Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Panel 2013+
Archiv článků od 31.5.2010 do 12.8.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

12.8.2010
redakce

Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.

10.8.2010
Knauf Praha s.r.o.

Nová protipožární impregnovaná deska DIAMANT vyniká zvýšenou pevností a tvrdostí povrchu při standardním zpracování, ale ve srovnání s běžnými deskami typu DF nabízí navíc vylepšené zvukově izolační vlastnosti. Můžeme dosáhnout snížení hladiny hluku až o 8 dB, a to zejména v pásmech lidské řeči (125-1000 Hz).

9.8.2010
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Bc. Kateřina Staňková

Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.

9.8.2010
Ing. Vladimír Galád

Sofistikované řešení otopných soustav vede k tomu, že když se jednou a v jakémkoliv stádiu zateplení správně osadí TRV a seřídí a současně se instaluje sofistikovaně řešená předávací stanice, která „umí“ připravit a hlavně udržet požadované parametry v průběhu celé otopné sezony, pak již do doby životnosti otopné soustavy (vč. stanice) není třeba nic rekonstruovat a jiného řešit, než správně upravit teplotní a hydraulické parametry v této stanici.

9.8.2010
Ing. Jiří Frankl, PhD, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i., Akademie věd České republiky

Praktické poznatky získané při průzkumech krovových konstrukcí v podstatě potvrdily a doplnily obecné údaje uváděné v literatuře. Poškození dřevokaznými houbami, zjištěná na jednotlivých prvcích krovových konstrukcí vždy souvisela s nějakou poruchou, vadou nebo špatným technologickým řešením.

6.8.2010
Beta Control s.r.o.

Po dokončení všech prací jistě příjemný pocit bezpečí, který pocítíte při každé jízdě novým výtahem. Právě proto se většina zodpovědných lidí rozhodne výtah, který sloužil v domě desítky let, vyměnit. Pojďme se ale v následujícím textu podívat na to, jak celá akce vlastně probíhá a co vás pravděpodobně nemine.

2.7.2010
Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů

Česká komora architektů (ČKA) uspořádala ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) 14. června 2010 v Národní technické knihovně (NTK) v Praze-Dejvicích konferenci Architekti a Zelená úsporám. Název akce koresponduje s názvem publikace, kterou se obě instituce chystají pro projektanty i klienty programu vydat v říjnu letošního roku.

29.6.2010
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Přes všechna zjednodušení, která přinášejí současné moderní materiály a technologie, zůstává stavba rodinného domu organizačně náročnou záležitostí. V rámci komplexního zákaznického servisu pomůže přední český výrobce cihelného materiálu HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. nejen s dokumentací pro stavební povolení, nabízí i významné úspory.

22.6.2010
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA

FRESH 100 Thermo jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu.

21.6.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Program Zelená úsporám byl rozšířen na veřejné budovy. Žádosti budou přijímány jednorázově od 19. července v režimu OPŽP prioritní osy 3.2. Žadateli mohou být města, obce, kraje a další neziskový sektor.

21.6.2010
THERMONA, spol. s r.o., Ing. Lukáš Maštera

Z důvodu stále rostoucích cen energií se při úvodní myšlence o stavbě rodinného domu zastaví snad každý nad otázkou energetické náročnosti objektu. Právě z tohoto důvodu jsou v současné době velmi oblíbenými stavbami z oblasti občanské výstavby tzv. nízkoenergetické nebo až pasivní domy.

18.6.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Byly zveřejněny podrobnosti změn dotačního programu Zelená úsporám. Zelená úsporám nyní podporuje tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch a další, dále solárně-termické systémy s nižším ročním solárním ziskem. O tato a další fakta byly upraveny přílohy směrnice MŽP 9/2009. Podrobnosti naleznete uvnitř článku.

16.6.2010
Mgr. Lukáš Viktora, RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.

Článek seznamuje s problematikou ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov, včetně aktuální právní úpravy, vhodných postupů a příkladů konkrétních technických opatření. V prvních dílech budou shrnuty základní informace týkající se bytových a zejména panelových domů.

16.6.2010
Nicoll Česká republika, s.r.o.

Předstěnové systémy FRIATEC společnosti GLYNWED nabízejí řešení pro moderní interiéry, rychlejší a bezpečnější montáž a mohou být použity ve stavbách zděných, betonových i s lehkou stavební konstrukcí (sádrokarton, dřevostavby) pro WC, bidety, pisoáry, umyvadla, výlevky, pro handicap a komerční prostory.

9.6.2010
Knauf Praha s.r.o.

Neustále rostoucí náklady na energii představují velké zatížení rozpočtu. Proto se výrobci stavebních materiálů snaží přicházet se stále novými inovačními produkty, které vedou ke snižování nákladů, ale současně ke zlepšování komfortu bydlení. Společnost Knauf přichází s nejnovějšími izolačními kompozitní systémy, tzv. ETICS.

8.6.2010
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA

Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.

1.6.2010
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA

Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.

31.5.2010
Ing. Bořivoj Šourek

V první části článku je stručný přehled trhu kolektorů slunečního záření v České republice, základní členění jednotlivých typů kolektorů a hlavních součástí solárních soustav. V dalších pokračováních jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla a možné varianty napojení akumulačních nádob.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama