Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

KMB SENDWIX – provádění akustických dělicích stěn

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Zdivo z vápenopískových cihel SENDWIX díky svým vynikajícím vlastnostem a vysoké objemové hmotnosti také využít i jako akustickou dělicí stěnu výjimečných vlastností.

Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven tlakem ze směsi vápna, přírodního křemičitého písku a vody a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. Součástí systému jsou prvky pro zdění nosných stěn tl. 175, 240 a 290 mm a příček tl. 115 mm, a dále pak překlady, věncovky, cihly pro lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a další pomocný materiál.

Hlavní výhody systému:

 1. vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost
 2. hygienická nezávadnost
 3. mrazuvzdornost a nízká nasákavost
 4. vysoká produktivita práce při zdění díky velkým formátům a systému pero-drážka
 5. přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí díky přesným rozměrům
 6. manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes, příp. minijeřábkem MK 300
 7. jednotný modulový systém

Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách obvodových i vnitřních stěn (175, 240 a 290 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy zdivem a zvětšuje se podlahová plocha. Výborný akustický útlum nosných stěn i příček, přispívá k pohodě bydlení i v místnostech mezi dvěma byty, ale i uvnitř jednoho bytu, nebo domku. Akustická stěna KMB SENDWIX umožňuje vytvořit dostatečně akusticky izolovanou příčku mezi dvěma pokoji beze ztráty prostoru – proto se s oblibou využívá i v jiných nosných systémech.

Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX

VýrobekToušťka stěny [mm]Stěna s omítkou vážená neprůzvučnost Rw [dB]
8DF-LP24056
5DF-LP24055
5DF-LP29056

w – vážená stavební neprůzvučnost
Rw – vážená laboratorní neprůzvučnost
w = Rw − k; k = 2 dB
Zdění z vápenopískových kvádrů

Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí cementovou maltu min. M10 (doporučujeme Zdicí maltu ZM 920), pokud neurčí projektant z důvodů zvýšených požadavků na únosnost zdiva jinak.
Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno lepidlo ZM 921 Lepidlo SX, které je součástí ceny a dodávky zdiva. Pro dodržení optimální výšky spáry a celoplošného nanesení lepidla doporučujeme použít přesnou lžíci 115, 175, 240 nebo 290 mm nebo dávkovač na lepidlo 115, 240 a 290 mm, podle realizované tloušťky zdiva.

ZM 907
ZM 907
ZM 921
ZM 921

Při použití kvádrů 8DF-LP se styčná spára nemaltuje, kvádry se nasouvají shora dolů systémem pero drážka. Podmínkou pro dosažení deklarovaných hodnot vzduchové neprůzvučnosti se musí svislá manipulační kapsa vyplnit PROFIMIX ZM 907 Zdicí a spárovací maltou, popř. maltou nebo betonem s minimální objemovou hmotností = 1600 kg/m3.

Poloviční délkový modul kvádrů pro převazbu jednotlivých řad se získá řezáním diamantovou pilou. U těchto formátů, kde není styk pero drážka, se maltuje i styčná spára. Při použití kvádrů 5DF-LP se lepidlo nanáší na ložnou i styčnou spáru.

Montážní zásady

 1. je potřeba dbát na řádné utěsnění spár mezi akustickou stěnou a sousední konstrukcí, spojení musí být dostatečně pevné
 2. instalační potrubí a instalační vedení se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášelo do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí
 3. dodržet předepsané omítky a jejich tloušťky
 4. použití předepsaných kvádrů (8DF-LP, 5DF-LP s řádným provázáním), malty a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi
 5. plošné promaltování ložných spár a u formátů 5DF a 2DF i styčných spár
 6. v akustických stavebních konstrukcích nesmí být použity poškozené nebo silně popraskané cihly
 7. elektrické zásuvky by na protilehlých površích stěny neměly být umístěny proti sobě, ale střídavě
 8. instalační rozvody by měly být vedeny pokud možno pouze z jedné strany
 9. vodovody a plynovody nemají být vedeny vedle sebe ani křížem

Řešení vnitřních omítek rohů mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností

Napojení koutu mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností
Napojení koutu mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností

Po vyzdění stěn a začištění přetoků ve spárách se postupuje následovně:

 1. penetrace rohu – Penetrace PZ
 2. PROFIMIX LM 711 Lepidlo univerzál + sklovláknitá tkanina R 135 s přesahem koutu 200–300 mm
 3. PROFIMIX OM 209 Podkladní spojovací můstek
 4. PROFIMIX JM 303 jednovrstvá omítka strojní a ruční vápenocementová tl. 10 mm (po dvou krocích á cca 4–5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX)
 

Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP tl. 240 mm

Po vyzdění stěn a začištění přetoků se postupuje následovně:

 1. celoplošné nanesení polymercementového PROFIMIX OM 209 podkladního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem na obě strany stěny.
 2. na jednu stranu stěny se nanese PROFIMIX JM 303 Jednovrstvá omítka strojní a ruční vápenocementová tl. 10 mm (po dvou krocích á cca 4–5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX)
 3. na druhou stranu stěny se nanese PROFIMIX TO 502 tepelně izolační omítka, jako vrchní zpevňující vrstva omítky se použije PROFIMIX JM 302 vnější štuková omítka (aplikace omítek viz technické listy KMB PROFIMIX).

Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 5DF-LP tl. 290 mm

Po vyplnění případných dutin a začištění přetoků se postupuje následovně:

 1. celoplošné nanesení polymercementového PROFIMIX OM 209 podkladního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem na obě strany stěny.
 2. na obě strany stěny se nanese PROFIMIX JM 303 Jednovrstvá omítka strojní ruční vápenocementová tl. 10 mm (po dvou krocích á cca 4–5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX)
8DF-LP AKU tloušťka zdiva 240 mm
tloušťka
[mm]
spotřeba na m2
Vnitřní omítkaJM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.1013 kg
OM 209 Podkladní spojovací můstek0,8–1,51,0–2,1 kg
Nosné zdivo8DF-LP AKU24016 ks
ZM 921 Lepidlo SX4 kg
Malta na vyplnění kapesCP 101 Cementový potěr – 20 N/mm236,5 kg
Vnější omítkaOM 209 Podkladní spojovací můstek0,8–1,51,0–2,1 kg
TO 502 Tepelně izolační omítka1822,5 l
JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová34,1 kg
5DF-LP tloušťka zdiva 240 mm
tloušťka
[mm]
spotřeba na m2
Vnitřní omítkaJM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.1013 kg
OM 209 Podkladní spojovací můstek0,8–1,51,0–2,1 kg
Nosné zdivo5Df-LP24027 ks
ZM 921 Lepidlo SX9,5 kg
Vnější omítkaOM 209 Podkladní spojovací můstek0,8–1,51,0–2,1 kg
TO 502 Tepelně izolační omítka1822,5 l
JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová34,1 kg
5DF-LP tloušťka zdiva 290 mm
tloušťka
[mm]
spotřeba na m2
Vnitřní omítkaJM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.1013 kg
OM 209 Podkladní spojovací můstek0,8–1,51,0–2,1 kg
Nosné zdivo5DF-LP29033 ks
ZM 921 Lepidlo SX12,3 kg
Vnější omítkaOM 209 Podkladní spojovací můstek0,8–1,51,0–2,1 kg
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.1013 kgPoužití rohového profilu (typ. označení LK Box – flexibilní roh, plastový s perforací)


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.