Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Panel 2013+
Archiv článků od 18.4.2009 do 13.3.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

13.3.2010
Beta Control s.r.o.

Článek upozorňuje na nejčastější rizika spojená s používáním výtahů a připomíná povinnosti spojené s jejich provozováním. V závěru osvětluje možnost využití dotace pro rekonstrukci těchto zařízení v bytových domech.

6.3.2010
Mgr. Tamara Mazničenková, redakce

Tento sobotní článek nabízí jiný pohled na revitalizaci panelového domu, ne ze strany energetického auditora, projektanta nebo státní správy, ale ze strany výboru společenství vlastníků jednotek.

19.2.2010
Beta Control s.r.o.

V minulém roce jsme realizovali celkem 26 odborných sympozií. Tato sympozia celkem navštívilo 2262 posluchačů. V průměru tedy každé sympozium navštívilo 87 lidí. Zájem o informace neustále roste a tak v realizování těchto akcí budeme pokračovat.

15.2.2010
Ing. Lucie Šancová, Ing. Petr Vogel, EKOWATT, Ing. Petr Kotek, Ph.D., EnergySim s.r.o., Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Jan Antonín, Ph.D., EnergySim

Článek je prvním ze série článků o výsledcích výzkumného projektu zaměřeného na hledání efektivních úsporných opatření pro snižování energetické náročnosti panelových budov a na snižování environmentální zátěže jejich provozu.

15.2.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Petr Vogel, EKOWATT, Mgr. František Macholda, MBA

Větrání či výměna vzduchu je základním opatřením k zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí budov. V současné době je potřeba se starat o kvalitu vnitřního vzduchu víc než dříve, neboť u velké části nových a rekonstruovaných staveb dochází k dokonalému utěsnění obvodového pláště - zejména oken. Z hlediska tvorby interního mikroklimatu je velmi podstatné větrání s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.

12.2.2010
Ing. Lubomír Rajdl, CSc., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a .s., vrchní ředitel úseku strategie

Článek přináší nejaktuálnější přehled podpor v rámci dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám, a to včetně možnosti jejich kombinace a limitů. Jsou uvedena základní doporučení a výhody jednotlivých systémů veřejné podpory.

8.2.2010
Ing. Jana Menšíková

Příspěvek se v širších souvislostech zabývá otázkou kvality bydlení v panelových domech. Řeší dlouhodobý potenciál využití panelových domů především z pohledu architektonického. Přílohou článku jsou ukázky tří architektonických návrhů komplexní regenerace vybraného objektu, které prezentují různé přístupy k problematice. Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07 – Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

26.1.2010
TROCAL

Okna a dveře - jedna ze součástí domu, zcela specifická, s řadou funkcí a nároků často naprosto protichůdných. Část domu, kterou pořizujete / obměňujete zpravidla jednou za život. Jak zvolíte, tak to budete povětšinu Vašeho života mít.

11.1.2010
J.V.Ráž, DiS.

Článek uzavírá sérii příspěvků věnovanou úpravám otopných soustav bytových domů. Obsahuje dosud nepublikované údaje o vlivu nastavení armatur na úspory tepla, objasňuje příčiny nedotápění koncových bodů otopných soustav a poskytuje některé zcela nové projektové podklady.

14.12.2009
J.V.Ráž, DiS.

Druhý díl článku na téma termického vyvažování při úpravách otopných soustav je zaměřen na vliv skokového průběhu regulační charakteristiky TRV, odstranění hlučnosti soustav termickým vyvážením, splnění podmínek energetické bilance regulačními procesy a zkoordinovanou činnost složek kombinované regulace tepelného výkonu a rozdíly v nastavení prvků klasické a termicky vyvážené soustavy.

7.12.2009
J.V.Ráž, DiS.

Článek popisuje význam termického vyvážení pro dosažení úspor tepla při úpravách dynamických otopných soustav, poskytuje některé podklady (matematický model funkce TRV, ukázka úplných výkonových charakteristik TRV a podklady pro nastavování termostatických hlavic) a na jednoduchých příkladech demonstruje jeho účinek.

11.11.2009
redakce

Z prostředků programu Zelená úsporám nelze financovat nic jiného než některé části zateplení domu. Je to prakticky 9 položek z celkového počtu 38, které podporujeme v rámci celkové rekonstrukce domu programu PANEL, který se ukázal jako velmi úspěšný, řekl JUDr. Wagner ve své přednášce. Článek je druhou reportáží z probíhající konference.

10.11.2009
redakce

433 zaregistrovaných účastníků se sešlo na konferenci v Hradci Králové. TZB-info je generálním partnerem této dvoudenní akce. Z jednání Vám přinášíme aktuální zpravodajství.

9.11.2009
J.V.Ráž, DiS.

Druhé pokračování článku o úsporách tepla při úpravách otopných soustav je zaměřeno na význam správného přenosu tepla vnějšími a vnitřními tepelnými sítěmi, včetně vlivu na aktivaci teplotních čidel a na úsporný provoz dynamických otopných soustav (závěrná křivka TRV, závislost pracovních parametrů soustavy na diferenčním tlaku a řešení problémů CZT termohydraulikou).

7.11.2009
tisková zpráva

Rekordních 408 účastníků se dosud přihlásilo na největší specializovanou celostátní odbornou konferenci REGENERACE BYTOVÉHO FONDU, začínající 10. listopadu 2009 v Hradci Králové. Přestože registrace na konferenci byla již uzavřena, mohou se dosud nepřihlášení zájemci konference zúčastnit.

2.11.2009
J.V.Ráž, DiS.

Článek obsahuje podklady pro úpravy otopných soustav, popisuje vliv úprav na vnitřní potrubní rozvody i na vnější tepelné sítě CZT, analyzuje příčiny nízkých úspor tepla a poskytuje informace o osvědčených postupech řešení úprav v reálné praxi.

17.10.2009
redakce

Možnosti kombinování dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám se spolu s navrhováním efektivních, energeticky úsporných opatření stanou nejčastěji diskutovanými tématy největší specializované celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU, konané 10. a 11. 11. 2009 v Hradci Králové.

2.10.2009
redakce

Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) pořádal v zářijových dnech ve svém pražském sídle konzultační dny, které se týkaly aktuálních dotačních programů Panel a Zelená úsporám. Stejné téma se pak následně probíralo v Přerově. Zazněly i zajímavé příspěvky ke stavebním konstrukcím podle nové ČSN 73 0810.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama