Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ohlédnutí za Stavebními veletrhy Brno s jejich ředitelem

Stavební veletrhy Brno získávají návštěvníky nejenom atraktivním programem pro odborníky, ale také prakticky zaměřenými akcemi pro drobné stavitele. Problematiku úspor energií střídají informace z oblasti ochrany spotřebitele a konzultace v odborných poradenských centrech. Ředitel akce Radim Tichý v rozhovoru připomíná nutnost vyváženosti mezi informacemi pro drobné stavitele a informacemi pro stavební odborníky.

Ing. Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno
Ing. Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno

„Letošní horkou novinkou bylo poradenství zaměřené na zásobování pitnou vodou pro byty, domy a zahrady. Výběr tématu byl skutečně jedinečný, a z ohlasu firem, které zde toto poradenství poskytovaly, jsme se opravdu trefili. Kdo by čekal, že se lidé budou dotazovat obecně, třeba na aktuální legislativu, byl by překvapen. Lidé se totiž připravili dopředu a s odborníky na veletrhu řešili opravdu velmi specifické situace. Už dnes mohu říci, že v této problematice budeme pokračovat i pro další rok,“ říká na úvod rozhovoru inženýr Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno. Návštěvníci se podle jeho slov nejvíce zajímají o nové technologie a ekologické stavební materiály, ptají se na aktuální trendy ve vybavení interiérů a chtějí zdarma konzultovat své plány s renomovanými odborníky. Velkým trendem je zahrada a zahradní architektura, jakožto součást stavebního projektu. „Snažíme se o vyváženost mezi informacemi pro drobné stavitele a informacemi pro stavební odborníky, akademickou a výzkumnou sféru nevyjímaje,“ dodává Radim Tichý.

V čem byl podle vás letošní ročník veletrhu opravdu výjimečný?

Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno byl ve znamení postupného návratu vystavovatelů, kteří se v posledních letech na veletrhu neprezentovali. Jsem velmi rád nejenom za návrat těchto firem, ale i za věrnost dlouhodobých vystavovatelů. A to i s ohledem na aktuální statistická data z Českého statistického úřadu. Během čtyř dnů konání veletrhů shlédlo na 45 000 návštěvníků nabídku 772 firem z 20 zemí světa na čisté výstavní ploše přes 19 460 m2. Nabídku vystavovatelů doplnil atraktivní doprovodný program, ve kterém si našel každý své téma. Ať už se jednalo o Inženýrský den ČKAIT a ČSSI, Kulatý stůl věnovaný aktuálním problémům ve stavebnictví nebo problematiku aktuálních dotačních titulů.

Jakým způsobem se akce vymezuje oproti ostatním tuzemským stavebním veletrhům?

Nabídka našich veletrhů nabízí jak novinky a trendy vystavovatelů, doprovodný program, ale i naprosto unikátní komplexní nabídku bezplatných odborných poradenských center. Návštěvníci tedy získali jak přehled o nových technologiích, stavebních materiálech a aktuálních trendech ve vybavení interiéru, tak i možnost zdarma konzultovat své plány s renomovanými nezávislými odborníky. Pod odborným vedením si mohli vyzkoušet jednotlivé kroky v realizaci stavby, vybrat vkusné vybavení interiéru, kvalitní, zdravotně nezávadný nábytek. Rád bych zmínil pavilon M, který se po dobu konání veletrhu proměnil na interaktivní poradenské centrum zaměřené na výběr správného osvětlení do domácnosti s ukázkami tzv. inteligentní domácnosti. Vstupní prostor byl takovou laboratoří světla, kde byly v praxi ukázány rozdíly mezi různými zdroji světla, stranou pozornosti nezůstala ani teplota světla. Zde získali návštěvníci obecný základní přehled, zjednodušeně řečeno se dozvěděli, kam se která „žárovka“ nejvíce hodí. Dále pokročili k simulaci osvětlení koupelny, respektive k zrcadlům. Zde bylo ukázáno, jak správně zvolit osvětlení tak, aby se kupříkladu ženy mohly krásně namalovat a nebyly na denním světle nemile překvapeny. Opodál byl ukázán vliv osvětlení na kvalitu podání barev, což ocení nejenom hospodyňky při vaření. Samotnou místnost tvořil obývací pokoj, který se mimo jiné věnoval také inteligentní domácnosti. I na tuto oblast je totiž zapotřebí pamatovat nejlépe již při stavbě domu. Ve zjednodušené formě zde bylo ukázáno, jak je možné využít moderní technologie a A/V techniku k usnadnění života v domácnosti, ke zvýšení bezpečnosti, ale i pro optimalizaci energetiky domu. Kupříkladu zde byl k vidění dotykový ovládací panel, který ovládal jak osvětlení, tak i hlasitost hudby a volbu TV programů. Ale byl to pouhý začátek a ukázky této problematiky, více toto téma rozšíříme právě v příštím roce.

Které akce a programy pro odbornou veřejnost byste zvlášť ocenil?

Těch témat, která byla zajímavá, bylo opravdu velice mnoho. Jsem rád, že opět po roce byly Stavební veletrhy Brno místem, kde se hledaly odpovědi na aktuální problémy stavebnictví. Například účastníci Kulatého stolu „Aktuální problémy stavebnictví“ z řad zástupců Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, municipality a stavebních firem, který se uskutečnil v rámci mezinárodního stavebního veletrhu IBF dne 22. dubna 2016, vyzývají Vládu ČR, aby učinila všechny nezbytné kroky, aby nedošlo k výraznému propadu stavebního trhu v ČR kvůli problémům s posudky EIA.
Určitě bych rád zmínil také Inženýrský den ČKAIT a ČSSI, který se věnoval situaci vodních zdrojů na našem území v důsledku změny klimatu, a hledal možnosti, jak následky negativních dopadů omezit různými adaptačními nebo ochrannými opatřeními.
Nerad bych opomenul ani doprovodné aktivity Cechu topenářů a instalatérů České republiky, kteří zde podnikli mnoho zajímavých aktivit. Kromě zajímavých přednáškových bloků, předání výročních cen a tradiční mezinárodní soutěže SOD „Učeň instalatér 2016“ byla na veletrhu představena značka Kvality Garantované CTI ČR. Letošní novinkou byl program připravený ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR pro žáky a studenty odborných škol Dobrodružství s řemeslem.
Stranou pozornosti nezůstala ani problematika dřevostaveb, které jsou stále oblíbenějším druhem staveb. V rámci doprovodného programu byly představeny dřevostavby jako energeticky efektivní a ekologicky šetrné domy. Dále byly představeny faktory, které ovlivňují vnitřní ovzduší dřevostaveb nebo zásady šetrného stavění aneb co je to udržitelná výstavba. Specialitou byl pak moderovaný duel – energeticky pasivní dům versus energeticky plusový dům. Samozřejmě nechyběly ani rady, jak si vybrat zhotovitele kvalitní dřevostavby nebo jak pečovat o dřevo. Těch zajímavých akcí bylo ale mnohem více, každý si určitě našel právě to svoje téma.

Jaké novinky chystáte pro další ročník?

V současné době probíhá hodnocení ukončeného ročníku stavebních veletrhů, ale již teď mohu říci, že se budeme snažit vytvořit atraktivní podmínky jak pro vystavovatele, tak i pro návštěvníky. Doprovodný program bude opět odrážet aktuální problematiku nejenom ve stavebnictví a určitě opět rozšíříme nabídku poradenských center, o která je rok od roku stále větší zájem.

Děkuji Vám za rozhovor

Více informací o veletrhu včetně prezentací naleznete na www.bvv.cz/svb

 
 
Reklama