Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

KMB SENDWIX – zdicí systém pro pasivní a nízkoenergetické domy

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnějších a vnitřních nosných i nenosných stěn, a v některých variantách také vnější pohledové stěny.

Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven tlakem ze směsi vápna, přírodního křemičitého písku a vody a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. Součástí systému jsou prvky pro zdění nosných stěn tl. 175, 240 a 290 mm a příček tl. 115 mm, a dále pak překlady, věncovky, cihly pro lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a další pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v několika barevných odstínech.

Hlavní výhody systému:

  1. vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost
  2. hygienická nezávadnost
  3. mrazuvzdornost a nízká nasákavost
  4. vysoká produktivita práce při zdění díky velkým formátům a systému pero-drážka
  5. přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí díky přesným rozměrům
  6. manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes, příp. minijeřábkem MK 300
  7. jednotný modulový systém

Úspora místa

Stavební systém KMB SENDWIX od společnosti KM Beta a. s. zvětšuje užitný prostor stavby, aniž by se zvýšily její vnější rozměry. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách obvodových i vnitřních stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních.

Vícevrstvé zdivo

Při vyzdívání nosné části odpadají v porovnání s jednoplášťovou stěnou technologické nepříjemnosti vyplývající z nutnosti řešit tepelné mosty již v průběhu zdění. Při vyzdívání nosné části stěn KMB SENDWIX si nemusíte lámat hlavu s dozděním okrajových částí materiály s jinými tepelně technickými vlastnostmi (častý problém stěn z pálených bloků), nebo se zateplováním překladů nad okenními otvory (postup zdění a popis vhodných malt a lepidel najdete zde). Hlavní funkcí vnitřních i obvodových stěn je totiž přenesení statických zatížení, o tepelnou ochranu se postará vnější izolační vrstva. Výsledkem je jednodušší realizace a vyšší standard obvodových konstrukcí s vynikajícími technickými parametry systému KMB SENDWIX, které ocení především investor a uživatel stavby z hlediska tepelných úspor.

Jednotlivé prvky

Vápenopískové cihly svými rozměry celého sortimentu tvoří jednotný délkový i výškový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, tj. 250 mm.

Díky rozměrové řadě prvků je možné volit výšku i délku zdiva v odstupňování již po 125 mm. Výhoda vápenopískových cihel spočívá také v homogenitě použitého materiálu z hlediska kotvení hmoždin, pevnosti a rovného podkladu pro zdění i omítání.

Výškový modul

Výškový modul
 

Délkový modul

Vápenopískové cihly mají ve směru délky stěny skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm, příp. 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva délky 1 m je potřeba 4 cihel o skladebné délce 250 mm, nebo 2 cihel o skladebné délce 500 mm. Stěny objektů je proto nejlépe navrhovat v půdorysném modulu po 125 nebo 250 mm. Použitím tohoto modulu již při projektování se omezí pracné upravování cihel na stavbě (řezání, štípání) a vyzdívání je velmi jednoduché. Celá stavba se zrealizuje jen ze tří až čtyř druhů cihel.

Ložná spára

Tloušťka ložné spáry pro kvádry SENDWIX vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel. Kvádry SENDWIX a cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle toho, zda se použije technologie zdění na maltu, nebo tenkovrstvého zdění na lepidlo.

Ložná spára [mm]+ jmenovitá výška kvádru [mm]= metrický modul [mm]
zdění na lepidlozdění na maltu
12113125
2123125
12238250
2248250

Styčná spára

Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na:

obr. 1
obr. 1
obr. 2
obr. 2

  1. zdivo s viditelně (plně) promaltovanými styčnými spárami (obr. 1). Tloušťka svislých styčných spár je nejčastěji 10 (2) mm. Provádí se u formátů NF, VF, 2DF-D, (2DF-LD), 5DF-P, (5DF-LP) a zvláště pak u režného zdiva.
  2. zdivo se zazubenou styčnou spárou (pero-drážka) se realizuje v těchto spojích zcela bez promaltování (obr. 2) u formátů 4DF-D, 4DF-LD, 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP, 16DF-LD. Maltování svislých spár se u těchto prvků provádí pouze na spojích zdiva, v rozích a u ostění otvorů, kde není přímý spoj pero + drážka.

Vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn

SENDWIX 16DF-D THERM
SENDWIX 16DF-D THERM
SENDWIX 12DF-D THERM
SENDWIX 12DF-D THERM
SENDWIX 4DF-D THERM
SENDWIX 4DF-D THERM

Výrobky s označením SENDWIX – THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.

SENDWIX – THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla, plynosilikátu apod.

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4 %, u pasivních domů až o 6 %.

SENDWIX THERMTloušťka stěny
[mm]
Rozměr
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
Pevnost
[N/mm2]
Tepelná vodivost
[W/mK]
Objemová hmotnost
[kg/ks]
16DF-D240498×240×11315,4200,331135
12DF-D175498×175×11311,2
4DF-D115498×115×1137,4

Vnější a vnitřní nosné zdivo

SENDWIX 16DF-LD
SENDWIX 16DF-LD
Technické údaje:
Rozměry lך×v [mm]498×240×248
Objemová hmotnost [kg/m3]1220
Hmotnost průměrná inf. [kg/ks]36,5
Nasákavost [%]10–18
Radioaktivita [–]0,26
Barvabílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm [ks]24
Hmotnost palety průměrná inf. [kg]896
Pro zdění na lepidloPROFIMIX ZM 921

Podrobné informace o vlastnostech a parametrech zdiva naleznete ZDE

SENDWIX 12DF-LD
SENDWIX 12DF-LD
SENDWIX 12DF-LDZ
SENDWIX 12DF-LDZ
SENDWIX 12DF-LDZH
SENDWIX 12DF-LDZH
SENDWIX 1/2 12DF-LD
SENDWIX 1/2 12DF-LD

Technické údaje*:SENDWIX 12DF-LDSENDWIX 12DF-LDZ
SENDWIX 12DF-LDZH
SENDWIX 1/2 12DF-LD
Rozměry lך×v [mm]498×175×248498×175×248498×175×123
Objemová hmotnost [kg/m3]115011401220
Hmotnost průměrná inf. [kg/ks]24,424,412,2
Nasákavost [%]10-1810-1810-18
Radioaktivita [–]0,140,140,14
Barvabílábílá, žlutábílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm [ks]323264
Hmotnost palety průměrná inf. [kg]800800800
Pro zdění na lepidloPROFIMIX ZM 921PROFIMIX ZM 921PROFIMIX ZM 921
*podrobné informace o vlastnostech naleznete po kliknutí na název zdiva

Vnitřní nenosné zdivo

SENDWIX 4DF-D
SENDWIX 4DF-D
SENDWIX 4DF-LD
SENDWIX 4DF-LD

Technické údaje*:SENDWIX 4DF-DSENDWIX 4DF-LD
Rozměry lך×v [mm]238×115×248248×115×248
Objemová hmotnost [kg/m3]13901400
Hmotnost průměrná inf. [kg/ks]9,39,7
Nasákavost [%]10-1810-18
Radioaktivita [–]0,260,26
Barvabílábílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm [ks]8484
Hmotnost palety průměrná inf. [kg]800835
Pro zdění na lepidloPROFIMIX ZM 920PROFIMIX ZM 921
*podrobné informace o vlastnostech naleznete po kliknutí na název zdiva

Vlastnosti zdicích prvků systému KMB Sendwix – přehled

Pevnost vápenopískových cihel
FormátVFNF2DF4DF5DF6DF8DF8DF-LP12DF16DF
Pevnost v tlaku [N/mm2]3030351535-402015201515
Pevnost v ohybu 3,6 N/mm2
Nosná stěna z vápenopískových kvádrů
Výpočtová pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd [N/mm2]
Pevnostní značka cihelPevnostní značka malty
M5M10M15M20
P151,82,22,42,6
P202,22,733,2
P252,533,33,5
P302,73,23,53,7
P3533,53,84
P403,23,744,2

Zvukově izolační vlastnosti

Vápenopískové cihly – hodnoty vypočtené
Tl. zdiva [mm]115140175240290
w [dB]4243*45*4448*54*5354*
Druh zdiva4DFNFVF12DF8DF8DF-LP5DF5DF
*hodnoty naměřené
w = Rw − k ; k = 2
 

kde je

w
– vážená stavební vzduchová neprůzvučnost – požadavek normy
Rw
– vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost
 

Více informací získáte na www.kmbeta.cz nebo na infolince: 800 150 200.

KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Přední výrobce betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA, vápenopískových zdicích prvků SENDWIX, páleného cihelného systému HODOTHERM. Dodavatel prvního certifikovaného zdicího systému KMB SENDWIX. Stavební materiál pro chytré! Internetový obchod KM ...