Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Unikátní metodika mapování enviromentálních dopadů získala cenu GRAND PRIX

Ojedinělá metodika EPD používaná společností HELUZ, která umožňuje popsat a identifikovat dopady použití cihel na životní prostředí, zaujala odbornou porotu veletrhu FOR ARCH 2013 a obdržela hlavní cenu GRAND PRIX.

Společnost HELUZ si jako první mezi výrobci pálených zdicích prvků v ČR nechala provést studii posouzení životního cyklu (tzv. studii LCA) svých výrobků a na jejím základě zpracovala environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro své výrobky. Zpracování problematiky vlivu pálených cihel na životní prostředí zaujalo odbornou porotu především svou unikátností v rámci ČR a objektivností.

„Chtěli jsme ukázat, že pálené cihly vyrobené nejmodernější technologií v Evropě s sebou nenesou žádné zásadní environmentální dopady než jiné používané stavební materiály,“ komentuje EPD Ing. Miroslav Vacek, produktový manažer spol. HELUZ. „V neposlední řadě je nutno zmínit i fakt, že na trhu chyběl stavební materiál, který by měl zmapovány environmentální dopady a který by bylo možno použít pro stavby, kde investor požaduje environmentální certifikaci budovy LEED, BREEAM nebo jiné. Nyní již mohou projektanti naše cihly bez obav použít,“ dodává.

Studie vyvrátila obecně používaný mýtus, že cihly nejsou kvůli sušení a vypalování ekologické. Díky komplexnímu pohledu na problematiku, která je pro LCA samozřejmostí, je však nyní možné jednotlivé dopady přesně kvantifikovat. Každý se tak může s těmito daty seznámit a posoudit oblast, která je pro něj důležitá.

EPD (Environmental Product Declaration), neboli Environmentální prohlášení o produktu, je soubor měřitelných informací o vlivu výrobku nebo služby na životní prostředí a to v průběhu jejich celého životního cyklu, od samotného počátku výroby, přes fázi použití až po recyklaci či likvidaci nebo pouze na vybranou část, např. od počátku výroby po opuštění brány závodu. Mezi činitele, které se na datech utvářejících EPD podílejí, patří např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod. Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044 a mohou být ještě doplněny různými dalšími podstatnými relevantními údaji. Všechny údaje musí být ověřitelné a finální dokument EPD obsahující tyto údaje musí být veřejně přístupný.

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je největším českým výrobcem cihelného materiálu. Zákazníkům nabízí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje: cihly pro obvodové, nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, ...

 
 
Reklama