Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Panel 2013+
Archiv článků od 17.8.2010 do 6.7.2012

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

6.7.2012
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Na workshopu sdružení CERPAD (Centrum pro regeneraci panelových domů) byly prezentovány běžící a připravované programy podpor Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Hovořilo se také o pokračování programu PANEL formou nízkoúročených dlouhodobých úvěrů a záruk za úvěry.

9.10.2011
Vlastimil Růžička

CERPAD (Centrum regenerace panelových domů) je nezávislá instituce, která se zabývá současným stavem a budoucností bydlení v domech postavených panelovou i nepanelovou technologií. Sdružení právnických osob provádí poradenství, technická řešení a dodávky komplexních systémů pro opravy a rekonstrukce panelových domů. V průběhu semináře o novém Memorandu CERPAD jsme oslovili prezidenta tohoto sdružení, Ing. Tomáše Fendrycha.

8.10.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Sdružení CERPAD ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) uspořádalo na počátku měsíce setkání se zástupci státní správy, politiky a podnikateli a vydalo memorandum, které bylo zasláno orgánům státní správy a zákonodárcům. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že v přístupu státní správy k politice bydlení je celá řada rozporů.

Baumit XS 022 má téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti
3.5.2011
Baumit, spol. s r.o.

Baumit XS 022 má téměř 2x vyšší izolační schopnosti než běžné zateplovací systémy z polystyrenu nebo minerální vlny. Ideální je proto i na rekonstrukce, kde je velká tloušťka izolace problém. Typickým příkladem je například zateplení lodžií nebo balkónových a střešních konzol, střešních vikýřů, atik nebo sklepních prostor.

24.3.2011
KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta, největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva, nabízí technickou a finanční podporu při rekonstrukci střešního pláště, jedné z nejdůležitějších částí domu. Program pro zvýhodněnou rekonstrukci střechy je určen nejen vlastníkům panelových domů, ale i majitelům ostatních bytových domů.

14.3.2011
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Miroslav Purkert, Lucie Šancová, Petr Vogel

V současné době dochází k masivnímu zateplování obvodových plášťů a výměně oken panelových objektů ve snaze maximálně snížit jejich tepelnou ztrátu a tím i náklady na vytápění, které tvoří zpravidla největší část provozních nákladů v nezateplených objektech. Kvalitním zateplením lze dosáhnout velmi výrazného snížení tepelné ztráty, kterou lze na straně obálky budovy dále snižovat jen za cenu vysokých investičních nákladů. V řadě případů je finančně výhodnější přejít po snížení tepelné ztráty objektu na jiný zdroj tepla na vytápění s levnější energií.

6.12.2010
Ing. Jan Antonín, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Petr Vogel, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Dodatečné zasklení lodžií panelového domu může značně ovlivnit energetickou bilanci i vnitřní mikroklima jednotlivých bytů. Efekty zasklení nejsou zcela jednoznačné a budou se odvíjet od konkrétního konstrukčního řešení, původních vlastností budovy, ale i způsobu jejího provozu a chování uživatelů. Uvedená studie analyzuje pomocí podrobných simulačních metod několik modelových případů zasklených lodžií a snaží se vyjádřit potenciální úspory energií a některé vlivy na vnitřní mikroklima přilehlých obývaných prostor.

29.11.2010
Ing. Luděk Mareš

Autor se ve svém článku zabývá rotujícími větracími hlavicemi, které jsou s oblibou dodávány jako náhrada za nástřešní ventilátory pro systémy centrálního odsávání bytových jader. Na základě provedených měření prokazuje, jaká mohou být reálná očekávání uživatelů po instalaci tohoto větracího systému.

22.11.2010
Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Ing. Lucie Šancová, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek sleduje souvislosti energetické náročnosti vytápění v typickém panelovém objektu. Po podrobných počítačových simulacích byly formulovány závěry k aplikaci klasických úsporných opatření jako je zateplení, výměna oken, ale též k instalaci technologického systému nuceného větrání. Článek sleduje jak chování objektu jako celku, tak vzájemné vazby mezi jednotlivými byty.

18.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

"Zelená úsporám neskočila, kontrolami právě začala," řekl Ing. Vlk ze SFŽP a pokračoval: "Například v případě žádosti výměny kotle z pevných paliv na biomasu SFŽP může požadovat další dokladování – tj. doklad původního zdroje, doklady o nákupu paliva apod. Budeme dále požadovat přepočet na emise CO2."

12.11.2010
ROCKWOOL, a.s.

Jak kvalitně zateplit železobetonové konstrukce stropů nad suterénem a zároveň zajistit jejich dostatečnou protipožární ochranu? Tato otázka je více než na místě. Nezateplené sklepní prostory se nemalou mírou podílejí na tepelných ztrátách budov. Odpovědí a řešením je nový protipožární systém BETA-ROCK.

9.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.

26.10.2010
Pipelife Czech s.r.o., Ing. Majid Saleh

Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.

19.10.2010
Českomoravský beton, a.s.

Současné trendy ve výstavbě si vyžadují nové přístupy v technologiích při zvyšování kvality budoucího bydlení. Není to tak dávno, kdy se ve většině projektů rodinných a bytových domů, ale také administrativních budov, škol, hotelů i obchodních center, objevovalo v konstrukcích podlah označení betonová mazanina.

13.10.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o.

S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.

27.9.2010
Ing. Lucie Šancová, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jan Antonín, Ing. Petr Vogel, EKOWATT, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Gabriela Krajcarová, doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.

Tepelnětechnické vlastnosti obvodových konstrukcí významně ovlivňují energetickou náročnost panelových domů. V současné praxi často dochází k podceňování dimenzování zateplovacích systémů. Článek se zabývá návrhem optimální tloušťky tepelné izolace z hlediska ekonomiky a energetické náročnosti.

25.8.2010
Knauf Praha s.r.o.

V naprosté většině případů ovlivňuje kvalita a skladba podlahy životnost podlahové krytiny, proto je z pohledu investora velmi důležité se problematikou podlahy pečlivě zabývat. V zásadě se podlahové systémy rozdělují na mokré a suché. Mezi mokré systémy patří betonová podlaha a litý potěr, a mezi suché systémy se řadí sádrokartonová či sádrovláknitá podlaha. Společnost Knauf je dodavatelem všech uvedených podlahových systémů.

17.8.2010
SOFTLINK s.r.o., Ján Vlček

Pod pojmem "inteligentní dům" si obvykle představíme moderní kancelářskou budovu vybavenou sofistikovanými klimatizačními systémy, s kamerami, senzory a čtečkami čipových karet na každém rohu, u každých dveří, případně jako moderní vilu s bazénem a garáží, prošpikovanou elektronickými systémy. Ale málokdo si jako inteligentní dům představí obyčejný panelák.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama