Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

MMR: Stavební zákon s Nejvyšším stavebním úřadem účinný od ledna 2021

Věcný záměr nového stavebního zákona je od konce ledna v mezirezortním připomínkovém řízení. Zákon předpokládá zřízení nové struktury stavebních úřadů oddělených od státní správy a samospráv. V návrhu je jedno řízení s jedním rozhodnutím s možnostmi přezkumu s nejzazším termínem jeden rok od podání žádosti. Informace vyplývají z rozhovoru s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, který poskytlo Sdružení pro architekturu a rozvoj.

Zákon obsahuje dle ministryně 20 hlavních principů, na kterých se ministři shodli. Předpokládá se, že v rámci mezirezortního řízení ale dojde k nějakým upřesněním. „Největším kamenem úrazu, který ještě bude muset projít diskusí, bude Nejvyšší stavební úřad a celá nová hierarchie nezávislých stavebních úřadů,“ říká ministryně a připouští, že ministerstva se budou muset vzdát svých některých kompetencí.

Existovat by tak již neměly např. speciální stavební úřady apod. Podle ministryně s tímto záměrem souhlasí ministerstvo dopravy, zemědělství i životního prostředí. Bude to znamenat úpravy řady zákonů, kterých je podle ministryně 45. „Snaha je, aby po zřízení Nejvyššího stavebního úřadu všichni seděli pod jednou střechou, což bude pro investora mnohem jednodušší. Cíl je jeden úřad, jedno povolení a jedno razítko.“

Fikce souhlasu se bude vztahovat jen ke stavebnímu zákonu

Současně by podle ministryně měla nastat redukce dotčených orgánů. Jednotlivá ministerstva by v té souvislosti měla sama určit předměty veřejného zájmu. Předpokládá se také fikce souhlasu závazného stanoviska. Ta by se ale měla vztahovat jen ke stavebnímu zákonu, ne k jiným správním úkonům. Podle ministryně by mohla platit už od podzimu letošního roku.

Nová soustava stavebních úřadů by měla být podobná soustavě Finanční správy ČR. Na úrovni státu by měl být Nejvyšší stavební úřad, pod ním budou krajské úřady. Následují stavební úřady na obcích s rozšířenou působností, které budou mít podle ministryně detašovaná pracoviště, např. na úrovni jedničkových obcí tak, jak to je dnes. Rozhodovat na prvních stupních budou úřady na obcích, odvolací řízení a přezkumy budou na krajských stavebních úřadech.

Úřady budou mít na rozhodnutí 60 dnů, soud 8 měsíců

Úřad v první instanci bude mít dle ministryně na rozhodnutí 60 dnů, kraj na přezkum rovněž 60 dnů. Následující opravné opatření bude jen soudní přezkum, na který by mělo být osm měsíců. Definitivní rozhodnutí by tedy dle ministryně mělo být známé do jednoho roku. Návrh zákona nepočítá s dodatečným povolováním staveb.

Nový systém stavebních úřadů by měl vyřešit i odvolání pro systémovou podjatost úředníků. „Tento model, který my navrhujeme, řeší systémovou podjatost, to znamená, že úředník nebude závislý na odměnách od starosty a tajemníka, ale bude skutečně placen státní správou,“ říká ministryně.

Investor by měl stavebnímu úřadu předkládat pouze projektovou dokumentaci. Veškerá další agenda by byla na stavebním úřadu. Investor by si měl pouze za 60 dní dojít pro jedno razítko. Ministryně navrhuje v případě přezkumu rozhodnutí stavebních úřadů soudy tzv. apelační princip. To znamená, že případnou nalezenou chybu soud opraví a nevrací věc s těmito chybami zpět stavebnímu úřadu. „My navrhujeme i v oblasti soudnictví a přezkumu skoro revoluční kroky, já jsem si toho vědoma,“ říká ministryně.

Úředníky stavebního úřadu bude možné přesouvat dle kapacity

Nový systém úřadů by měl vyřešit i personální nedostatky na stavebních úřadech, které dnes padají na starosty. „Když bude existovat model Nejvyššího stavebního úřadu a něco takového se stane, najednou z minuty na minutu člověk vypadne, budu moci na úřad půjčit neboli sdílet úředníka odjinud. Dnes to nepřipadá v úvahu, takže se vlastně paralyzuje část území republiky,“ říká ministryně.

Digitalizace a elektronická povolení jen s Nejvyšším stavebním úřadem

S novým systémem stavebních úřadů souvisí i zavádění elektronického stavebního povolení. Nejvyšší stavební úřad by měl mít pod sebou i jednotnou digitalizaci, správu softwarů, tak aby byly všechny stavební úřady stejně kompatibilní.

Ministryně také zdůrazňuje, že pro jedno jediné rozhodnutí v jednom řízení bude třeba zkvalitnit územní plány, aby měl stavebník jistotu a dalo se podle nich předvídatelným způsobem rozhodovat. S účinností zákona se zatím počítá od 1. 1. 2021.

 
 
Reklama