Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akustický komfort na nejvyšší úrovni s cihlami HELUZ AKU 17,5 MK

Letos na trh uvedená akustická cihla HELUZ 17,5 MK potvrdila své kvality tím, že byla za vysoký zvukový útlum oceněna na stavebních veletrzích (Brno, Bratislava). Zdivo z těchto cihel má hodnotu vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, což je při tloušťce s oboustrannou omítkou 20,5 cm hodnota, kterou nenabízí žádný produkt jiného výrobce cihel v ČR.

HELUZ AKU 17,5 MK

Obr. 1: Graf s porovnáním neprůzvučnosti stěny R v závislosti na kmitočtu
Obr. 1: Graf s porovnáním neprůzvučnosti stěny R v závislosti na kmitočtu

Další možné použití cihel je např. pro dělicí stěny řadových domů, dvojdomů, ve formě dvojité stěny s vloženou minerální izolací např. Knaufinsulation ADN nebo obdobné varianty izolantu z čedičových nebo skelných vláken s obdobným činitelem zvukové pohltivosti. Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw sendvičové stěny z cihel HELUZ AKU 17,5 MK s vloženou minerální vlnou Knauf ADN tl. 50 mm byla změřena v akreditované laboratoři CSI Praha a.s. Při celkové tloušťce stěny včetně omítek 430 mm byla hodnota Rw = 62,4 dB, po zaokrouhlení Rw = 62 dB. Jedná se o nejlepší poměr mezi tloušťkou konstrukce a dosaženou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti.

 
Obr. 2: Detail stěny s vloženou minerální izolací
Obr. 2: Detail stěny s vloženou minerální izolací

Jak ukázaly další testy sendvičové konstrukce, tak zdivo bez problémů vyhoví normovým požadavkům na stavbě, kde se musí uvažovat i s přenosem zvuku tzv. vedlejšími cestami (přilehlými konstrukcemi). Stavební neprůzvučnost otestovala společnost HELUZ ve vlastní laboratoři odpovídající svým charakterem podmínkám stavby. Zde se dosáhlo výsledku w = 58 dB. Tato hodnota splňuje s jistotou normový požadavek pro řadové domy a dvojdomy w = 57 dB Korekce na šíření zvuku vedlejšími cestami v laboratoři HELUZ odpovídá k = 4 dB, což je poměrně vysoká hodnota. Je nutno brát v potaz, že u řadových domů a dvojdomů je vnitřní dělící stěna konstruována ze dvou oddělených zdí až k vnějšímu líci obvodových stěn. Laboratoř společnosti HELUZ má obvodové stěny bez přerušení, to se právě odráží ve vyšší korekci šíření zvuku vedlejšími cestami. Samotná hodnota k se v běžných zděných domech pohybuje v rozmezí 2–3 dB. Jednotlivé rozdíly v průběhu závislosti vzduchové neprůzvučnosti z akreditované laboratoře CSI Praha a.s. a stavební laboratoře HELUZ jsou vidět na obrázku 1. Detail dvojité stěny z laboratoře HELUZ je na obr. 2.

 

Rekapitulace

Zdivo z cihel HELUZ AKU 17,5 MK prošlo úspěšně důkladným testováním v akustických laboratořích, kde se dosáhlo nadstandardních hodnot neprůzvučnosti. Cihly jsou vyráběny v pevnosti 20 MPa, což zaručuje vysokou pevnost zdiva. Vhodnost použití cihel HELUZ AKU 17,5 MK dle normy ČSN 73 0532 shrnuje tabulka 1. V případě vyšších požadavků na hodnotu Rw konstrukce, lze v případě dvojité konstrukce použít větší tloušťku minerální vlny např. 100 mm, poté se pro tuto konstrukci předpokládá hodnota Rw = 66 dB.

Uplatnění cihel je pro administrativní budovy, řadové domy, hotely a ubytovací zařízení, nemocnice školy dále např. k obezdění výtahových šachet.

Kromě samotných zkoušek jsou pro odbornou veřejnost připraveny doporučené stavební detaily, které byly vypracovány s ohledem na potlačení přenosu zvuku vedlejšími cestami. Tyto detaily je možné stáhnout na webových stránkách www.heluz.cz.

S cihlami HELUZ AKU 17,5 MK zaručíte akustický komfort pro klidné a spokojené bydlení.

Tabulka 1: Vhodnost použití cihel HELUZ AKU 17,5 MK.
Požadavky dle ČSN 73 0532Jednovrstvá stěna
HELUZ AKU 17,5 MK
Dvojitá stěna
HELUZ AKU 17,5 MK + 50 mm izolace
Chráněný prostorHlučné prostorylab. Rw5362
staveb. w5160
BD a RD – nejméně jedna místnostVšechny ostatní obyt. místnosti42XX
Bytové domy – obytné místnosti bytuVšechny místnosti druhých bytů53X
Společné prostory domu52X
Průjezdy, podjezdy57X
Místnosti s technickým zařízením57X
62
Provozovny s hlukem 85 dB57X
62
Terasové nebo řadové domyVšechny místnosti v sousedním domě57X
HotelyVšechny místnosti druhých jednotek47XX
Společně užívané prostory45XX
Restaurace do 22. hod57X
Restaurace po 22. hod62
Nemocnicelůžkové pokoje47XX
Hlučné prostory62
ŠkolyUčebny47XX
Společné prostory domu47XX
Hlučné prostory52X
Velmi hlučné prostory57X
Administrativní budovyKanceláře běžné37XX
Kanceláře zvýšené nároky45XX
Kanceláře důvěrné50XX

Bližší informace pro posouzení konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0532.

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je největším českým výrobcem cihelného materiálu. Zákazníkům nabízí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje: cihly pro obvodové, nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, ...