Změny vlhkosti původních dřevěných konstrukcí po zateplení objektu

Datum: 16.7.2012  |  Autor: Ing. Alena Hynková, CSc., Ing. Petra Bednářová, PhD., Ing. Blanka Pelánková, VŠTE České Budějovice  |  Recenzent: doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

Zateplování obvodových plášťů panelových domů se přesouvá k domům zděným obytným stavěným na přelomu 19. a 20. století. Tyto domy mají obvykle nevytápěný polozapuštěný suterén se zastropením plochými cihelnými klenbami nebo trámovým stropem. Zateplení obvodového pláště s ponecháním původního systému vytápění vede ke změně vnitřního klimatu a k vyvolání druhotných vad.

Úvod

Autorům článku se naskytla možnost porovnání chování konstrukce zděného domu ve Vodňanech před zateplením obvodového pláště s výměnou oken a po realizaci stavebních úprav.

Hodnoty měření byly získány v rámci provádění stavebně technického průzkumu a posudku rekonstrukcí v souvislosti s výskytem a posuzováním vzniklých vad.

Obr. 1 – Umístění oken a řez stropní konstrukcí
Obr. 1 – Umístění oken a řez stropní konstrukcí

Základní informace o konstrukci domu

Dům je třípodlažní, postaven v roce cca 1930. Suterén i zdivo 1. NP je vyzděno z plných cihel na maltu vápenocementovou. Tloušťka zdiva suterénu i 1. NP je 450 mm. Suterén byl před stavebním úpravami větraný sklepními okny jednoduchými, dřevěnými, sklápěcími umístěnými v horním líci stropní konstrukce. V rámci stavebních úprav byla okna vyměněna za okna plastová.

Posuzované vady a výsledky měření

Stavebně technický posudek provedený v roce 1996 se soustředil na identifikaci příčin vzniku těchto problémů:

  • uhnívání dřevěných vestavěných sklepních příček v suterénu
  • vlhkost stěn suterénu
  • vlhkost stropu suterénu
  • salinita suterénního soklového zdiva z venkovní strany
  • vlhkostní degradace vnitřních i vnějších omítek

Součástí stavebně technického průzkumu bylo měření vlhkostních charakteristik pomocí digitálního vlhkoměru Bes Bohlmann H.D.I. 1.1.

Výsledky měření 1996
Exteriéry
θe v době měření (květen)+13,4 °C
φe relativní vlhkost vzduchu67 %
Interiéry
θis+15,5 °C
φis75 %
Vlhkost obvodového zdiva na vnitřním povrchu
v poloze u stropu15,8 % hmot.
v polovině výšky okna12,6 % hmot.
na cihle klenby stropu ve vzdálenosti 500 mm od líce obv. zdiva15,5 % hmot.
1. NP
θi1NP+20,7 °C
φis62 %
vlhkost obvodové stěny 100 mm nad podlahou12,5 % hmot.
Rozložení teplotního pole v detailu okna u stropu nad suterénem
Rozložení teplotního pole v detailu okna u stropu nad suterénem
 
Stav po zateplení obvodového pláště domu

V roce 2010 došlo k realizaci zateplení obvodového pláště domu. Práce byly realizovány a ukončeny v červnu 2010.

Obr. 2 – Stav po zateplení – řez stropní konstrukcí
Obr. 2 – Stav po zateplení – řez stropní konstrukcí

Zateplení celého obvodového pláště bylo provedeno izolantem EPS F 100 mm v kontaktním systému. Nebylo provedeno zateplení nadzemní části suterénu. Bylo provedeno zateplení stropu nad suterénem vyrovnáním zaklenutí cementovou maltou cca C 12/15 s tloušťkou vyrovnávky do 60 mm ve středu zaklenutí s následným lepením izolantu EPS tl. 50 mm. Součástí zateplení byla výměna oken dřevěných za okna plastová s izolačním dvojsklem.

V březnu 2011 byly signalizovány následující problémy:

Foto č. 1 – dřevomorka
Foto č. 1 – dřevomorka

Foto č. 2 – Vlhkost v obvodové stěně a podlaze
Foto č. 2 – Vlhkost v obvodové stěně a podlaze

Foto č. 3 – Vlhkost v obvodové stěně a podlaze
Foto č. 3 – Vlhkost v obvodové stěně a podlaze
  • Výskyt plodnic dřevomorky domácí byl zastižen v podlaze ložnice 1. NP v rohu mezi štítovou a obvodovou zdí. Po otevření podlahy byly zjištěny vyhnilé polštáře, na kterých byly nalezeny hnědé ploché plodnice houby s bílými vatovitými okraji.
  • Stopy po ataku vlhkosti, pravděpodobně ve vzlínající formě nebo jako důsledek povrchové kondenzace, v místě styku obvodové zateplené stěny a vnitřní příčné stěny. Vlhkost byla lokalizována do vzdálenosti max. 900 mm od obvodové stěny a v podlaze u obvodové stěny.
Výsledky měření 2011

Shodou náhod bylo provedeno měření a otevření sond do podlahy ve stejném ročním období v květnu 2011 jako měření v květnu 1996 před zateplením a tak porovnat naměřené hodnoty.

Exteriéry
θe v době měření (květen)+12,2 °C
φe relativní vlhkost vzduchu69 %
Interiéry
suterén
θis+15,7 °C
φis82,6 %
1. NP
θi1NP+21,6 °C
φis72 %
Vlhkost obvodové stěny 100 mm nad podlahou24,5 % hmot.
Vlhkost obvodového zdiva suterénu
na vnitřním povrchu v poloze u stropu16,3 % hmot.
v polovině výšky okna13,6 % hmot.
na líci zatepleného stropu vlhkost měřena nebyla, docházelo ke kondenzaci na stropě a k úkapům vody
Rozložení teplotního pole v detailu okna u stropu nad suterénem po zateplení
Rozložení teplotního pole v detailu okna u stropu nad suterénem po zateplení
 

Závěr

Zateplením objektu uvedeným způsobem a v důsledku výměny oken došlo ke změně vlhkosti v konstrukci a ke změně vlhkosti vnitřních prostor bytu v 1. NP a suterénu. Majitelé bytu zřejmě nezměnili způsob užívání bytu a podcenili potřebné větrání. Při provedení sond do stropní konstrukce byly zjištěny vyhnilé a dřevomorkou napadené dřevěné části podlahy – polštáře i záklop a výrazné zamokření v jejich spodních lících se stékáním vody na horní líc klenby. Poloha původních oken neumožnila aplikaci odpovídající tloušťky izolantu stropu. Suterénní okna, s ohledem na zvýšenou vlhkost a doprovodný zápach z houbového napadení, byla trvale otevřena a docházelo tak v zimním období k trvalému podchlazení nadpraží okna a části stropu v suterénu.

Na celém problému a vadách se podílel i ten fakt, že při zateplovacích pracích nebyla věnována pozornost původní vlhkosti zdiva, která měla být odstraněna především a před stavebními úpravami. Nebyla věnována ani pozornost stavu dřevěné konstrukce podlahy v 1. NP.

 
English Synopsis
Changes in humidity of original wooden structure after the additional thermal insulation of building

Thermal insulation of prefabricated panel buildings is shifting to residential houses built on a brick in at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. These houses usually have an unheated basement with brick arches or wooden beam ceiling. Insulation of envelope and leaving the original heating system leads to a change in the internal climate and causing secondary faults.

 

Hodnotit:  

Datum: 16.7.2012
Autor: Ing. Alena Hynková, CSc., VŠTE České BudějoviceIng. Petra Bednářová, PhD., VŠTE České BudějoviceIng. Blanka Pelánková, VŠTE České BudějoviceRecenzent: doc. Ing. František Kulhánek, CSc.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czČeský ostrovní dům zve na Pohled do budoucnosti, seminář o domě v roce 2030Při stavbě v Hradci Králové objevili archeologové opevnění, projekt investor upravíRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánu