Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dva typy architektů aneb jak se staví z YTONGu I.

Press trip YQ - 1. část

Návrh stavby lze vytvářet převážně s pomocí pravítka, nebo naopak popustit uzdu fantazii. Autor dává přednost druhé možnosti a na několika stavbách ukazuje, proč. Ač mají jednotlivé stavby různé autory, jejich společným jmenovatelem je stavební systém YTONG.

Andrea Mutnjakovič
„Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko.“

Adolf Loos
„Architektura, to není kreslení. Architektura se může psát – jako báseň nebo partitura.“

No a teď si vyberte… Kterýpak z těchto dvou pánů má pravdu? Vzhledem k tomu, že jsem sám profesí architekt, jsem ochoten vsadit sto býků proti vašemu koženému lasu, že B) je správně. Pokud nastane v životě architekta varianta A), nechť se zamyslí nad smysluplností svého počínání. Proč preferuji fantazii na úkor pravítka? Protože se domnívám, že architektura je uměleckým ztvárněním stavebního díla, je spojením estetických a stavebních znalostí, je „uměleckým dílem“ reflektujícím dobu, kulturní a politický kontext. Včas vás upozorním (heslo – „TEĎ“), proč tato drobné reminiscence nad významem slova architektura nebo architekt.

18.–19. února 2016, Brno

Celé toto setkání má společného jmenovatele a tím je systém YTONG, jeho využití, referenční stavby, novinky pro rok 2016. Když dva dny, tak proč si to neudělat pěkné? Nepadneme po cestě vyčerpáním? Určitě ne, vše bylo doplněno obědem, večeří, degustačním večerem. Pochopitelně, že v těchto končinách se rodí nejlepší myšlenky u vína. To vše pod zkušeným vedením zástupců společnosti Xella CZ, s.r.o., kteří jsou českým zastoupením nadnárodního koncern Xella International.

První zastavení nad systémem YTONG je prohlídka rodinného domu v Heršpicích u Slavkova. Tento dům z uliční fronty vypadá nenápadně, je to, na pohled, taková popelka. V klasické vesnické zástavbě, kde každý kouká do ulice, kdo jde, kdo koho vede za ruku, je toto pojetí trochu nečekané. V zahradě vidíte jakoby záda domku s vjezdem do garáže a vstupem. Taková drobná funkcionalistická vsuvka. To důležité se ale zcela logicky odehrává uvnitř domu a směrem do soukromí krásné zahrady. Tady už to začíná dávat smysl.

Betonová základová deska se všemi rozvody
Betonová základová deska se všemi rozvody
Základová deska se všemi rozvody před betonáží
Základová deska se všemi rozvody před betonáží

Pohled na hotovou štítovou stěnu
Pohled na hotovou štítovou stěnu
Založení masivního zdiva Theta 500 mm
Založení masivního zdiva Theta 500 mm

Domek s podnázvem Novostavba pasivního RD s garáží je dílem ing. arch. Viléma Čecha a ing. Petra Marečka. Jedná se o jednu bytovou jednotku v uspořádání 5 + kk pro 4 uživatele. Toto dílo nebude smět převyšovat svou cenou standardní srovnatelné domy, bude vystavěno z jednotného, pokud možno kompletního, stavebního systému. Orientační náklady stavby s garáží jsou předpokládány 4,5 mil Kč, s dotací v rámci programu Nová zelená 485 000 Kč. Tento rodinný dům musí být vhodný pro stavbu svépomocí, s výslednou spotřebou energie na vytápění 12 kW/m2/rok, což prezentuje cca 25 000 Kč za celkové náklady na energie ročně. Dům bude mít řízené větrání s rekuperací a filtrací, centrální vysavač a povrchy ploch nenáročných na údržbu.

Technický popis stavby

Budova je založena na pěnovém skle o mocnosti 500 mm. Na ní je navržena železobetonová (ŽB) deska tloušťky 250 mm, jejíž jádro je termicky aktivováno. Vyztužená je armovací sítí 100 × 100 × 8 mm při obou površích. Obvodové nosné zdivo je navrženo z materiálu Ytong Theta 1,8-300 v tl. 0,5 m a je provedeno bez zateplení. Vnitřní nosné zdivo bude z materiálu Ytong P2–500 v tl. 250 mm. Příčky jsou z materiálu Ytong P4–500 tl. 100 mm a Silka S 20–2000 tl. 100 mm.

Konstrukci stropu nad 1. NP tvoří systémový strop Ytong Ekonom tl. 250 mm. Klasická konstrukce podlahy v 1. NP je vynechána, přímo na leštěném povrchu základové desky je položena dřevovláknitá kročejová izolace a vinylová podlaha. Ve 2. NP je položen parket z lamina s integrovanou kročejovou izolací.

Konstrukci střechy tvoří střešní systém Ytong Komfort tl. 0,2 m, zateplený grafitovou EPS deskou tl. 300 mm. Krytina tvrdá, betonová – Tegalit – cihlové barvy.

Omítky vnitřní jsou sádrové tenkovrstvé. Výplně otvorů jsou navrženy hliníkovo-dřevěné s trojitým zasklením. Vnější tepelná omítka je navržena v tl. 30 mm.

Vytápění řeší systém termické aktivace betonové základové desky, zdrojem je tepelné čerpadlo země–voda o výkonu 3 kW, doplněné tepelnou spirálou pro nárazové spotřeby. Větrání je řízené rovnotlaké s protiproudovou rekuperací v hvězdicovém systému.

Rozvody vzduchotechniky přímo v konstrukci stropu
Rozvody vzduchotechniky přímo v konstrukci stropu
Strop nad 1. NP s detailen věnce před betonáží
Strop nad 1. NP s detailen věnce před betonáží

Montáž masivní střešní konstrukce
Montáž masivní střešní konstrukce


Shrnutí
užitná plocha:183,22 m2, garáž 39,06 m2
zastavěná plocha:194,32 m2
obestavěný prostor:895,6 m3
budova bez garáže:718,00 m3

Dokončená hrubá stavba před pokládkou krytiny
Dokončená hrubá stavba před pokládkou krytiny
Pokládka tepelné izolace střechy
Pokládka tepelné izolace střechy

Od Slavkova jsme se přesunuli k nadčasovým realizacím rodinného domu – nyní ateliéru a domu s komerčním využitím a rodinného domu sestry autora ing. arch. Zdeňka Fránka. Pochopitelně, že realizace je ze systému YTONG, který má arch. Fránek v oblibě pro jeho snadnou prostorovou tvarovatelnost s dodržením potřebné přesnosti.

Principy funkcionalismu s respektováním jednotlivých materiálů jsou patrné u obou staveb. Stavba „ateliéru“ nepůsobí paradoxně cizorodě mezi okolní starou zástavbou. Stejně tak příjemně zapůsobila realizace domu sestry autora, kterou jsme s respektováním soukromí zhlédli pouze přes plot v zahradě nad první realizací. Nádherný rodinný dům s oblým atypickým půdorysem, který je neustále předmětem diskuzí profesionálů i široké veřejnosti. Je svým provedením „srostlý“ se zahradou ve svažitém terénu a atypickou parcelou. Příjemného seznámení se stavbou, projektem, myšlenkami, realizací a současnou funkcí a funkčností obou staveb, se nám dostalo přímo z úst autora. Tady je to místo pro slibované heslo – „TEĎ“.

Někdo z přihlížejících položil otázku: „Proč jste to udělal zaoblené?“ Pan architekt drobně ztratil řeč a poté odvětil: „Proč ne?“ Plně s ním souhlasím. Ten dotaz spíše směřoval k tomu pravítku od Mutnjakoviče a pan architekt to viděl spíše na Adolfa Loose. Prostě zde psal svoji báseň nebo partituru. Věřím, že jeho nápady nezapadnou a fantazie je hybnou silou tvůrčího myšlení architekta. Každá z obou staveb je jiná, ale společný rukopis je přesto spojuje.

Ateliér na Kamenné

Je kontejnerem na myšlenky. Čistě funkční budova se stejnými půdorysy v šesti podlažích je určena k tvorbě a je vybavena nejnutnějším komfortem, nutným k soustředění. Budova je vestavěna do parcely, která tak určuje její tvar. Volná dispozice umožňuje rychlé a pružné změny účelu a uspořádání půdorysů.

Dům na Kamenné ulici v Brně – AteliérDům na Kamenné ulici v Brně – AteliérDům na Kamenné ulici v Brně – AteliérDům na Kamenné ulici v Brně – AteliérDům na Kamenné ulici v Brně – Ateliér

01_Dům na Kamenné ulici v Brně
Autor: Fránek Architects / ing. arch. Zdeněk Fránek
Zastavěná plocha: 183 m2
Studie: 1994
Projekt: 1994
Realizace: 1996–2005

Dům na Kamenné je šestipodlažní budova vyplňující parcelu a je klasickou uliční zástavbou. Jednoduché účelové uspořádání domu slouží bez kolizí již řadu let. Stavba na Kamenné ulici je, vyjma suterénu, který je z logických důvodu ze železobetonu, postavena z tvárnic Ytong, a to všechna čtyři nadzemní podlaží. Tyto tvárnice byly zvoleny pro výhodnost cenovou, snadnou montáž, snadnou použitelnost v zaoblených a atypických tvarech a svou nízkou hmotnost.

Tvárnice byly vyzděny na šířku 60 cm, takže je celý objekt velmi dobře tepelně izolován. Dům je stále modernizován, aby byl co nejvíce nezávislý na energiích. Je praktickou ukázkou naší práce klientům a vzorkovnicí námi používaných materiálů. Podzemní část domu slouží jako společenská část pro architekty k častým performancím a přednáškám.

Dům sestry v Brně na Kamenné

Je stavbou, která svou dispozicí reaguje na slunce, využili jsme tu prudký severní svah, který byl využit ve prospěch architektury. Panoramatické kruhové okno nasává srpek světla do kuželového obytného prostoru od východu do západu slunce. Toto okno umožňuje nádherné pohledy jednak na panorama města, jednak do akátové džungle za domem.

Rodinný dům na Kamenné, Vila na Červeném KopciRodinný dům na Kamenné, Vila na Červeném KopciRodinný dům na Kamenné, Vila na Červeném KopciRodinný dům na Kamenné, Vila na Červeném Kopci

02_Rodinný dům na Kamenné (Vila na Červeném Kopci)
Autor: Fránek Architects / ing. arch. Zdeněk Fránek
Adresa: Kamenná 13, Štýřice, Brno, Česká republika
Zastavěná plocha: 191 m2
Studie: 1994
Projekt: 1995
Realizace: 1996–2005

Rodinný dům na Kamenné, Vila na Červeném Kopci či Dům sestry, pod všemi těmito názvy je skryta vila. Dům stojí na prudkém severním svahu, vrcholu Červeného Kopce. Přesto mu dominuje světlo, které po celý den vykresluje půvabné křivky na podlaze hlavního obytného prostoru a přesně nasvětluje všechny místnosti. Dům navíc stojí v husté vegetaci, takže panoramatická okna mají stálý výhled do zeleně, z horního patra pak výhled na historickou část města. Rodina si těchto předností užívá komunikačním spojením jednotlivých podlaží po rampách, které nerušeně plynou po obvodu stavby. Stavba je zděná z cihel a tvárnic Ytong, v kombinaci s železobetonem. Tvárnice Ytong zde byly použity pro snadnou opracovatelnost a lehkost. Je z nich vyzděné obvodové zdivo a vnitřní dělící konstrukce domu.

Den jako vystřižený nemohlo pokazit ani uplakané počasí. Absenci slunce večer nahradila degustace vín. Láhve ve svém skleněném nitru skrývají láskyplné teplo slunce i zemi. No a hlavně fortel, se kterým se réva změní na potěšení, které rozpouští všechny pochybnosti a chmury.

 
 
Reklama