Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Panel 2013+
Archiv článků od 22.3.2010 do 26.5.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

26.5.2010
Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, ELEKTRODESIGN ventilátory

Jaké jsou možné způsoby větrání bytových domů? Článek nabízí přehled způsobů přirozeného a nuceného větrání, a to včetně kladů a záporů jednotlivých možností přirozeného a nuceného větrání. V závěru článku je podrobně popsán inteligentní systém centrálního větrání MiX společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory.

17.5.2010
Ing. arch. Miloš Solař, Národní památkový ústav

"Pokud je výtvarný potenciál fotovoltaiky spojován s obrazem nových měst, pak je vše v pořádku. Vznik nové výtvarně kvalitní a energeticky úsporné architektury je žádoucí. Hodnota architektonického dědictví je však spojena se "starými" formami. Změna architektonického obrazu pro ně není vítězstvím."

10.5.2010
J.V.Ráž, DiS.

Článek popisuje nový způsob řízení tepelného výkonu otopných soustav, nově definuje vztahy řídicích a řízených veličin, obsahuje hlavní výpočtové vztahy pro návrh akčních členů regulace, analyzuje význam signálních veličin a vymezuje podmínky pro plné úspory tepla z tepelných zisků v termohydraulicky seřízených soustavách.

10.5.2010
Vlastimil Růžička, Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Jedním z nástrojů realizace státní bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení ČR. Ředitel SFRB JUDr. Jan Wagner exkluzivně pro TZB-info hovoří o českém bytovém fondu, o možnostech kombinace podpor i o nesnázích pro investory a projektanty.

3.5.2010
J.V.Ráž, DiS.

Článek popisuje nový způsob řízení tepelného výkonu otopných soustav, nově definuje vztahy řídicích a řízených veličin, obsahuje hlavní výpočtové vztahy pro návrh akčních členů regulace, analyzuje význam signálních veličin a vymezuje podmínky pro plné úspory tepla z tepelných zisků v termohydraulicky seřízených soustavách.

2.5.2010
Ing. Petr Živný, Pro Windows, s.r.o.

Víte podle čeho vybírat dodavatele oken a montážní firmu? Článek odpoví na důležité otázky spojené s výběrem oken, samotného rámu, zasklení, kování, parapetů a doplňků, jako jsou stínicí prostředky apod. Autor vychází zejména z vlastních zkušeností dodavatele, výrobce a technického dozoru.

27.4.2010
Nativa spol. s r.o.

Značný důraz je v poslední době kladen na snížení energetických ztrát budov. Staví se domy se stále lepšími tepelněizolačními vlastnostmi a těsnější obálkou budov. Ve stejném trendu jsou prováděny i stavební úpravy mimo jiné i rekonstruovaných domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti.

24.4.2010
Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT

Komora od vyhlášení programu spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí a se Státním fondem životního prostředí na úpravě podmínek programu a metodikách upřesňujících tyto podmínky. Členové ČKAIT, kteří jsou předními odborníky v oblasti tepelné techniky, se podílejí také na kontrolách podaných žádostí o dotace.

22.4.2010

Výstavba sociálních projektů, zejména těch, které jsou určeny pro bydlení seniorů, je vzhledem k demografickému vývoji velmi aktuální. Nároky na tento typ rezidenčního bydlení jsou z hlediska kvality vysoké. Příkladem kvalitního architektonického návrhu a realizace je Senior park u Hrádku nad Nisou.

21.4.2010
James Hardie Europe GmbH, o.s.

V únoru 2010 na veletrhu Dřevostavby byla poprvé tuzemské veřejnosti představena další výhoda těchto špičkových stavebních materiálů pro suchou výstavbu - možnost ohýbání desek Powerpanel H2O a tím i výroba obloukových stěn.

20.4.2010
PORFIX CZ, a.s.

Společnost QPOR a.s. v roce 2009 uvedla na trh tvárnici s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi. PORFIX Plus je nový výrobek, který obsahuje o 20 % větší podíl vzduchových pórů a je předurčen ke zdění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelně-izolační vlastnosti. Má široké využití - od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Objemová hmotnost materiálu je 420 kg/m3 při součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,089 W/m.K.

15.4.2010
Flamco CZ s.r.o.

Představte si projekt běžného bytového domu s komerčními prostory. Rozvody topné vody v takovém projektu jsou běžně řešeny jednou centrální stoupačkou s rozdělovači v jednotlivých podlažích pro napojení bytových či nebytových jednotek. Toto řešení má kromě jiného jednu výhodu, umožňuje osazení měřičů tepla a regulačních armatur již na rozdělovač, který je přístupný ze společných prostorů.

12.4.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Petr Vogel, Jiří Beranovský, František Macholda, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Na základě reakcí čtenářů na příspěvky zabývající se větráním bytových (panelových) domů byl původní článek o rekuperaci tepla rozšířen o variantu nuceného přetlakového větrání s elektrickou topnou spirálou. Jedná se o způsob předehřevu venkovního vzduchu jednotkou s 250 W elektrickou spirálou a ventilátorem, která nasává venkovní vzduch z fasády, předehřeje při určitých podmínkách vzduch topnou spirálou a systémem ventilace distribuuje vzduch do dílčích místností přetlakem.

12.4.2010
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.

V posledních letech je stále diskutovaná otázka, jak výrazně je ovlivněn součinitel prostupu tepla transparentního prvku ve vztahu k použitému typu zasklívacího rámečku (profilu). Na trhu jsou k dispozici v zásadě dva typy plastových rámečků a rámečky nerezové (místo hliníkových) se spoustou protichůdných odborných názorů o jejich kvalitě a parametrech.

7.4.2010
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. Klatovy

Klatovská společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o., působící na českém stavebním trhu již od roku 1993, je výrobcem a dodavatelem kompletního stavebního systému pro hrubé stavby. Systém sestává z tepelněizolačních tvárnic SUPER IZO a IZO PLUS, vnitřního nosného a nenosného zdiva, bednicích dílců, stropních konstrukcí BSK a BSSP. Důležitým doplňkem jsou též kompletní komínové systémy BLK a PLEWA.

5.4.2010
J.V.Ráž, DiS.

Na výstupních datech výpočtu termicky vyvážené otopné soustavy jsou demonstrovány automatické úspory tepla regulační technikou při působení tepelných zisků. Předvedeno je dynamické chování soustavy a poprvé jsou kvantifikovány změny pracovních parametrů soustav, ke kterým při působení tepelných zisků dochází. Výsledky dokazují, že termicky vyvážené otopné soustavy uspoří podstatně více tepelné energie.

23.3.2010
FATRA, a.s.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá na základě podpory orgánů EU rozvoj tzv. obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, geotermální a energie z biomasy), jejichž předností je, že nezatěžují životní prostředí exhalacemi a nevratnou produkcí skleníkových plynů, podpořilo vedení Fatry a.s. záměr vlastní výroby integrovaných fotovoltaických folií pod názvem Fatrasol.

22.3.2010
Alice Krajčovičová, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Petr Vogel, Ing. Jan Antonín, František Macholda, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek se zaměřuje na dopady panelové výstavby v ČR. Zabývá se zejména energetickou a ekonomickou náročností panelových domů a jejich současným stavem před a po provedených rekonstrukcí.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama