Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dobrá rada (X): jak zvládnout sníh na střeše?

Blížící se zima prověří doslova každou střechu – nehledě na lokalitu, kde se nachází. Pokud chcete mít jistotu, že vám odtávající sníh nestrhne okapy, nepoškodí tašky anebo dokonce neohrozí na zdraví kolemjdoucí, je důležité poctivě naplánovat protisněhová opatření. Přitom platí, že se vyplatí případná opatření spíše naddimenzovat než naopak – ideálem je, aby sníh pozvolna a postupně odtával.

Protisněhová ochrana

Protisněhová ochrana musí být zohledněna již v projektu řešení střechy v závislosti na jejím spádu sněhové oblasti, ve které se stavba nachází. Návrh konkrétního řešení střešního pláště musí vycházet z normy ČSN 73 1901 a z technických podkladů výrobců střešních krytin. Tyto udávají počet a umístění protisněhových střešních tašek nebo protisněhových zábran či sněholamů, přičemž protisněhové tašky nebo zábrany se doporučují se sněholamy vzájemně kombinovat.

 

Protisněhové tašky a zábrany

Obr. 1a
Obr. 1a
Obr. 1b
Obr. 1b

Obr. 2 – Diagram pro určení schématu rozmisťování sněhových tašek dle sklonu střechy a sněhové oblasti
Obr. 2 – Diagram pro určení schématu rozmisťování sněhových tašek dle sklonu střechy a sněhové oblasti

V současné době je nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy zařazení speciálních protisněhových tašek do střešní krytiny. Protisněhová střešní taška tvoří s betonovým „zachytávacím“ prstencem jeden homogenní, celobetonový prvek. Oproti také používaným plechovým zábranám je její největší výhodou především harmonické začlenění prvku do střešního pláště. Díky jednotnému materiálu základní tašky i betonového prstence, který zabraňuje uvolnění sněhu, nevznikají na střeše žádné šmouhy, často viditelné u plechových zachytávačů. Střešní plášť je u této varianty uzavřený a nedochází ke zvýšenému průniku hnaného prachového sněhu nebo deště skrz střešní tašky, jak se to může stát při použití plechové zábrany (obr. 1).

Pokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu střechy a tzv. sněhové oblasti dané normou. Pro zjištění správného počtu tašek slouží schéma kladení sněhových tašek (obr. 2).

 
Obr. 3 – Schémata kladení protisněhových tašek
Obr. 3 – Schémata kladení protisněhových tašek

Na základě střešního sklonu a sněhové oblasti získáme z diagramu schéma A až F (viz obr. 3), podle kterého je třeba umístit tašky na střeše. Nejmenší počet protisněhových tašek se týká schématu A, kdy je protisněhová každá sedmá taška na střeše. Nejvyšší počet (ve schématu F) se týká sněhové oblasti s nejvyšším počtem srážek a velkým střešním sklonem, kdy je doporučováno zařadit do krytiny každou druhou tašku protisněhovou.

 

Protisněhové sněholamy

Obr. 4
Obr. 4

Zabránit skluzu sněhu ze střechy je možné také pomocí protisněhových sněholamů. Jedná se zpravidla o mříž z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou, která se montuje přímo do speciálních střešních tašek. Množství protisněhových zábran závisí, stejně jako u protisněhových tašek, na střešním sklonu a sněhové oblasti. Doporučuje se kombinovat sněholamy s protisněhovými taškami nebo zábranami.

Sněholam se skládá z nosných plechových tašek opatřených držákem sněholamu, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek (viz obr. 4). Doporučuje se jej využít v oblastech s vysokým sněhovým zatížením, případně nad vstupy a komunikacemi. Nosná taška sněholamu i mříž jsou vyrobené z pozinkované oceli. Nosnou taškou sněholamu musí být každá třetí taška v řadě a nesmí se umísťovat v první řadě tašek u okapu. Sněholam by měl být průběžný, v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy. Další pravidla pro umístění sněholamu na střeše je možné najít v technických příručkách výrobců jednotlivých krytin.

Ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu

Úžlabí jsou, stejně jako atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles střechou, pro sesouvající se sníh překážkou. Tající a zpravidla i zmrzlý sníh, který sjíždí ze střechy, v úžlabí narazí na tašky v protější ploše a může tak zapříčinit jejich vážné poškození. Obdobně mohou být pro pohybující se sníh překážkou i střešní okna a prostupové tašky. V této souvislosti je třeba přihlédnout i k místním podmínkám a zkušenostem a zajistit, aby sníh na střeše odtával postupně. V první řadě je důležité, aby byla základní protisněhová ochrana provedena správně (především, aby byl ve střešní ploše umístěn vhodný počet protisněhových tašek nebo zábran, viz technická příručka KM BETA). V dalším kroku lze tato opatření doplnit nad střešními okny a s ohledem na členitost i v ploše střechy, sněholamy.

Střecha jako systém

Střešní systém KM Beta zahrnuje kromě dvou typů betonové krytiny také více než 50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Kromě protisněhových prvků (protisněhové tašky, zábrany, sněholamy) jsou to například odvětrací a anténní tašky (u obou typů klasická plastová nebo modernější betonová varianta), dále tašky kolektorové, hromosvodové, prostupové, nášlapné, větrací a mnoho dalších typů. Poslední novinkou je taška kabelových prostupů určená pro profesionální, spolehlivé a bezpečné vedení kabelů skrz střešní plášť. Tuto širokou nabídku doplňují hydroizolační fólie, těsnicí pásky, hřebenáče nebo třeba prostupová okna. Ucelený sortiment KM Beta tak nabízí komplexní řešení střechy.

Více informací o střešním systému KM BETA a jeho správné pokládce lze najít www.kmbeta.cz.
Výhodný nákup na www.eshop.kmbeta.cz.

 
 
Reklama