Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Litý anhydritový potěr SLIMFLOW®

SLIMFLOW® je specializovaný litý anhydritový potěr, který vyrábí skupina Českomoravský beton, dodavatel betonů a speciálních směsí. Slimflow představuje vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě.

Je navržen hlavně pro použití při rekonstrukcích a reprofilacích podlahových souvrství. Lze jej použít jako připojený, oddělený nebo plovoucí či vytápěný potěr. Vyniká vysokou pevností, tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyrovná případné nerovnosti na povrchu rekonstruované podlahy nebo vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení.

Slimflow je vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Umožňuje provedení podlahové konstrukce s tolerancí rovinnosti ±2 mm na 2 m. Vytváří tedy optimálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu bez nutnosti vyztužení. Slimflow je vyráběn jen v jedné podobě, a to jako potěr s charakteristikou CA-C35-F7. Potěr obsahuje rozptýlená nekovová vlákna pro vylepšení mechanických vlastností a omezení tvorby trhlin a přísady pro lepší přídržnost k podkladu optimalizaci vysýchání.

Dostupnost potěru není na všech výrobnách automatická a okamžitá. Vhodnost a možnost dodávky je nutné zkonzultovat s obchodním zástupcem pro lité potěry.
Praktické použití

Specializovaný litý potěr Slimflow se používá primárně jako silnovrstvá samonivelační vyrovnávací stěrka na stávající podlahové roznášecí vrstvy a slouží poté buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky). Potěr Slimflow lze použít i jako samostatnou roznášecí vrstvu do podlahového souvrství. K tomuto účelu ale primárně slouží standardní litý potěr Anhyment.

Litý anhydritový potěr Slimflow se perfektně hodí pro rekonstrukce či reprofilace podlah. Tento samonivelační anhydritový potěr je připraven pro opravu stávající potěrové vrstvy a jako připojený potěr, jak pro anhydritové, tak pro cementové podklady. Perfektně se hodí i pro dorovnání požadované výšky podlahy u novostavby, a to již od 15 mm.

Slimflow má své uplatnění i v kuchyni, kde představuje řešení rovinnosti a únosnosti stávající podlahy. Pomůže zvýšit sílu podkladu a připraví příjemnou rovinu pro instalaci nové nášlapné vrstvy a zařízení kuchyně. Zde je potřeba také myslet na použití hydrostěrky na povrch potěru v případě, že v kuchyni bude umístěna myčka na nádobí či pračka.

Slimflow je také vhodné využít jako podklad pro tenčí, nový nášlapný materiál pro laminátové či dřevěné podlahy. Vysoká pevnost potěru na jeho povrchu je pak velmi vhodná pro náročnější podlahoviny, jako jsou právě dřevěné lepené prvky. Rovinnost je pak příjemná pro laminátové či vinylové kazety.

Litý anhydritový potěr Slimflow je stejně jako Anhyment velmi vhodný pro plošné, sálavé, podlahové vytápění. Uvažuje se jak pro topné fólie, rohože, tak teplovodní vytápění. Podklad musí být ale omezeně stlačitelný a volná tloušťka potěru musí být minimálně 25 mm. Slimflow se s podlahovým vytápěním doporučuje používat tam, kde je málo místa na roznášecí vrstvu potěru a není možné jiné řešení.
Výroba a doprava na stavbu

Slimflow se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Na stavbu se dopravuje hlavně autodomíchávačem, případně mobilním výrobním zařízením BREMAT. Na místo uložení se hotový potěr přímo čerpá, což znamená, že na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu a potěr je tudíž šetrný k již upraveným plochám. Na stavbě není potřeba mít zdroj elektrické energie. Slimflow se zpracovává jako litý potěr – nivelačními hrazdami. Po aplikaci je pochozí do 24 hodin.

Technické parametry

  • Třídy pevnosti v tahu za ohybu dle ČSN EN 13813: F7
  • Třída pevnosti v tlaku dle ČSN EN 13813: C 35
  • Pochůznost: 18-36 hodin (v závislosti na meteorologických podmínkách a podmínkách stavby)
  • Zatěžování možné po 4 dnech
  • Objemové změny: ±0,1 mm
  • Zpracovatelnost: 3 hodiny
  • Zpracovatelnost na ploše: 15 minut
  • Použitelný bez přívodu vody a elektřiny
  • Slimflow lze pokládat za teplot v rozmezí: +8 °C až +25 °C
  • Ošetřování: první dva dny chránit před průvanem a přímým slunečním zářením; po 3-5 dnech odstranění sintrové vrstvy a je doporučeno intenzivní větrání

Výhody

Slimflow znásobuje efekt přímým propojením dodávky čerstvého litého potěru z výrobny a pokládky na stavbě prováděné odbornou firmou. Produkt umožňuje dosáhnout lehce, hospodárně a rychle vysokých výkonů při pokládce vrstvy potěru a šetří skladovací a výrobní prostory na stavbě. Díky vysoké tekutosti lze s potěrem dosáhnout velmi rychle a jednoduše vodorovné plochy, která je pochozí již po 18 – 36 hodinách od pokládky a po 4 dnech lze již vrstvu potěru zatěžovat stavebním provozem. Slimflow je vyráběn na betonárnách s plně automatizovaným systémem řízení dle speciálních a ověřených receptur. Veškeré vlastnosti použitých materiálů i kvalita výsledného produktu jsou průběžně kontrolovány. Během dopravy autodomíchávači je zachována vysoká kvalita a stabilní konzistence až po dobu pokládky. Litý anhydritový potěr Slimflow je vhodný jednak jako připojený potěr na starší podklady, či z něj lze v nestandardních případech výsledné stavby vytvořit tenčí roznášecí vrstvu podlahy. Poslouží v mnoha typech místností jak občanské, tak bytové výstavby.

www.slimflow.cz, www.lite-smesi.cz


Českomoravský beton, a.s.
logo Českomoravský beton, a.s.

Společnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.