Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvartální analýza 3Q/2020 českého stavebnictví

Analýza je zaměřena na dopady krize COVID-19 na činnost, tržby a zakázky stavebních společností podle stavu ke konci pololetí. Malé stavební společnosti očekávají pokles o 2,4 %, větší 3,3 %. Pozemní stavitelství, kam patří i TZB, očekává propad trhu o 3,9 %.

Analýza zpracovaná společností CEEC Research k 3. kvartálu 2020, jak komentuje vydání analýzy Michal Vacek, Ředitel společnosti CEEC Research, je zaměřena na dopady krize COVID-19 na činnost, tržby a zakázky stavebních společností a na to, jaký následný vývoj očekávají ředitelé těchto firem. Pozornost je zaměřena rovněž na téma nedostatku pískoven a lomů v České republice, neboť od roku 1990 nebyly otevřeny na našem území žádné nové lomy. Nechybí ani pohled na plánované zpřísnění pravidel pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Podkladem k analýze bylo především 102 interview s řediteli stavebních společností.

Stavebnictví by v letošním roce mělo dle stavebních firem klesnout o 3,0 %, v roce následujícím potom o 1,5 %. Větší propad očekává pozemní stavitelství, a to o 3,9 %. Inženýrské stavitelství se letos připravuje na propad trhu o 1,8 %. Malé stavební společnosti predikují propad trhu o 2,4 %. Větší propad očekávají velké stavební společnosti, a to 3,3 %.

Grafika: Očekávaný vývoj trhu stavebnictví v roce 2020
Grafika: Očekávaný vývoj trhu stavebnictví v roce 2020
Grafika: Dlouhodobý vývoj trhu stavebnictví podle ČSÚ a CEEC Research
Grafika: Dlouhodobý vývoj trhu stavebnictví podle ČSÚ a CEEC Research

Pokud se podíváme na stavebnictví z hlediska pozemních a inženýrských staveb, můžeme si všimnout, že větší propad trhu očekává stavitelství pozemní. V letošním roce společnosti zaměřující se na pozemní stavitelství predikují propad trhu o 3,9 %, v roce následujícím pak pozemní stavitelství očekává propad o 2,5 %. Stavební společnosti, jež se zaměřují na inženýrské stavby, očekávají propad o 1,8 % v roce 2020, a další propad trhu v roce 2021, a to o 0,2 %.

Ve zlomovém roce 2008 dosáhla hodnota stavebních prací 547 miliard korun. Následoval pětiletý pokles a snížení o 30 %. Od roku 2014 bylo znát zřetelné oživení, ale ani do letošního roku se nepodařilo vrátit na hodnoty roku 2008. V současné situaci se dá předpokládat podobný vývoj, tj. pokles, křivka by však nemusela být tak hluboká, říká Robert Špott, jednatel společnosti SYNER, s.r.o..

Grafika: Očekávaný vývoj tržeb 2020
Grafika: Očekávaný vývoj tržeb 2020

K rušení zakázek nedocházelo, zaznamenali jsme však větší zdrženlivost obchodníků v nákupech na sklad. Dále se prohloubila převaha zakázek s velmi krátkou dodací lhůtou a v naprosté většině s požadavkem dodání přímo na stavbu, komentuje situaci Jiří Weis, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s..

Při rozdělení stavebních firem dle zaměření si můžeme všimnout, že společnosti, které se zaměřují na inženýrské stavitelství, očekávají v letošním i nastávajícím roce růst svých tržeb. Konkrétně se jedná o růst 0,5 % v roce letošním a o dalších 0,7 % v roce následujícím. Společnosti, které se zaměřují na pozemní stavitelství, očekávají v roce 2020 pokles svých tržeb o 0,9 %, a růst o 1,2 % v roce 2021.

Soukromí investoři zejména v bytové a administrativní výstavbě odložili, snad jen dočasně, zahájení velkých projektů. My jako specialisté na zakládání jsme právě na začátku každé stavby a několik takových pozastavených zakázek v součtu za desítky milionů Kč jsme měli ve výrobním programu., upozorňuje Tomáš Novák, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti AZ SANACE a.s..

Grafika: Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %)
Grafika: Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %)

V souvislosti s koronavirovou krizí jsme se zajímali také o to, zda byly stavební firmy nuceny propouštět zaměstnance. Pouhých 5 % oslovených bylo nuceno část zaměstnanců propustit, konkrétně se jednalo o 8 % část pracovníků. Nejčastěji se jednalo o pracovníky nižšího managementu a pracovníky manuálních pozic (shodně 40 %), ve 20 % se jednalo také o snížení počtu externích zaměstnanců. Nikdo z dotázaných neuvedl, že společnost byla nucena propustit střední či vyšší management (0 %).

Zatím jsme nepropouštěli, a neočekávám, že k tomu dojde. Zabýváme se nezbytnými činnostmi (stavbou, opravami a údržbou elektrických sítí) a máme trvale podstav zaměstnanců, kteří mají technickou kvalifikaci a jsou ochotni se navléknout do „studených montérek“. Z povahy naší činnosti nemůžeme nabízet výdobytky typu „home office“. Vzhledem k situaci v posledních měsících, kdy díky různým „podpůrným programům“ významná část populace ČR žije v reálném komunismu, lze očekávat, že hlavním limitem výstavby a údržby kritické infrastruktury bude zvyšující se nedostatek pracovníků, varuje Roman Kloubec, předseda správních rad společností AZ Elektrostav, a.s., a ELTRAF, a.s..

Výstavba „téměř nulových“ budov nepředstavuje komplikaci

Pro necelou polovinu dotázaných povinnost výstavby „téměř nulových budov“ nepředstavuje výrazné potíže (46 %). Skoro třetina oslovených vnímá povinnost jako komplikaci při výstavbě (27 %). A shodných 27 % tuto povinnost vnímá jako důležitou a prospěšnou.

Pro nás to není nic nového, již řadu let vyrábíme cihelné bloky s velmi vysokými tepelněizolačními vlastnostmi, které umožňují stavbu objektů s téměř nulovou spotřebou energie a energeticky úsporných domů bez dodatečného zateplení. Tak jak se zpřísňovaly požadavky směrnice EPBD (Energy Performance Building Directive), tak se zvyšují i tepelněizolační vlastnosti našich výrobků. První cihlový pasivní dům bez ETICS v České republice byl postaven z cihel HELUZ již v roce 2014 a slouží dodnes. S výrobou materiálů vhodných pro budovy s téměř nulovou spotřebou máme dlouholeté zkušenosti a jsme tedy na nové předpisy připraveni. K problematice NZEB uvádí Jiří Weis, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s..

Environmentální přístup je nezbytný a z dlouhodobého hlediska i ekonomicky výhodný, což si začínají uvědomovat i investoři, říká Robert Špott, jednatel společnosti SYNER, s.r.o..

Téměř nulové budovy vnímáme jako fakt a jsme na tuto změnu připraveni. Nečiní nám to nikterak velké komplikace, avšak razíme názor, že pokud by se stavěly kvalitní domy a budovy obecně, tak by nebylo potřeba takových restrikcí, komentuje situaci Roman Rusz, jednatel společnosti Morcinek, s.r.o..

Téměř všichni oslovení hodnotí výstavbu „téměř nulových budov“ jako nákladnější (98 %) a mnohdy představuje i částečné komplikace (54 %). Dle dotázaných se tyto budovy průměrně prodraží o 17 %, a dále pak společnosti uváděly, že v současné chvíli tvoří „téměř nulové budovy“ zhruba 11 % všech jejich projektů. Než byla povinnost stavět novostavby jako „téměř nulové budovy“ zakotvena v zákoně, stavební společnosti se setkávaly s tímto požadavkem ze strany investora v průměru z 8 %.

Vše se má dělat s rozumem, takže v principu jsou energeticky úsporné budovy správné, otázka je, zda provoz a správa těchto technologií, které jsou nezbytné pro téměř nulovou bilanci energie, nepřevýší výhody plynoucí z nízké spotřeby energií. Platí, že objekty pro bydlení by měly být jednoduché, jak na údržbu, tak na obsluhu. Trend je však opačný, za chvilku si už děda ani sám nerozsvítí v obývacím pokoji. Něco jiného je to u průmyslových objektů a kanceláří, tam ať je to sofistikované a úsporné – v této souvislosti očekávám pokles zájmu o kancelářské budovy a rozvoj práce z domova, a to i ve stavebnictví. Tak vidí situaci Rafael Moreno, ředitel odštěpného závodu Roztoky ve společnosti POHL cz, a.s..

Plné znění analýzy je k dispozici u zpracovatele CEEC Research.

 
 
Reklama