW/m² a teplotám značně nad 320 ºC. Oheň na střeše přestal hořet bez zásahu požárníků. Dle závěrů společnosti Efectis se tak stalo díky kombinaci izolačních desek Kingspan Therma™ TR26 FM a střešní membrány z PVC, která zabránila dalšímu rozvoji požáru. V okamžiku zmenšení tepelného toku z hořících palet, požár na střeše sám uhasl.

Z průzkumu je zřejmé, že izolační desky Kingspan Izolace perfektně zafungovaly, a tudíž významnou měrou přispěly k tomu, že škody způsobené požárem měly minimální účinek na provozovnu Asia Express Food. Celou zprávu společnosti Efectis týkající se tohoto požáru si můžete stáhnout z webových stránek Kingspan Izolace. Výsledky průzkumu potvrzují výborné vlastnosti desek Kingspan Izolace Therma™ TR26 FM z hlediska požární bezpečnosti. Poznatky získané z tohoto požáru dále přispějí k celkovému zlepšení požárních bezpečnostních parametrů veškerých výrobků společnosti Kingspan Izolace.

Celá zpráva je zveřejněna na stránkách www.kingspaninsulation.czInformace o společnosti Kingspan Izolace

Společnost Kingspan Izolace vyrábí PIR, fenolické a vakuové izolace pro bytovou i nebytovou výstavbu a průmyslové aplikace. Tyto výrobky lze najít na trhu v celé Evropě pod obchodními názvy OPTIM-R®, Kooltherm®,Therma™, iSoEasy™ a Selthaan®. V případě aplikace produktů Kingspan Izolace je garantován kompletní stavební proces z hlediska udržitelnosti, požární bezpečnosti a vysoké míry izolace pro architekta a konečného uživatele. Kingspan Izolace představuje součást Kingspan Group plc, která má své kořeny v Irsku.

 

Datum: 20.1.2015
Organizace: Kingspan IzolaceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely