Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové podmínky pro tepelná čerpadla a solární systémy v programu Zelená úsporám

Byly zveřejněny podrobnosti změn dotačního programu Zelená úsporám. Zelená úsporám nyní podporuje tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch a další, dále solárně-termické systémy s nižším ročním solárním ziskem. O tato a další fakta byly upraveny přílohy směrnice MŽP 9/2009. Podrobnosti naleznete uvnitř článku.

V programu Zelená úsporám byly aktualizovány přílohy směrnice 9/2009 o poskytování podpory z programu Zelená úsporám. Upraveny byly požadované měrné roční zisky pro solární soustavy a v programu přibyly další typy tepelných čerpadel, a to vzduch-vzduch s invertorem a vzduch-voda s chladivem CO2. Upraveny byly výše dotací u některých dalších systémů tepelných čerpadel.

Přehled parametrů tepelných čerpadel a solárních systémů, tak jak platily dříve a nyní, uvádíme v následujících tabulkách. Nové položky jsou zvýrazněny červeně. Na závěr uvádíme aktuální tabulku výše dotací.


Instalace tepelných čerpadel do novostaveb a při výměně zdroje za neekologický

DříveNyní
topný faktor stanovený dle EN 14511topný faktor stanovený dle EN 14511
technologie země-voda: 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35technologie země-voda s invertorem nebo bez invertoru: 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35
technologie vzduch-voda: 3,0 při teplotní charakteristice A2/W35technologie vzduch-voda s invertorem nebo bez invertoru: 3,0 při teplotní charakteristice A2/W35
technologie vzduch-voda (chladivo CO2) dříve nepodporovánatechnologie vzduch-voda (chladivo CO2): 3,0 při teplotní charakteristice A7/W50
technologie voda-voda: 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35technologie voda-voda s invertorem nebo bez invertoru: 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35
technologie vzduch-vzduch dříve nepodporovánatechnologie vzduch-vzduch s invertorem: 3,7 při teplotní charakteristice A7/A20

V aktualizované příloze směrnice bylo navíc zveřejněno následující nové ustanovení o ponechání stávajícího elektrického zdroje při instalaci TČ:
"V případě náhrady elektrického vytápění tepelným čerpadlem je možné původní (elektrický) zdroj ponechat jako součást otopného systému budovy, tj. ponechat jej jako bivalentní (druhý / náhradní) zdroj energie pro případ extrémních klimatických podmínek, kdy energie vyrobená tepelným čerpadlem nestačí pro vytápění objektu nebo přípravu teplé vody. Tato skutečnost musí být zohledněna v dokumentaci přiložené k žádosti o podporu.
V případě, že původní zdroj není dále užíván jako bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu (viz výše), stvrdí žadatel čestným prohlášením v textu Smlouvy o poskytnutí podpory ekologickou likvidaci původního nahrazeného zdroje tepla."

Čtěte také: Zelená úsporám jednorázově i pro veřejné budovy

Instalace solárně-termických kolektorů pro ohřev TV

DříveNyní
vypočtený roční solární zisk alespoňvypočtený roční solární zisk při reálném využití alespoň
350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru
1500 kWh pro instalaci na RD1100 kWh pro instalaci na RD
1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD

Instalace solárně-termických kolektorů pro ohřev TV a přitápění

DříveNyní
vypočtený roční solární zisk alespoň vypočtený roční solární zisk při reálném využití alespoň
350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru280 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru
1950 kWh pro instalaci na RD1430 kWh pro instalaci na RD
1300 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD975 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na BD

Žádost o podporu pro jednotlivé byty

O dotaci v oblasti C - využití obnovitelných zdrojů energie (nízkoemisní zdroj na biomasu, tepelná čerpadla) mohou nově žádat i majitelé jednotlivých bytů. Ale pouze za podmínky, že je v bytovém domě v daných bytech realizováno etážové vytápění.

Přístavba jako pasivní standard

Pokud žadatel realizuje přístavbu se samostatnou bytovou jednotkou a splní v ní podmínky pro pasivní energetický standard, může nově zažádat o podporu v oblasti B (pasivní výstavba).

Aktuální výše dotace

Pro nové typy tepelných čerpadel byla stanovena výše dotace. Dále uvádíme aktuální tabulku dotací pro jednotlivá opatření. Nové položky a změny jsou také zvýrazněny červeně.
Podporovaná opatření Jednotka dotace Výše dotace
Rodinné domy (RD)
A.1 Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosažení hodnoty max. 70 kWh/m2 Kč/m2 1 550
A.1 Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40 % a současně dosažení hodnoty max. 40 kWh/m2 Kč/m2 2 200
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
B. Novostavba RD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 20 kWh/m2 250 000
C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o měrném objemu min 50 l/kW tepelného výkonu 80 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru 75 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) 85 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru 50 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) 55 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 75 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem 45 000
C.3.1 Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody 55 000
C.3.2 Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění 80 000
D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření 20 000
Dotace na energetické hodnocení a projekt
E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v RD 10 000
E – A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření 10 000
E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření 40 000
E – C 1) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje 10 000
E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody - instalace podpořeného opatření 5 000
Bytové domy (BD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 Kč/m2 1 050
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 Kč/m2 1 500
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
B. Novostavba BD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2 Kč/b.j. 150 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda bez invertoru Kč/b.j. 20 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) Kč/b.j. 24 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda bez invertoru Kč/b.j. 15 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) Kč/b.j. 17 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 Kč/b.j. 23 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem Kč/b.j. 15 000
C.3.1 Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000
C.3.2 Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35 000
D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření 50 000
Dotace na energetické hodnocení a projekt
E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v BD 15 000
E – A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření Kč/b.j. 2 000 2)
E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření 40 000
E – C 1) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje 15 000
E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody - instalace podpořeného opatření. 15 000

b.j. – bytová jednotka (v případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj)
1) vyjma solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody
2) maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na realizaci opatření

Kombinace opatření podporovaná dotačním bonusem

A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo),
A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické kolektory),
B.1 (pasivní novostavba) + C.3 (solárně-termické systémy),
B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické systémy),
C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3.2. (solárně-termické systémy pro přípravu teplé vody a na přitápění).

Zde naleznete aktuální PŘÍLOHY I a PŘÍLOHY II směrnice MŽP č. 9/2009.

 
 
Reklama