Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dobrá rada (II): rychlé a spolehlivé zdění s maltami a lepidly Profimix

Tradiční způsob zdění s maltou „nahrubo“ postupně vytlačuje modernější a úspornější způsob spojování stavebních prvků: tenkovrstvou maltou nebo lepidlem. Stavba je díky tomu rychlejší, přesnější a navíc zachovává tepelněizolační a akustické vlastnosti materiálu. Pokud však dáváte přednost klasickému zdění z nebroušených tvárnic, máme řešení i pro vás.

Suché maltové a omítkové směsi pod názvem PROFIMIX vyrábí moderní závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Společnost KM Beta na tento sortiment poskytuje celoročně výhodné ceny na svém e-shopu www.shop.kmbeta.cz.

Zdicí malty PROFIMIX se hodí pro zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Při rozhodování o volbě konkrétního výrobku z nabídky PROFIMIX bude hrát roli nejen vybraný stavební systém, ale také typ zdicích prvků. Například u broušených pálených prvků budete pro zdění potřebovat lepidlo, zatímco u nebroušených klasickou maltu. Obdobně je to také u vápenopískového systému, kde jsou rozměry prvků opět upraveny do dvou variant: Pro klasické a pro tenkovrstvé zdění.

Výhody tenkovrstvého zdění

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 litrů/m2, při použití celoplošného lepidla (tloušťka spáry obvykle 1–2 mm) je spotřeba jen 3,7 litrů/m2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí, dochází, kromě úspory materiálu, také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší.

Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik trhlin i případný pokles pevnosti stěny. Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z hlediska tepelně-technického – odstraňuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu.

Volba materiálu pro tenkovrstvé zdění

Pro tenkovrstvé zdění tedy budete potřebovat broušené pálené zdivo, vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo nebo pórobeton. Z cihelného stavebního systému PROFIBLOK (www.profiblok.cz) jsou vhodné například prvky KMB PROFIBLOK 240 BRUS (372×240×249 mm) nebo KMB PROFIBLOK 300 BRUS (247×300×249 mm) a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80 a 115 BRUS. U vápenopískového zdiva jsou pro zdění na lepidlo určeny prvky, které mají v názvu za pomlčkou písmeno „L“, tzn. například prvky SENDWIX 16DF-LD (498×240×248 mm), 8DF-LD (248×240×248 mm), 12DF-LD (498×175×248 mm), 6DF-LD (248×175×248 mm), příčkovky 4DF-LD (248×115×248 mm) a další.

Postupy při tenkovrstvém zdění

Pro založení první vrstvy zdiva zvolte zakládací maltu, a to PROFIMIX ZM 910 (Zakládací malta 10 N/mm2) u páleného zdiva nebo pórobetonu a PROFIMIX ZM 920 (Zdicí malta na vápenopískové zdivo a betonové bloky) u vápenopískového zdiva. Tloušťka vrstvy by měla činit asi 10–30 mm. Cílem je vyrovnání první vrstvy zdicích prvků na základové a obdobně i stropní desce.

Další vrstvy se zdí pomocí lepidel, a to PROFIMIX ZM 911 (Lepidlo CBC – tenkovrstvá zdicí malta celoplošná 10 N/mm2) nebo ZM 912 (Lepidlo CB – tenkovrstvá zdicí malta na žebra 10 N/mm2) v případě pálených prvků, ZM 921 (Lepidlo SX – Zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky 10 N/mm2) u vápenopískového systému a ZM 906 (Zdicí malta pro pórobeton 5 N/mm2) při volbě pórobetonu. Tloušťka vrstvy lepidla by měla činit asi 1-2 mm. U pálených prvků se zdicí malta volí podle způsobu nanášení. V prvním případě (ZM 911) malta překrývá celoplošně dutiny v cihlách, což umožňuje lepší usazení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva a následně i vyšší pevnost, ve druhém případě (ZM 912) pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Schémata jednotlivých variant zdění i detaily o použitých materiálech najdete na www.kmb-profimix.cz.„Maltové“ zdění

Pokud jste zvolili „klasiku“ v podobě maltového zdění, nakupte klasické nebroušené pálené zdivo (ze systému PROFIBLOK například prvky KMB PROFIBLOK 440, 365, 300, 240 a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80, 115, vápenopískové prvky pro zdění na maltu (bez označení „L“) například SENDWIX 8DF-D (248×240×238 mm) nebo příčkovka 4DF-D (248×115×238 mm) případně pórobeton.

Při zakládání první řady postupujte obdobně jako při zakládání při tenkovrstvém zdění (ZM 910 u páleného zdiva nebo pórobetonu a ZM 920 u vápenopískového zdiva). Tloušťka vrstvy by měla činit opět asi 10–30 mm. Pro zdění dalších řad z nebroušeného páleného zdiva máte z nabídky PROFIMIX na výběr hned několik možností dle požadované pevnosti v tlaku: zdicí malty ZM 901, ZM 902, ZM 903, ZM 904, ZM 905, případně TM 501. Posledně jmenovanou maltu je vhodné kombinovat v následující vrstvě s tepelně-izolační omítkou (PROFIMIX TO 502) pro lepší tepelně-izolační schopnosti. Tloušťka vrstvy malty by měla ve všech případech odpovídat asi 12 mm. Pro zdění z vápenopískového zdiva zvolte zdicí maltu ZM 920, která je speciálně určená pro ruční zdění vápenopískových a betonových bloků. Tloušťka maltové vrstvy u vápenopískového zdiva by měla činit také asi 12 mm. Přehledná schémata jednotlivých uvedených vrstev pro zdění, omítání i lepení najdete na www.kmb-profimix.cz.
PROFIMIX prodlouží stavební sezónu až o měsíc!

Kromě zdicích malt najdete pod značkou PROFIMIX také cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty, jádrové a štukové omítky. Přehled všech výrobků najdete na www stránkách značky PROFIMIX, případně volejte infolinku 800 150 200.

Nabídka směsí PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta. Lepidla a malty PROFIMIX tvoří systém se zdicími prvky (pálené zdivo PROFIBLOK, vápenopískové zdivo SENDWIX), tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz. Nabídka značky PROFIMIX, stejně jako dalších materiálů, zahrnuje jedinečný servis společnosti KM Beta, a to jednak technické poradenství a jednak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby materiálu.

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.

KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Přední výrobce betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA, vápenopískových zdicích prvků SENDWIX, páleného cihelného systému HODOTHERM. Dodavatel prvního certifikovaného zdicího systému KMB SENDWIX. Stavební materiál pro chytré! Internetový obchod KM ...