Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Montované haly jsou efektivním nástrojem pro řešení podnikatelských prostor

Montované haly se staly fenoménem skladových, výrobních a jiných podnikatelských prostor. Rychlá a cenově výhodná výstavba stále láká nové firmy, které chtějí rozšířit nebo modernizovat své podnikání. Zjistěte, které varianty jsou vhodné i pro vaši společnost.

Existuje nepřeberné množství typů a využití hal a tomu se také přizpůsobují materiály použité při výstavbě. Při výběru montované haly hraje roli několik hlavních aspektů. Prvním je záměr investora, co chce stavět, dalšími aspekty jsou požadavky orgánů při vyřizování stavebního povolení jako hasiči a hygiena.

Typy hal lze rozdělit podle konečného využití. Typ haly má samozřejmě vliv na cenu díla. Důležitým aspektem u ceny jsou místo stavby, terén, typ zateplení, pravidelnost stavby, designové prvky a v neposlední řadě použité technologie zákazníka jako například fotovoltaické či solární panely apod.

Průmyslové výrobní haly

Průmyslové výrobní haly
Průmyslové výrobní haly

Haly pro průmyslovou výrobu lze upravit podle přesného požadavku zákazníka, jelikož jsou variabilní jak z betonové tak ocelové konstrukce. Výrobní haly je možné doplnit o jakékoliv výplně otvorů – okna, vrata, protipožární clony a do střechy umístit střešní světlíky, které dokáží prosvětlit prostor denním světlem a mohou také pomoci při odvětrávání výrobních prostor.

Průmyslové výrobní haly nabízí i velmi populární rozšíření o jeřábové dráhy stejně tak jako možnosti vestavby administrativní části. Výrobní prostory většinou nemají vysoký požadavek na požární odolnost, kromě prostorů s hořlavým materiálem jako jsou plasty.

Administrativní haly

Administrativní haly
Administrativní haly

Administrativní budovy patří k nejelegantnějším typům montovaných hal. Prezentují firmu jak po ekonomické stránce, tak i vůči zákazníkům a dodavatelům. Pro navýšení dojmu se používají různé estetické doplňky jako jsou markýzy, slunolamy, rozsáhlé prosklené tabule či barevné kombinace. Nedílnou součástí prostor jsou schodiště, které bývají dominantou interiéru.

Systém skladby administrativních budov je následující – nosná ocelová konstrukce doplněná o nosníky patra včetně stropnic, na stropnice jsou položeny trapézové plechy, na které se betonuje nosná vrstva podlahy a následují vrstvy podlah dle projektu většinou s kročejovou izolací. Opláštění stěn je ze sendvičových panelů doplněných o alubondy či designové panely. Střecha je většinou skládaná z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolace.

Administrativní budovy jsou nejčastěji součástí skladové či výrobní haly, čímž menší a střední firmy docílí úspor prostoru i energií, než při stavbě samostatné administrativní haly. Administrativní haly jsou zpravidla vysoké dvě až tři patra dle potřeb zákazníka a někdy jsou doplněny o vstupní atrium se schodištěm. Často se využívají jako školící střediska.

Autosalony, servisy, myčky a STK

Autosalony, servisy, myčky a STK
Autosalony, servisy, myčky a STK

Autosalony spolu se servisy automobilů můžeme směle označit za nejzajímavější montované stavby vůbec. Majitelé autosalonů chtějí upoutat stavbou pozornost svých zákazníků a přilákat je do prodejny. Díky enormním proskleným plochám v kombinaci s dalšími výraznými prvky a propojení barev působí velmi atraktivním dojmem.

Servisy motorových vozidel a STK vychází z konceptu výrobních a průmyslových hal. Pro tento typ montovaných hal je charakteristický větší počet sekčních vrat a taktéž flexibilita vnitřních prostor. Myčky oproti jiným halám mají vysoký požadavek na korozní prostředí C3-C4, většinou jsou konstrukce žárově zinkované a veškeré elektro instalace mají ochranu IP54 (ochrana proti stříkající vodě z každého směru). Stanice technické kontroly (STK) jsou typické svou normovanou délkou 24 m a dalšími danými parametry.

Prodejní haly a obchodní centra

Prodejní haly a obchodní centra
Prodejní haly a obchodní centra

Montované haly stavěné jako prodejny či centra nabízejí velkou škálu úpravy svého designu a poskytují flexibilitu dispozičního řešení. Díky využití velkých prosklených ploch získávají montované prodejní haly či centra výhodu skutečného pohledu na poskytované výrobky, doplněné o pohodlí příjemného prostředí. Design těchto ocelových konstrukcí je podtržen taktéž různorodými kombinacemi oceli s různými typy materiálů jako je sklo, dřevo či beton. Velké nákupní centra jako různé hobby prodejny jsou zpravidla neprosklené a prosvětlení je u nich řešeno střešními světlíky.

Skladové haly a logistická centra

Skladové haly a logistická centra
Skladové haly a logistická centra

Skladové montované haly společně s výrobními halami mezi nejžádanější typy montovaných hal. Skladové montované haly haly nabízí při výstavbě nepřeberné množství výhod jako rychlost výstavby, ekonomičnost a dlouhou životnost. Haly bývají často z betonové konstrukce, protože často musí mít požární odolnost minimálně 30 minut, a to lze nejefektivněji dosáhnout právě betonovou konstrukcí. Ocelové konstrukce lze rovněž staticky napočítat na požární odolnost 30 minut, ale už jsou dražší. Skladové haly jsou opláštěné sendvičovými panely a na střeše se používají u větších ploch skládané typy plášťů, u menších ploch jsou to spíše sendvičové panely. Skladové haly bývají výjimečně nezateplené, pokud není kladen požadavek na požární odolnost, nebo tepelný komfort. Sklady bývají prosvětleny střešními světlíky, čímž se řeší i odvětrání. Logistiku v hale často zabezpečuje mnoho vrat, které jsou často vybaveny hydraulickými můstky. Tento typ hal ovšem musí být postaven nad terénem cca 0,9 m.

Sportovní víceúčelové haly

Sportovní víceúčelové haly
Sportovní víceúčelové haly

Sportovní haly se staví tradiční metodou výstavby a zpravidla je to jen tam, kde architektonická zástavba nedovolí postavit klasickou moderní montovanou stavbu. Dále se montované sportovní haly používají u všech větších rozponů například stadionů na hokej, tenis, stolní tenis, squash či jiné sporty. Konstrukce ve sportovních halách bývá často ocelová, mnohdy se využívá u velkých rozponů příhradové konstrukce s využitím obloukové typu střechy. Rámové konstrukce se využívají vždy u tenisových hal, které se staví v šířce 40 m. Zateplení je kombinací sendvičových panelů jak na stěnách, tak střeše, u sportovních hal s rovnou střechou se používají skládané typy plášťů.

Zemědělské haly a stavby

Zemědělské haly a stavby
Zemědělské haly a stavby

Zemědělské montované haly patří k nejjednodušším halám a to z důvodu využití a také požadavků na požární odolnost. Konstrukce jsou ocelové, protože požadavek na požární odolnost konstrukcí je do 15 minut a ocelové konstrukce tomuto požadavku vyhoví. Montované haly se v zemědělství využívají jako sklad komodit, či jako sklad na seno, slámu a dále jako kravíny, jízdárny či stáje. U skladů a jízdáren se nevyužívají podpěrné sloupy, ale například u kravínů ano. Díky těmto nepřeberným možnostem využití zemědělských hal je jasné, že každá hala musí vyhovovat rozdílným potřebám a požadavkům právě dle toho, pro jaký účel bude využívána, a to ať už se jedná o požadavek dobrého odvětrávání či vytvoření vhodného vnitřního klimatu. Zemědělské haly mohou být kompletně uzavřeny, stejně tak jako je u některých dostačující pouze zastřešení haly bez stěnového opláštění. Na haly se používá často pouze nezateplený plášť – trapézový plech, ovšem u stájí či skladů komodit se na střechu používají izolační sendvičové panely o minimální tloušťce 40 mm, aby se zamezilo buď kondenzaci par a skapávání na uskladněné zboží či u kravínů přehřívání dobytka v letních měsících. V zemědělství se montované haly používají také jako servisy zemědělské techniky a tyto haly mají podobné vlastnosti materiálů jako servisy automobilů.

Společnost Promohaly nabízí komplexní řešení montovaných hal všech typů přesně podle vašich požadavků. Pomůžeme vám s celým procesem od studie proveditelnosti přes stanovení ceny až po samotné zhotovení stavby.