Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dobrá rada (III): střecha na beton – mýty a fakta o betonové střešní krytině

Betonová střešní krytina dnes představuje více než 60% podíl na trhu realizovaných staveb. Za strmý růst své popularity vděčí nejen zajímavým vlastnostem deklarovaným výrobci, ale zejména dlouholetým pozitivním zkušenostem odborníků – pokrývačů a především uživatelů. Kvalitní střecha – to je na beton! Proč byste o ní měli uvažovat právě vy?

Na našem území se tradičně používaly jiné typy střešních krytin – ať už se jedná o dřevěné šindele, tradiční pálenou tašku, plech či v jistém období módní eternit. Všichni výrobci usilují o inovace a vylepšení, nejinak tomu je i u královského stavebního materiálu – ušlechtilého a odolného betonu. Za necelé půlstoletí existence výroby betonové střešní krytiny betonový sortiment zcela ovládl trh. Přesto je tento materiál spojen s mnoha mýty, které už dávno pozbyly platnosti.

Odtučňovací kúra

V hitparádě pomyslných mýtů by na prvním místě stála jednoznačně vysoká hmotnost betonové krytiny. Betonové střešní krytiny KM Beta patří do kategorie skládaných krytin, kam patří všechny betonové krytiny, pálené krytiny apod. Samozřejmě, hmotnost je nutné vždy porovnávat s krytinami ve stejné kategorii. Nelze tedy porovnávat hmotnosti skládaných krytin s krytinami plechovými nebo živičnými. Dalším kritériem srovnání je zatížení střešní krytinou na 1 m2 střešní plochy.Je to sjednocující parametr hmotnosti, protože skládané krytiny se vyrábí v různých rozměrových formátech, v technických parametrech výrobců udáváno jako počet kusů/m2. Porovnání hmotnosti dvou rozměrově odlišných tašek tedy není vypovídající a o celkovém zatížení střechy nic neřekne.

Betonová střešní krytina KM Beta je velkoformátová krytina, která ve srovnání s jinými skládanými krytinami má srovnatelnou hmotnost na m2, v některých případech dokonce i nižší.

Proč je hmotnost důležitá?

  1. S hmotností krytiny je nutné počítat při dimenzování nosné konstrukce krovu. Skládaná betonová krytina díky srovnatelné plošné hmotnosti dimenzi nenavyšuje.
  2. Hmotnost střešního pláště a zvláště velkoformátovost krytiny má pozitivní vliv na stabilitu a soudržnost skladby při extrémních povětrnostních podmínkách / silný vítr, kroupy…/
    Betonová krytina KM Beta v těchto podmínkách vždy obstála.
  3. Manipulace a montáž krytiny – v dnešní době se již standardně využívají dopravní a manipulační mechanizmy, které z místa uložení do místa pokládky krytinu dopraví bez větší námahy. Velký formát umožní rychlejší pokládku.

Životní prostředí

Beton je neekologický? Myslet na budoucnost se vyplatí – tento postoj platí u staveb obecně a u střech dvojnásobně. Nejedná se pouze o budoucnost vlastní rodiny, mnohem častěji dnes vystupují do popředí otázky globální odpovědnosti. Myšlenky trvale udržitelného rozvoje nabývají na popularitě i u nás. Je potřeba vybrat materiál takový, který nejenže neškodí svým uživatelům, ale jeho výroba, montáž a doprava zanechá na tváři krajiny pokud možno co nejméně viditelnou stopu.

Střešní tašky KM Beta se vyrábějí z vysoce kvalitního křemičitého písku z lokality zvané „Moravská Sahara“, portlandského cementu, pigmentů oxidu železa a vody. Dokonalým technologickým zpracováním vstupních surovin, promícháním výrobní směsi a náročným ošetřováním během zrání vzniká pevná krytina přesného tvaru s vysokou únosností. Nízká energetická náročnost výroby betonových tašek nezatěžuje okolí velkým množstvím emisí CO2. Ekologičnost tohoto materiálu dokazuje i šetrná těžba a využívání přírodních surovin, které se v přírodě objevují v téměř nevyčerpatelném množství. Neméně důležitým faktorem je již zmíněný fakt, že betonová taška domácích výrobců využívá pouze lokálních surovin z velmi blízkých zdrojů. Díky tomu odpadají náročné a životní prostředí zatěžující transporty surovin přes půl země.

Taška na doživotí


Životnost střešní krytiny ve značné míře ovlivňuje její odolnost. Betonová střešní krytina je odolná vůči povětrnostním vlivům, jako jsou UV záření, nápory větru či zatížení sněhem. Odolává také agresivním chemickým vlivům vnějšího prostředí, přičemž nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Výhodou je i její samočistící schopnost. Ne nezajímavá je i vysoká protipožární odolnost betonové krytiny – patří mezi nehořlavé stavební materiály třídy A1, které se nemohou vznítit ani hořet. Nešíří oheň a neuvolňuje žádné škodlivé látky.

Významnou vlastností, kterou mnozí majitelé rodinných domků ocenili zejména v tuhé zimě, je mrazuvzdornost. Vzhledem k nízkému obsahu pórů v materiálu má krytina malou nasákavost – do 9 %. Tašky od KM Beta tak splňují, resp. dokonce překračují parametry požadované evropskou normou na zkoušky mrazuvzdornosti krytiny EN 490.

Taška tak ani v setrvale nepříznivých povětrnostních podmínkách nenasaje vlhkost a ani třeskutý mráz pak nepůsobí závažné problémy, jejichž výsledkem bývá popraskání a drolení krytiny. I kvůli těmto vlastnostem mohou výrobci spolehlivě nabízet 30letou záruku.

V tichu a teple

Při současném trendu zvyšování cen energií jsou stále častěji vyzdvihovány technické parametry betonové krytiny, které v kombinaci se zateplením střešního pláště udržují teplo v interiéru a nepropouštějí ho ven. Pohodu bydlení umocňují dobré zvukověizolační vlastnosti (dovnitř neproniká zvuk dopadajících dešťových kapek, krytina za silného větru nevibruje).

Díky technologii výroby i fyzikálním vlastnostem betonu je krytina mimořádně přesná a její tvar ani rozměry se nemění dokonce ani časem. Díky těsnosti pokládky zabraňuje krytina pronikání srážkové vody a působí nejen jako prevence poruchovosti střechy, ale také jako ochrana hygieny vnitřního prostředí. Zamezuje vzniku plísní, které mohou ohrozit lidské zdraví. Materiál je již z výroby probarvený a stejně barevný v celé tloušťce a barevně stálý po celou dobu své životnosti. Odolnost tašek je zvýšena povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

Pro každý dům

Beton je, navzdory bohaté historii, pořád velmi moderní stavební materiál. Betonová „čepice“ sluší jak tradičnímu domku, tak moderně pojatému výkřiku soudobé architektury. Tento typ střešní krytiny lze použít pro střechy sklonu 12–90° a použití konkrétních typů není omezeno nadmořskou výškou.

Množství běžně dostupných barevných odstínů je velmi široké, díky čemuž lze betonovou tašku kombinovat prakticky s jakoukoli barevností fasády. Betonové střešní tašky se vyrábějí v lesklé i matné povrchové úpravě a v několika barevných odstínech.

KMB beta šedá
KMB beta šedá
KMB beta modrá
KMB beta modrá
KMB hodonka cihlová
KMB hodonka cihlová
KMB hodonka višňová
KMB hodonka višňová
KMB bobrovka černá
KMB bobrovka černá
KMB bobrovka hnědá
KMB bobrovka hnědá

Vše na www.kmbeta.cz

KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Přední výrobce betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA, vápenopískových zdicích prvků SENDWIX, páleného cihelného systému HODOTHERM. Dodavatel prvního certifikovaného zdicího systému KMB SENDWIX. Stavební materiál pro chytré! Internetový obchod KM ...