Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové slínkové silo za 350 miliónů Kč přinese výhody cementárně i jejímu okolí

Lafarge Cement zahájil v areálu závodu v Čížkovicích výstavbu nového slínkové sila. Zařízení na uskladnění slínku má pojmout až 50 000 tun této základní suroviny pro výrobu cementu. Cílem je zcela zamezit jeho venkovnímu skladování a tím eliminovat činnosti, které jsou zdrojem prašnosti a přispět tak ke zlepšení životního prostředí našeho nejbližšího okolí. Jedná se o rozměrově velikou stavbu, průměr sila má činit 32 metrů a celková výška bude 65 metrů.

Na začátku května 2022 byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby – českou společností Aliacem, s.r.o., Přerov – specializující se na stavby na klíč a rekonstrukce technologických celků v cementářském průmyslu, a to v rozsahu realizačního inženýringu, kompletních dodávek technologie a samotné výstavby sila.

Do konce tohoto roku budou připraveny základy sila a dopravníků, v prvním pololetí roku 2023 proběhne výstavba sila a montáž dopravníků, ve druhém pololetí pak montáž zbývající technologie a elektroinstalace,“ uvádí generální ředitel Aliacem s.r.o. Milan Paštěka.

Silo tak bude k dispozici před zimní odstávkou v roce 2024 a bude moci shromáždit dostatečné množství slínku na další sezónu. V tomto novém sile bude Lafarge Cement skladovat standardní slínek. Stávající menší silo, které je nyní k dispozici, bude nově sloužit pro tzv. RA slínek.


Zvolené technické řešení a vybraná technologická zařízení zajistí minimalizaci prašnosti při transportu a skladování slínku, což přinese zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu a údržbu zařízení a podstatně zlepší životní prostředí v okolí cementárny. Ekologický aspekt je jeden z hlavních parametrů, které v současné chvíli musí splňovat všechny nové investice v Lafarge,“ vysvětluje Miroslav Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva Lafarge Cement.

Subdodavatelem stavební části, tedy základů pod silo, vyskladňovacích kanálů a samotné výstavby sila, je společnost Tažené konstrukce, spol. s.r.o., Pardubice.

Silo bude postaveno za použití speciální technologie posuvného bednění, kdy vlastní betonáž stěny sila bude probíhat kontinuálně bez přerušení po dobu cca 3 týdnů včetně již instalované střechy sila, což je naše unikátní technologie, která zvyšuje efektivitu výstavby,“ uvádí generální ředitel společnosti Tažené konstrukce, spol. s.r.o. Václav Branda.
Díky použití této technologie vznikne celistvá stěna bez přerušení pracovními spárami, které vznikají při použití běžného překládaného bednění. Stěna a střecha sila jsou navrženy jako předpínané železo-betonové konstrukce. Základní myšlenkou předpínání je zvětšení tlačené oblasti betonu a využití celého betonového průřezu v tlaku. Předpětí v prvku musí být veliké, aby po konečném zatížení prvku v konstrukci nevznikl v jeho betonovém průřezu tah. Předpínací výztuž slouží v prvku k udržení tlakového napětí v betonu větším, než je tah od zatížení.

Lafarge Cement vyrábí všechny své výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. S tím souvisí investiční projekty, u nichž důkladně posuzuje parametry udržitelnosti. Hodnotí se dopad projektu na životní prostředí, o kolik tun se sníží emise CO2, prachu a jiných škodlivin nebo zda a na jak dlouho se prodlouží životnost stávajícího zařízení. Společnost Lafarge Cement si předsevzal na ekologické projekty investovat mezi roky 2021 a 2025 více než 900 miliónů Kč. Řada velkých investic proběhla i v minulých letech. Mezi lety 2017 až 2022 se zaměřila cementárna na výstavbu protihlukových opatření ve výši 16,5 milionů Kč. V letech 2021 a 2022 bylo proinvestováno na opravu příjezdových mostů 90 miliónů Kč.
Lafarge Cement

Lafarge Cement, a.s. je součástí mezinárodní skupiny Holcim, světové jedničky v oblasti stavebnictví. Již více než 120 let patříme mezi renomované výrobce stavebních materiálů vyráběných v cementárně v Čížkovicích a určených převážně pro český trh. Našimi hlavními výrobky jsou volně ložené a pytlované cementy a maltovinové pojivo Multibat PLUS. V letošním roce 2022 jsme rozšířili naše portfolio o ekologickou řadu ECOPlanet, zelený cement, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. Řadou ECOPlanet tak naplňujeme dlouhodobé mise a cíle snížit negativní vliv cementářského průmyslu na životní prostředí. Naše podnikání provozujeme v souladu s principy cirkulární ekonomiky a za dodržování přísných norem pro ochranu životního prostředí. Kontinuálně inovujeme a upravujeme výrobní technologie. Využíváme téměř 95 % alternativních paliv. Významným výzkumným technologickým projektem, na kterém se v rámci konsorcia spolupodílíme s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a dalšími subjekty, je projekt CIRKTECH zaměřený na bezodpadové získávání lithia z rudy. Záleží nám na našich zaměstnancích, zákaznících a lidech, kteří žijí v našem okolí. Rozvoj regionu podporujeme prostřednictvím sponzoringu ekologických, sociálních a vzdělávacích projektů. Stavíme a tvoříme svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel na naší planetě. Tvoříme lepší budoucnost pro nás a naše okolí.

Aliacem

Aliacem s.r.o. je ryze česká společnost založená v roce 2007 specializující se na projekční, dodavatelskou činnost, výstavbu a uvádění do provozu technologických celků v cementárenském průmyslu. Pracovníci společnosti Aliacem s.r.o. zajišťují v rámci realizace zakázek veškeré projekční činnosti (od prvotních projekčních návrhů, zpracování technickoekonomických studií, přes všechny stupně projektové dokumentace) a inženýrsko-dodavatelské činnosti (zajištění dodávek technologie a stavby, řízení projektu, autorský a technický dozor, uvádění do provozu, školení obsluhy). Hlavní předností naší firmy je zaměření se na specifické požadavky každého zákazníka s cílem nalezení nejlepšího řešení odpovídající konkrétním potřebám klienta. Aktivity firmy se zaměřují převážně na realizace v teritoriu střední Evropy.

TAŽENÉ KONSTRUKCE

TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o. se soustřeďuje především na provádění železobetonových monolitických konstrukcí systémovým posuvným a systémovým překládacím bedněním. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti a jejich zásadou je dodržování maximální kvality v průběhu realizace celého projektu. Dodávky jsou realizovány v rozsahu dle přání odběratele; od kompletní dodávky včetně projektové dokumentace, provedení díla včetně prací HSV a PSV, technologických zařízení, zajištění zkušebního provozu nebo pouze speciální práce týkající se provedení monolitu posuvným nebo systémovým bedněním. Společnost kooperuje s ověřenými stavebními a technologickými dodavateli, spolupracuje s externími odborníky a je připravena řešit nové požadavky zákazníků.