Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpory v přístupu státní správy k úspornému bydlení

Sdružení CERPAD ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) uspořádalo na počátku měsíce setkání se zástupci státní správy, politiky a podnikateli a vydalo memorandum, které bylo zasláno orgánům státní správy a zákonodárcům. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že v přístupu státní správy k politice bydlení je celá řada rozporů.

Prezident sdružení CERPAD Ing. Tomáš Fendrych definoval jako hlavní cíl akce setkání osob, kterých se problematika regenerace bytových domů a podpory úsporného bydlení dotýká. „Chceme otevřít věcnou diskuzi o tom, jakým směrem by se podpora měla ubírat. V současné době se dostupné programy ať už Zelená úsporám nebo Nový Panel potýkají s nedostatkem financí. Zároveň je třeba problematiku rozšířit na všechny typy obytných budov, na rekonstrukce i novostavby,“ uvedl v úvodu prezident sdružení.

Rozpory v současném přístupu státní správy dále ve svém příspěvku popsal takto: „Na jedné straně byl schválen koncepční dokument politiky bydlení do roku 2020, který jednoznačně deklaruje nutnost, ale i fiskální výhodnost poskytování vhodné formy podpory do oblasti bydlení. Vše je potvrzeno a zdůrazněno i v evropském dokumentu EPBD, ze kterého vyplývá závazek podpůrného finančního programu. Ve státní koncepci se rovněž hovoří o potřebě vytvořit jednotný program podpory. Na druhé straně nejsou k dispozici žádná řešení a podpoře bydlení hrozí dramatický propad. Vlastníci bytových domů, převážně společenství vlastníků, stále vyčkávají s nastavením projektů, podle toho, jak se situace vyvine. Stávající programy Nový Panel a Zelená úsporám totiž zůstávají v platnosti, nikdo je nezrušil, nemají však finanční krytí. Vlastníci přestanou vyčkávat a spustí projekty pouze v nejnutnějším rozsahu a za nejnižší možné ceny, kdo zná situaci při hlasování na shromážděních vlastníků v bytových domech, ten si dovede výsledek představit. Stát takto vyvolává ve vlastnících bytových domů očekávání i vzhledem k tomu, že od počátku devadesátých let existovala na opravy bytových domů vždy nějaká výrazná forma podpory, tato očekávání se však nenaplňuje,“ dodal Fendrych.

V diskuzi rovněž zaznělo, že stát má zasahovat tam, kde jednotlivec nestačí. To znamená při převodu jednotek do vlastnictví, kdy se stává jednotlivec vlastníkem nejen bytu, ale i společných částí domu, jako je fasáda, střecha, okna, topení. V těchto věcech je plně závislý na ostatních; k většinové shodě k investici do opatření vedoucí k úsporám pomáhá výrazně státní podpora. Fungující a efektivní program by měl být podle závěrů diskuse finančně stabilní a měl by dlouhodobě soustřeďovat zdroje z různých směrů, což by ovšem znamenalo změnit současný stav naprosté roztříštěnosti přístupu jednotlivých rezortů k řešení státní podpory. Přítomný poslanec Jan Babor (ČSSD) tento fakt komentoval v tiskové zprávě CERPAD slovy: „V tomto bodě není ucelený názor a neexistuje ani žádná domluva mezi ministerstvy. Zdá se, že dominuje názor ministerstva financí, který není nakloněn samotné existenci Státního fondu rozvoje bydlení.

Účastníci diskuse se v závěru shodli na tom, že je třeba vést další jednání o komplexním programu, který by řešil dotace na podporu úsporného bydlení a který bude financován ať státním či nestátním sektorem. Výsledkem je Memorandum, které bylo zasláno příslušným orgánům státní správy a zákonodárcům. V memorandu byly obsaženy tyto základní teze a návrhy:

1. Faktickým zastavením programu Panel hrozí dramatický propad v podporách bydlení a hospodářském efektu s nimi spojeném. Nastartování nového programu v letech 2013 nebo 2014 bude mnohem obtížnější a tedy i mnohem méně efektivní, něž tomu bylo při rozjezdu programu Panel po roce 2001.

2. Ve věci budoucího jednotného programu na podporu bydlení chybí jasná dohoda na úrovni vlády, která stanoví gestora tohoto jednotného programu a napomůže koordinaci s ostatními resorty.

3. Ze strany státních institucí chybí výrazně podpora osvěty ve prospěch úsporného, efektivního a kvalitního bydlení pro naplnění představ o tom, jak se má měnit bydlení v ČR s horizontem roku 2020.

4. Sdružení CERPAD zakládá tímto workshopem platformu pro koordinovanou podporu úsporného bydlení jako výzvu k aktivní spolupráci na včasné tvorbě jednotného programu podpory bydlení.

 
 
Reklama