Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Dotace od KM Bety na podporu oprav a modernizace bytových domů

Téměř třetinu bytů v ČR v současnosti tvoří byty v panelových domech, podle informací ČSÚ žije v panelových domech celkem 2,165.000 obyvatel. Někteří odborníci upozorňují, že panelové domy mají plánovanou životnost 30 až 40 let a tato doba často již uplynula, nebo brzy uplyne. Téměř 700 tisíc panelových domů je totiž starších než 35 let, a tak celkovou rekonstrukci dnes potřebuje přes šedesát procent paneláků. Časté hrozby o omezené životnosti paneláků je ovšem nutné brát s velkou rezervou. Panelové domy rozhodně vydrží, záleží však na kvalitě jejich rekonstrukce.

Společnost KM Beta, největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva, nabízí technickou a finanční podporu při rekonstrukci střešního pláště, jedné z nejdůležitějších částí domu. Program pro zvýhodněnou rekonstrukci střechy je určen nejen vlastníkům panelových domů, ale i majitelům ostatních bytových domů.

  • S účinností od 13. 8. 2010 je pozastaven příjem žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový Panel a rovněž dotace na opravy bytových domů nejsou v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 schváleny.
  • Prvním krokem ať postupné nebo celkové revitalizace bytového domu je rekonstrukce střechy a tím i její zateplení. Firma KM Beta nabízí finanční podporu vlastníkům bytových domů při rekonstrukci střešního pláště.
  • V čem finanční pomoc spočívá? Firma KM Beta navrhla a zrealizovala nový podstřešní odvodňovací systém, který ušetří až 28% nákladů na rekonstrukci střechy v porovnání se zaužívaným systémem odvodnění (viz tabulka) a k tomu získáte min. 25% slevu na střešní systém KM Beta.
  • Nejedná se jako u dotací o dlouhodobou podporu formou dotace na úhradu úroků ale o přímou, okamžitou a jednorázovou finanční pomoc.
  • Zdarma výpočet prvků včetně nacenění s konečným vyčíslením úspory.

PODSTŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Firma KM Beta vyvinula zcela nový systém odvodnění šikmých střech, který je vhodný nejen pro řešení panelových střešních nadstaveb, výstavbu nových bytových domů, ale i pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů. Tento systém spočívá v odvedení dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů. Systém využívá novou odvodňovací tašku, která je součástí střešního systému KM Beta.

 

Originální řešení systému spočívá v tom, že střechy z vnější strany nejsou opatřeny podokapními žlaby a svody. Voda se do skrytého podokapního systému dostává skrz odvodňovací tašku, která je navržena tak, že v otvorech rovných odvodňovacích ploch jsou vsazeny speciální mřížky, které srážkovou vodu odvedou do žlabu pod krytinou a zachytí všechny hrubé nečistoty.

PŮDORYS

POUŽITÍ SYSTÉMU PRO PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY MÁ TYTO VÝHODY:

  1. Úspora nákladů při projektování a budování střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků sousedících s rekonstruovaným domem.
  2. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v měděném nebo plastovém provedení bezúdržbové.
  3. Odpadají náklady na čištění žlabů ve značných výškách.
  4. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému.
  5. Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda nebo ve velkých výškách.

TABULKA SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ PODOKAPNÍHO A PODSTŘEŠNÍHO SYSTÉMU

Výpočet je proveden na realizovaném panelovém domě Slunečná 26, 28 Hodonín.Valbová střecha 42,9 x 12,45m

Staré řešení Cena (Kč)
Cena za krytinu KM Beta 320 085
Cena za původní řešení odvodnění střechy /podokapní žlab + nová dešťová kanalizace/ 295 152
Celkové náklady původního řešení 615 237
Nové řešení Cena (Kč)
Cena za krytinu KM Beta s taškami odvodňovacími 363 117
Cena za nové odvodnění střechy pomocí podstřešního systému 81 839
Celkové náklady nového řešení 444 956
Úspora nákladů s podstřešním odvodňovacím systémem 170 281
Úspora na rekonstrukci střechy 28%

Poznámka: 1. Ceny jsou uvedeny bez DPH, 2. Srovnání je provedeno pro materiál žlabů pozink, 3. Výpočet zpracován podle rozpočtového programu RTS a.s. v cenách roku 2010

REALIZACE

   
Krytina KM Beta s podstřešním odvodňovacím systémem   Celková revitalizace panelového domu včetně zateplení


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.