Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Stavební zákon: ČKAIT oceňuje snahu o rekodifikaci, má ale spoustu zásadních připomínek

Komora vítá základní principy rekodifikace stavebního práva, jako je např. oddělení stavebních úřadů od státní správy, povolování staveb pouze v jednom stupni, závazné termíny pro vyjádření, sjednocení předpisů pro celou ČR atd. Některé novinky ale podle ČKAIT mohou ohrozit kvalitu staveb a vytvářet korupční prostředí. Informace zazněly na tiskové konferenci 27. března.


© Fotolia.com

Některé zásadní připomínky od členů ČKAIT jsou např. následující: Zavedeno by dle ČKAIT mělo být nikoliv jednotné stavební řízení, ale jedno řízení. Jednotnost vidí jako kontraproduktivní z důvodu jiných nároků při povolování např. rodinného domu a elektrárny. ČKAIT požaduje, aby projektant stavby byl účastníkem stavebního řízení. Zrovna tak by měly být účastníky řízení vlastníci dotčených nemovitostí.

Věcný záměr rekodifikace veřejného stavebního práva ke stažení

Jako prokorupční označuje ČKAIT fikci souhlasu při vypršení lhůty pro vyjádření stavebního úřadu. Stejně tak považuje za prokorupční možnost stavebního úřadu rozhodovat o tom, zda má být vypracována dokumentace pro provedení stavby. ČKAIT je proti zjednodušování projektové dokumentace pro stavební povolení. Má zůstat v současném rozsahu pro společné rozhodnutí. Ze strany ČKAIT je požadován autorský dohled pro všechny druhy povolovaných staveb, a to ve vazbě na fakt, že věcný záměr zákona zvyšuje povinnosti a zodpovědnost autorizované osoby.

ČKAIT oceňuje snahu o vypracování věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva. Souhlasí s těmito základními principy:

  • oddělení stavebních úřadů od státní správy;
  • povolování staveb pouze v jednom stupni jediným povolením;
  • stanovení závazných termínů pro vyjádření DO a stavebních úřadů;
  • sjednocení předpisů pro celou ČR;
  • jednotná pravidla pro stavební řízení.

Předložený věcný záměr je skutečně nadčasový a jistě v praktickém užití přinese úplnou změnu povolování staveb,“ uvádí v tiskové zprávě Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT, a dodává: „pokud:

  • budou na stavebních úřadech zcela nově proškolení pracovníci;
  • bude zaveden spolehlivý a jednotný systém digitalizace pro všechny resorty a úřady;
  • bude dostatek finančních prostředků na jeho zavedení do praxe včetně HW i SW vybavení;
  • okamžitě budou k dispozici při spuštění – Národní geoportál územního plánování, Digitální technická mapa ČR s garantovanými údaji, digitální provázanost mezi jednotlivými stavebními úřady (zejména při stavbě na více územích), provázanost dotčených orgánů se stavebními úřady, elektronické razítko AO;
  • bude stanoveno přiměřené přechodné období.

ČKAIT doporučuje v jednom z krajů, nejlépe tam, kde mají k dispozici již technickou infrastrukturu a počítačové vybavení, připravit pilotní projekt. Roli Nejvyššího stavebního úřadu by plnil krajský úřad. Na daném počtu stavebních řízení a povolení by se prokázala reálná šance fungování povolování podle nového zákona.

 
 
Reklama