Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jen 1/4 stavařů souhlasí s kvalitou veřejných zakázek

Kvalitu staveb u veřejných investic nejvíce ohrožuje soutěžení na nejnižší cenu, podporuje ji naopak kritérium dobrých referencí u předchozích realizací. Kontrola kvality u realizovaných veřejných zakázek silně pokulhává, za dostatečnou ji považuje jen čtvrtina stavařů.

Rekonstrukce Nemocnice Česká Lípa, ilustrační obrázek, foto redakce
Rekonstrukce Nemocnice Česká Lípa, ilustrační obrázek, foto redakce

Soutěžení na cenu versus detailní projekt a pozitivní reference

Výslednou kvalitu díla u veřejných zakázek nejvíce v pozitivní rovině ovlivňuje kritérium dobrých referencí u předchozích realizací, v negativní pak soutěžení pouze na nejnižší cenu.
Na stupnici od -5, která znamená ohrožení kvality stavby do +5 představující maximálně pozitivní vliv na celkovou kvalitu, ohodnotili ředitelé stavebních společností tyto dva faktory známkami 3,6, respektive -3,0 bodu. Kvalitu významně podporuje také detailní projektová dokumentace a vícekriteriální hodnocení (obojí shodně 3,3 bodu). Výraznější rozdíly se objevují u velkých stavebních firem, které nejvýše hodnotí detailní projektovou dokumentaci (3,7 bodu) a inženýrských společností preferujících vícekriteriální hodnocení (3,7 bodu).


„O soutěžení pouze na cenu a případně přidruženém kritériu záruční doby už se toho popsaly stohy. Myslím, že se naopak hodně podceňuje schopnost vítězné vybrané firmy dodat detailní projektovou dokumentaci a doložit pozitivní reference předchozích realizací v dané oblasti pro podobné zákazníky a také její personální možnosti. Ověřený odborný personál je základem každé úspěšné realizace. Hodnocení nákladů životního cyklu pak beru už jako samozřejmost," řekl Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.

„V oblasti zadávání práce intelektuální povahy (tj. projektování a konzultace při výstavbě) je naprosto nezbytné přejít z režimu zadávání na cenu (případně kvalitu charakterizovanou počtem a „stářím“ odborníků) na režim zadání dle skutečné kvality. Pozitivně chápeme v tomto směru pilotní aktivity SŽDC a veřejnou diskuzi na téma způsobu zadávání. Příklady použitelné zahraniční, ale i české praxe se množí. Za nejdůležitější (a současně nejobtížnější) považuji, aby si investoři konečně připustili, že nositelem odbornosti má být dodavatel, nikoliv zadavatel, a našli si způsoby, jak svoje dodavatele kontrolovat, nikoliv řídit. Kvalitní projekty a služby je nutné také adekvátně ocenit, činnost odborníků podílejících se na největších infrastrukturních stavbách v zemi je ale bohužel dlouhodobě podhodnocená a obor vymírá, resp. ti nejschopnější o uplatnění v něm vůbec neuvažují,“ uvádí Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o.

Korupce v oblasti stavebnictví v ČR

Příčinou korupce v oblasti stavebnictví je v ČR podle ředitelů stavebních firem celková špatná kultura prostředí a zneužívání postavení úředníky, přičemž na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálním způsobem přispívající ke vzniku korupce, ohodnotili ředitelé obě okolnosti shodnou známkou 7,1 bodu. Míru korupce dále negativně ovlivňuje prosazování příbuzných či známých do veřejných funkcí (6,6 bodu) a nedostatečná kontrola (6,1 bodu). Nejméně naopak ke korupci přispívá nedostatek zakázek (4,6 bodu). Míra korupce v českém stavebnictví je přitom podle poloviny (53 procent) ředitelů stejná jako na sousedním Slovensku. Další dvě pětiny (38 procent) uvádějí, že u nás máme v této oblasti korupci nižší.

„Špatný příklad vrcholných politiků z hlediska morálky, nedodržování zákonů a rozkrádání, různý metr na různé lidi a dotace,“ dodává Martin Hart, Marketing Director, KOMA MODULAR s.r.o.

„Příčiny korupce v ČR jsou stejné, jako v jiných zemích. Je to vždy snaha získat výhodu na straně jedné a na straně druhé získat prospěch z možnosti tuto výhodu poskytnout. Míra korupce však závisí na mentalitě národa a úrovni společenského smýšlení, výchovy i hrozby postihů v případě jejího odhalení,“ tvrdí Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s.


Zdroj: Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2019, zpracovaná analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain

 
 
Reklama