Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vkusně namíchané ingredience aneb jak se staví z YTONGu II.

Press trip YQ - 2. část

Autor pokračuje ve vyprávění o stavbách z YTONGu. Tentokrát navštívil atraktivní showroom, netradiční hotel a nakonec osobitý bytový dům.

V prvním dílu jsme navštívili několik YTONGových staveb a přiblížili si jejich zajímavosti. Druhý den pokračovalo setkání v Centru bydlení a designu na Kaštanové ulici. Centrum svoji komplexnost myslí vážně. Svědčí o tom i mix čtrnácti showroomů, v nichž zákazníci naleznou produkty a řešení stavby a interiérů. Nedílnou součástí je i Centrum hrubé výstavby, které nabídne atraktivní formu prezentace všech produktů a činností, které zásadním způsobem promlouvají do hrubé stavby domu. Značku Ytong zde prezentuje fragment rodinného domu, na němž se zájemci o výstavbu mohou seznámit s tímto unikátním stavebním systémem komponentů. Na fragmentu je zřetelné, že nabízí skutečně ucelené řešení všech stavebních dílů, včetně střechy. Zájemci si mohou ověřit, že výsledek je precizní a homogenní. Také zde pochopí, jak je princip stavění s Ytongem snadný a variabilní. Dalším specifikem Kaštanové je i nový pohled na služby. Důkazem je široké spektrum odborného poradenství, které postihuje všechny aspekty výstavby a rekonstrukcí domů a bytů.

Centrum bydlení a designu na Kaštanové uliciCentrum bydlení a designu na Kaštanové uliciCentrum bydlení a designu na Kaštanové uliciCentrum bydlení a designu na Kaštanové ulici

Kaštanová chce být pro své návštěvníky oázou, kde se střetává ryze pragmatický svět obchodu se světem estetiky a umělecké atmosféry. Tento projekt si dává za cíl stanovit budoucnost kvalitního obchodu ve stavebnictví. Nabízí nejen klimatizované jednací a školicí místnosti, ale i VIP zónu a stylovou kavárnu. Již teď je ale jasné, že pod hlavičkou centra vzniká obchodní formát, který nemá v České republice obdoby.

Na stávajím fragmentu si může případný zájemce prohlédnout takřka všechny části hrubé stavby. Použití sloupových tvárnic, vyzděných obvodových stěn a příček YTONG včetně nadpraží, stropy YTONG, střechy YTONG, schodiště YTONG, systémového komínu, omítek, včetně detailů zpracování a zapracování. Celá technologie je při své robustnosti a vynikajících tepelných vlastnostech komponentní, tudíž umožňuje velikou variabilitu a hlavně možnost případné ruční práce svépomocí.

Pilířová tvárnice
Pilířová tvárnice
YTONG Lambda YQ
YTONG Lambda YQ

Po tomto entrée jsme nakrátko zasedli do školicí místnosti, kde nás zástupci seznámili s novinkami na rok 2016.

Základem pro domy budoucnosti je kvalitní zdivo:

 • Nový materiál YTONG Lambda YQ představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu. Vysoká pevnost v tlaku, nízká objemová hmotnost, nízký součinitel tepelné vodivosti. Vynikající tepelněizolační vlastnosti. YTONG Lambda YQ je vhodná pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení.

Ostatní komponenty celé stavby v novinkách na rok 2016 prezentovaly:

 • Zakládací tepelně izolující malta YTONG
 • Zimní malta Ytong
 • Lehčená omítka Ytong
 • Výztužná tkanina Ytong
 • Sloupová tvárnice
 • Systémový komín YTONG EKO
 • Stropy YTONG Ekonom
 • Konstrukční řešení – výměna u schodiště
 • Konstrukční řešení – kombinace stropů Klasik a Ekonom
 • Střecha – YTONG Komfort
 • YTONG schodiště

Veškeré vlastnosti jednotlivých prezentovaných komponentů jsou součástí materiálů, které naleznete na webových stránkách výrobce popř. je lze obdržet na požádání u výrobce nebo přímo v Centru bydlení a designu na Kaštanové ulici. Zde si můžete případný detail přímo prohlédnout.

Na závěr jsme se seznámili s kampaní na rok 2016, která staví společně, se základním stavebním fundamentem YTONG Lambda YQ, na sloganu „HLAVA ŘÍKÁ LAMBDA“. Hlavou je v rámci kampaně muž, žena a tchán. Triumvirát, který promlouvá do smysluplného řešení stavby. Předpokládám, že autor nemá tchýni, jinak bude asi horko těžko vysvětlovat, proč ji vynechal.

Na závěr odprezentoval pan arch. Zdeněk Fránek svoje další stavby (včetně již zhlédnutého – Ateliéru na Kamenné).

Hotel Eroplan v RožnověHotel Eroplan v RožnověHotel Eroplan v Rožnově

02_Hotel Eroplan v Rožnově
Autor: ing. arch. Zdeněk Fránek
Adresa: Ostravská 451, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika
Investor: Hotel Eroplan a.s.
Plocha pozemku: 2665 m2
Zastavěná plocha 516 m2
Obestavěný prostor: 3200 m2
Studie: 2007 Projekt: 2008–2009
Realizace 2010–2011

Rožnovská realizace kongresového sálu vznikla jako reakce na stavby ve skanzenu lidových staveb (tyto stavby se v krajině vyskytují již málo), a také jako reakce na intelektuální pojetí těchto lidových staveb v díle Dušana Jurkoviče. Ale především reaguje na přímý vjem lidové tvorby a čerpá z různých typů lokálních řemesel, v tomto případě drátenického a košíkářského, které je patrno stále ještě na každém kroku pro každého, kdo tyto hodnoty vnímá. Veškeré tyto podněty jsou použity a zpracovány kritickým pohledem, ostatně stejnou metodou, jak pracovali naši předkové i všichni původní a insitní tvůrci. A to tak, že bez váhání použili nezvyklý, nový, nebo zcela neznámý materiál a ten kupodivu dokonale splynul s materiálem nebo s postupem tradičním. Na stavbě je současně použit obal z bazénové fólie a opletení, které plní funkci sněhozábran, je z tradičního modřínového dřeva, ohýbaného, lepeného a splétaného jako proutí. Tento motiv potom prochází celým domem. Celková hmota navozuje vjem pecnu chleba nebo šišky (nebo šišky chleba). Reaguje také na splývavé formy celé stavby hotelu a snaží se mírnit jeho kýčovité formy a nepříliš vkusné detaily. Interiér je vyhotoven některými prvky drátenického řemesla, s nimiž souvisí i práce zámečníků, viditelné například na podhledech. Drátenicky jsou vytvořeny lustry ve foyer.

Stavba je zděná z cihel a tvárnic Ytong, v kombinaci s pohledovým železobetonem ve spodní části. Tvárnice Ytong zde byly použity pro snadnou opracovatelnost a lehkost. Je z nich vyzděné veškeré obvodové zdivo a vnitřní dělící konstrukce sálu. Krov je ocelo-dřevěný. Objekt je opásán a částečně obložen dřevěnými prvky, které nesou i část chodby. Dřevo je použito modřínové a je upraveno nátěrem, lněným olejem.

03_Bytový dům Křídlovická
Autor: Fránek Architects / ing. arch. Zdeněk Fránek
Adresa: Křídlovická 1005, Brno, 602 00, Česká republika
Zastavěná plocha: 392 m2
Studie: 2012 Projekt: 2013
Realizace: 2013–2016

Bytový dům je urbanisticky osazen na pozemcích tak, aby tvořil uliční frontu severní části ulice Křídlovická a především vytvářel nároží ulic Křídlovická – Ypsilantiho. Dům je jednolitá hmota ve tvaru L. S jistou mírou nadsázky můžeme mluvit o dvou traktech, uličním a dvorním, kde oba jsou hmotově pojaty jako terasovitě ustupující hmoty a nárožní věž. Tato figura objektu je zřejmá především u uličního traktu, který takto reaguje na podmínky vyvstávající z regulačního plánu území, ve výsledku je však především výrazným výtvarným prvkem. Urbanisticky dům vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží, ve dvorní partii objektu vytváří zelený prostor. Architektonicky je dům pojat jako objekt reagující na situaci, ve které je umístěn, a to tendencí k tvorbě příjemného městského parteru. Parter je prostorově odlehčen, což odpovídá i použitým materiálům, především je však tato tendence zřejmá z kompozice domu a vznikajících průhledů. Osmipodlažní budova reaguje na své okolí svou architektonickou strukturou, svými povrchy i svými detaily.

Bytový dům KřídlovickáBytový dům KřídlovickáBytový dům Křídlovická

Architektonické řešení vychází z kontextu, je vedeno snahou o tvorbu odpovídající svým měřítkem a materiály prostředí, do kterého je vsazován. Ve svém vyznění se jedná o nedominantní objekt, dotvářející severní stranu ulice Křídlovická. Stavba má nosný železobetonový systém. Jelikož hmotnost zdícího prvku hrála důležitou roli, bylo jako výplně nosného železobetonového skeletu budovy využito materiálu Ytong. Opracovatelnost byla také jedním z klíčových parametrů vybíraného stavebního materiálu, neboť půdorys objektu je nepravidelného tvaru se zaoblenými rohy. Tento fakt vyřadil z výběru velkou část tradičních zdících materiálů.

Každá z těchto realizací je jiná, ale (mimo autora) mají další společné pojítko a tím je YTONG. Stavby mají jako vždy jasný rukopis. Jsou osobité, výrazné a nepřehlédnutelné. Je dobře, že v dnešní době, která je zmítána komerčními vlivy a tak trochu se „hledá“, dokáže autor vytvořit dílo natolik konzistentní a nepřehlédnutelné.

Pokud se vydáváte na takováto setkání, může se vám do duše vloudit otázka, zda příval informací svým množstvím nezastíní dobrý pocit z celého neformálního setkání. V tomto směru organizátoři ze společnosti Xella CZ, s.r.o. ukázali svoji profesionalitu a všechny ingredience namíchali vkusně a s citem pro věc.

Takový byl Press trip YQ 2016…

Použité fotografie a části textů – viz rešerše Press trip YQ , 18.–19. února 2016, Brno

 
 
Reklama