Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nejúčinnější tepelná izolace pro vaše projekty

Společnost Kingspan Izolace vyrábí vysoce kvalitní tepelněizolační desky pro použití v občanské a průmyslové výstavbě. Aktuálně Kingspan rovněž rozšířil výrobní řadu sendvičových panelů, tepelných izolací na bázi PIR (polyisokyanurát) a fenolických pěn o izolační desky na bázi vakua.

Ve srovnání s ostatními tepelněizolačními materiály poskytují izolační desky Kingspan nejvyšší tepeněizolační schopnost, což vede k výraznému snížení tloušťky izolantu v aplikaci.

Proces výběru tepelné izolace

Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U.

Poměrně častým jevem je, že o tom, jaký druh tepelné izolace se použije, rozhoduje sám investor. Velký důraz se přitom klade zejména na cenu materiálu bez důkladného posouzení jeho vlastností. Špatný výběr tepelné izolace však kromě nežádoucích tepelných ztrát způsobuje i další problémy, jakými jsou kondenzace vlhkosti či přehřívání podstřešních prostorů. Proto se důrazně doporučuje ponechat výběr izolačního materiálu v kompetenci proškoleného projektanta. Pokud zvolíme nevhodný materiál, případně se vyskytnou chyby v aplikaci, dochází k degradaci nejen vlastního tepelněizolačního materiálu, ale i celé stavby.

Zároveň je nutné zohlednit požadavky na požární bezpečnost staveb. Izolační desky společnosti Kingspan se vyznačují vynikajícími vlastnostmi v oblasti požární ochrany staveb a tak je oblast jejich využití velmi široká.

Tepelná izolace na bázi PUR A PIR

Pro tepelné izolace plochých střech se u nás dlouhodobě používají zejména izolace z EPS a minerální vlny (kamenné, resp. skelné). Relativně nově se u nás prosazují izolace na bázi polyisokyanurátu (PIR). Ve srovnání s minerální vlnou jsou výrazně lehčí, objemová hmotnost PIR izolační desky Therma je 32 kg/m3. Polyisokianurátová pěna se používá pro výrobu deskových materiálů. Desky je možno vyrábět například řezáním z bloků vzniklých volným pěněním, ale pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály (například s hliníkovou fólií či skelnou textilií) vyrábí se výhradně napěňováním do finální tloušťky. Suroviny pro výrobu pěny se aplikují mezi tenké folie napnuté na protilehlých válcích výrobní linky. Proběhne chemická reakce a prostor mezi foliemi je vyplněn pěnou, zároveň dojde k pevnému spojení pěny s povrchovou fólií.

Izolace na bázi pěny PIR je tvořena vazbami polyisokyanurátů. Jde o velmi podobný materiál jako známější polyuretan (PUR), PIR má ale obecně vyšší pevnost v tlaku (PUR 100 kPa, PIR 170 kPa), menší tepelnou vodivost a výrazně lepší odolnost proti ohni.

Kompozity z PUR a PIR pěny se užívají pro izolaci střech, podlah, stěn, popřípadě se vyrábějí jako hotové celostěnové panely s hliníkovým pláštěm (k montáži na průmyslové haly apod.). V České republice se používají pro nadkrokevní systémy šikmých střech, kde se využívá jejich vysoké pevnosti při zachování jejich tepelněizolačních charakteristik.

Základní fyzikální vlastnosti izolací PIR

  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 až 0,023 W/m·K
  • faktor difuzního odporu μ = 35
  • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3
  • třída reakce na oheň C–E (dle konkrétního chemického složení)

Izolační desky Therma

Izolační desky Therma (výrobce Kingspan Insulation) jsou vyrobeny z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) bez použití CFC/HCFC a s nulovým obsahem látek narušujících ozónovou vrstvu (ODP). Odolávají plísním a mikrobům. Desky jsou na obou stranách potaženy fólií, která je během výrobního procesu autoadhesivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu vodních par. Jádro izolace je odolné při krátkodobém kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Kingspan Therma™ FM má typickou objemovou hmotnost 31 kg/m3. Tyto PIR izolační deska se vyrábějí v různých rozměrech a variantách. Díky svým vlastnostem mají desky Kingspan Therma™ FM, pokud byl systém správně použit, neomezenou životnost. Bezvadná funkčnost systému pochopitelně záleží na dodržení technologických postupů.

Doporučené výrobky:

  • Deska pro plochou střechu Kingspan ThermaTM TR26 FM
  • Deska pro plochou střechu Kingspan ThermaTM TR27 FM
  • Spádová deska Kingspan ThermaTM TT46 FM
  • Spádová deska Kingspan ThermaTM TT47 FM
PIR deska pro ploché střechy Kingspan ThermaTM TR27
PIR deska pro ploché střechy Kingspan ThermaTM TR27
Tepelné izolace Kingspan
Logistické centrum v Hradci Králové má střechu zateplenou pomocí desky pro ploché střechy Kingspan ThermaTM TR26 se součinitelem tepelné vodivosti λ pouhých = 0,022 W/m·K.

Izolace z fenolické pěny

Izolace z tvrdé fenolické pěny řady Kingspan Kooltherm® se vyrábí napěněním syntetické fenolové pryskyřice mezi hliníkové kompozitní folie nebo mezi rouno ze skelných vláken, případně kombinací folií. Kooltherm® desky můžeme použít k zateplení všech částí budov, obzvláště vhodné je použití při realizacích dodatečného kontaktního vnějšího zateplení stěn (ETICS), při zateplování šikmých střech, rekonstrukcích historických objektů nebo při řešení stavebních detailů. Oproti izolantům z polyuretanu a polyisokyanurátu má Kooltherm lepší tepelněizolační vlastnosti a je méně hořlavý (třída reakce na oheň B, případně C, dle použitého materiálu na povrchu desky). Díky uzavřené struktuře materiálu mají izolace Kingspan třikrát větší pevnost v tlaku (cca 150 kPa), což minimalizuje riziko poškození při manipulaci i riziko nežádoucích tvarových změn přímo v aplikaci.

Kontaktní zateplení ETICS

Při izolaci fasád zvolte výrobek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska

Tepelné izolace Kingspan
Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska
Tepelné izolace Kingspan
Obytný dům v Říčanech zateplený izolací Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska

Kingspan Izolace nabízí skvělé řešení zejména pro nejběžnější varianty zateplení – vnější kontaktní zateplovací systém. Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je tepelně izolační deska z tuhé fenolické pěny, která izoluje téměř dvakrát lépe než jiné materiály. Jádro desek tvoří tuhá fenolická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Výrobek Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je na obou stranách opatřen povrchovou úpravou na bázi skleněné textilie, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Třída reakce na oheň je C-s2,d0. Desky mají výjimečnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ 0,020 W/m·K. Díky lepší tepelněizolační schopnosti ušetříte nejen na nákladech na vytápění, ale i na dopravě na stavbu, skladování a přesunech hmot. Desky se instalují klasickou technologii jako u jiných izolantů, navíc je potřeba dodržet některé jednoduché zásady uvedené v montážních doporučeních.

Zateplení šikmých střech pro půdní vestavby a podkroví

Výrobek Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska je izolační deska z fenolické pěny, která je opatřena na jedné straně skleněnou textilií a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou fólií, na níž je celoplošně nalepena sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Deska je vhodná mimo jiné i pro dodatečné vnitřní zateplení půdních vestaveb, zvláště výhodné je použití pro zateplení šikmých střech zavěšením pod krokve, kde se kombinuje s použitím desky Kingspan Kooltherm® K12 Rámová deska vložené mezi krokve.

Výrobek Kingspan Kooltherm® K12 Rámová deska je izolační deska z fenolické pěny, která je opatřena po obou stranách folií s hliníkovou bází. Deska je vhodná jako tepelněizolační výplň rámových konstrukcí, jako jsou například svislé stěny dřevostaveb. Velice přínosné je využití desky do šikmých střech, vkládáním mezi krokve, kde se kombinuje s použitím desky Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska zavěšené pod krokvemi.

Díky skvělé hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ 0,020 W/m·K fenolického jádra desek a inovativnímu systému použití získáte mnoho prostoru ve Vašem podkroví navíc ! Velmi důležitá je i skvělá hodnota požární odolnosti REI 30 ( R45 ) takto provedené skladby.


Více informací na www.kingspaninsulation.cz


Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...