Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rodinný dům jako kompozitní stavba: spojení výhod dřevostavby a železobetonového skeletu

Novým trendem v oblasti stavby rodinných domů jsou kompozitní stavby. Tento nový přístup ke stavbě domu byl prezentován i na letošním veletrhu For Arch společností GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Termín kompozitní stavba, popř. kompozitní stavební konstrukce, se používá tam, kde je pro jeden objekt využita kombinace dvou (nebo více) odlišných technologií či způsobů stavby. Nejčastěji jde o stavby, kde jeden typ konstrukce zajišťuje nosnou kostru stavby, zatímco zcela jiná technologie a jiný materiál je využit pro výplňové konstrukce. Typickým příkladem je dřevostavba, kde nosnou funkci zajišťuje montovaný železobetonový skelet. Tuto možnost nabízí konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK.

Obliba dřevostaveb v posledních letech stále roste, zejména díky rychlosti jejich stavby, vhodnosti pro energeticky úsporné objekty, a u malých objektů i díky ceně. Dřevostavby se tak staly téměř synonymem pro montovaný dům. Novinkou v této oblasti je nyní kompozitní způsob stavby. Kombinací dřevostavby a montovaného železobetonového skeletu je totiž možné dosáhnout výhod obou technologií současně. Dřevo je použito na výplňové konstrukce, zajišťuje izolační vlastnosti stavby, určuje její vzhled a plně uplatňuje svou lehkost a funkčnost. Subtilní železobetonový skelet eliminuje omezenou životnost dřeva v namáhaných místech konstrukce a zároveň dává stavbě maximální flexibilitu v řešení fasády i vnitřní dispozice.

Životnost dřevostavby, pohybující se v desítkách let, se kombinací s montovaným železobetonovým skeletem mnohonásobně prodlouží a je pak zcela srovnatelná se zděnými stavbami. Velkou výhodou takové kompozitní stavby oproti klasické dřevostavbě je samozřejmě i její požární odolnost.

I přes všechny tyto výhody však kompozitní způsob stavby zachovává dřevostavbě její cenovou dostupnost i snadnou a rychlou realizaci. Montovaný železobetonový skelet SKELETSYSTEM GOLDBECK totiž využívá montovanou technologii i v základové konstrukci. Celá stavba je umístěna na bodově podepřené montované železobetonové desce spočívající na monolitických betonových základových patkách. Tento způsob zakládání staveb je velice rychlý a navíc i relativně finančně nenáročný, neboť maximálně eliminuje množství výkopových prací.

SKELETSYSTEM GOLDBECK SKELETSYSTEM GOLDBECK

Výhoda využití skeletu jako nosné konstrukce dřevostavby vynikne zejména u vícepodlažních staveb, kde jsou nároky na statiku nosné konstrukce výrazně vyšší. Využití celé konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK včetně stropních panelů navíc pomůže vyřešit i problematiku kročejového hluku v klasických dřevostavbách.

Rodinný dům, koncipovaný jako kompozitní stavba s montovaným železobetonovým skeletem, lze zrealizovat i v nízkoenergetickém či dokonce pasivním standardu, což odpovídá nejmodernějším trendům ve stavebnictví. Evropská energetická koncepce od roku 2020 dokonce určuje, že všechny novostavby v oblasti bytové a rodinné výstavby v EU budou muset být realizovány v pasivním standardu. „Propojení dřevěných sendvičových konstrukcí s montovaným železobetonovým skeletem je velkou šancí pro investory i projektanty,“ zhodnotil potenciál kompozitních staveb Ing. arch. Petr Vala, předseda Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) a jednatel společnosti Avanta Systeme.

SKELETSYSTEM GOLDBECK SKELETSYSTEM GOLDBECK

Vrstvené kompozitní konstrukce s použitím dřeva jsou již dnes připraveny uspokojit ty nejnáročnější parametry současného i budoucího životního stylu, jež se opírá o témata, jako jsou energetické zdroje, rychlost, ekologie, flexibilita, technická preciznost a samozřejmě cena, spojená se značnou všeobecnou spotřebou lidské populace,“ dodává Vala.

Více informací na www.skeletsystem.cz