Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

BAU 2019: Zaměřený na plnění přání klienta a inovace

Lednový veletrh BAU v Mnichově, lídr mezi světovými stavebními veletrhy, se vyznačoval šířkou sortimentu v ČR nevídanou, řešeními na přání klienta, nápady v detailech i celku a inovacemi. Hlavním sdělením již nebyly úspory energie. Ty jsou samozřejmé. Nešlo přehlédnout zaměření výrobců na co nejmenší zatížení odpady a důraz na recyklaci.

Nemůžeme mluvit za všech 2200 vystavovatelů ze 45 zemí, ale stánky velkých firem, u kterých jsme se stačili během dvou dnů zastavit, takto působily. Pojďme se na ně podívat postupně.

Pálené stavební výrobky nejen pro zdění

Dominantním produktem, kterým společnost Wienerberger lákala na svůj stánek, byly fasádní systémy. Novinkou letošního roku byly univerzální – střešní i fasádní – pálené tašky kladené na laťování nebo rošt. Vystavený typ byl opatřen nepravidelnou umělou patinou. Zákazník si může vybrat ze široké škály vzorů, a dokonce může vybírat i barvu a vzor, který bude exkluzivně vyroben pouze jemu.

Vedle dalších fasádních obkladů vystavoval samozřejmě materiály pro zdění. Oproti u nás známým cihlám plněným vatou byly na stánku k vidění cihly plněné expandovaným perlitem. O těch jsme již ale psali před čtyřmi lety. V detailech konstrukcí pak byly k vidění výrobky kombinující pálený střep a materiál tepelné izolace, až už šedý polystyren nebo perlit, pro přerušení tepelných mostů uložení pozednice, překladu apod. Na stejných modelech společnost prezentovala sendvičové konstrukce s nosným moderním tepelněizolačním zdivem, vrstvou tepelné izolace z minerálních vláken a přizdívkou z pohledových plných pálených cihel.

Stánek společnosti Wienerberger
Novinka – fasádní systém určený jak pro fasády, tak šikmé střechy. Zákazník může objednat exkluzivně individuální barvu a vzor, který na jiné stavbě nebude nikdy více použit.
Fasádní systémy na stánku Wienerberger
Fasádní systémy na stánku Wienerberger

Jednovrstvé zdivo Wienerberger plněné expandovaným perlitem
Speciální tvarovky kombinující střep a pěnový polystyren pro přerušení tepelných mostů v detailech…
…Jako např. zde v detailu železobetonového překladu.

Stejná tvarovka použitá v detailu uložení pozednice. Ovšem zde se tepelný most odstranit nepovedlo. Zřejmě mělo jít jen o nastínění možného použití, nikoliv o komplexně vyřešený detail.
Podobný detail s izolační tvarovkou plněnou expandovaným perlitem. I zde zůstal tepelný most.
Detail sendvičového zdiva u pozednice za použití výrobků Wienerberger a Knauf
Stánek společnosti Wienerberger

Kompletní nabídka pro nosné i izolační zdivo

Na stánku společnosti Xella byla k vidění přehlídka zdících materiálů, a to jak pro primárně nosné zdivo, tak pro tepelněizolační zdivo ve formě samostatně stojících stěn i přizdívek. Vedle toho společnost prezentovala další využití svých silikátových produktů pro tepelněizolační obklady, skladby plochých střech apod.

Zaujaly velkorozměrové tepelněizolační dílce Hebel Brandwand kladené na sebe, určené pro halové objekty sloupových nebo rámových systémů. Dílce Hebel MBT kladené na výšku vedle sebe se součinitelem tepelné vodivosti 0,10 W/mK se využívají pro administrativní objekty. Stěny se dále neopatřují žádnou tepelnou izolací, pouze finálním fasádním obkladem.

Vápenopískové dílce Silka byly prezentovány např. v konstrukcích sendvičového obvodového zdiva s vloženou tepelnou izolací Ursa z minerálních vláken, v místě soklu z nenasákavého pěnového polystyrenu. Ve variantách lze využít pohledové zdivo z malých cihel, případně větší dílce určené k omítání.

Pro vnitřní zateplení historických stěnových konstrukcí Xella prezentovala minerální tepelněizolační prvky Multipor. Na modelu si mohli návštěvníci prohlédnout skladby na starých cihelných, ale i např. hrázděných stěnách.

Stánek společnosti Xella
Velkorozměrové tepelněizolační dílce Hebel pro průmyslové a administrativní budovy, které se doplňují pouze pohledovými fasádními prvky.
Vápenopískový zdící systém Silka
Vnitřní zateplení historických zděných a hrázděných stěn minerálními tepelněizolačními dílci Multipor

Vnitřní zateplení historických zděných a hrázděných stěn minerálními tepelněizolačními dílci Multipor
Sendvičové zdivo Silka s tepelnou izolací Ursa z minerálních vláken a v místě soklu z nenasákavého pěnového polystyrenu
Materiály ze sortimentu Xella lze využít i jako tepelnou izolaci ploché zelené střechy.
Tepelněizolační obklad železobetonového stropu

Chytrá řešení se střešními okny

Nevýhodou obytného podkroví obecně je zmenšená využitelná podlahová plocha oproti běžnému podlaží. Na tuto skutečnost reagovala na svém lidmi přeplněném stánku společnost Velux. Na modelech střech se svými okny demonstrovala, jak lze využitelnou podlahovou plochu zvětšit použitím speciálního okna vystupujícího nad rovinu střechy nebo sestavou oken zabudovaných v různoběžných rovinách.

Jako úplnou novinku Velux představil střešní okno Integra GPU se speciální konstrukcí vnější výsuvné tuhé rolety, kterou lze používat při jakémkoliv poloze otevření křídla, vyklopené i kyvné. Výrobek v letošním roce teprve přijde na evropský trh. Všechna vystavená okna byla prezentována se systémem Velux Active s inteligentním řízením kvality vnitřního prostředí. Samozřejmostí je pohodlné elektronické ovládání vnějšího i vnitřního stínění oken Velux.

Stánek společnosti Velux
Novinka: Střešní okno Velux Integra GPU se systémem vnějšího stínění, které lze využívat při jakékoliv poloze otevřeného okna. Okno bude uvedeno na německý trh v létě 2019.
Novinka: Střešní okno Velux Integra GPU se systémem vnějšího stínění, které lze využívat při jakékoliv poloze otevřeného okna.

Střešní okno vystupující nad rovinu střechy.
Střešní okno vystupující nad rovinu střechy.
Velux na stánku demonstroval, jak se zvětší využitelná podlahová plocha použitím okna vystupujícího nad rovinu střechy.

Stejný případ demonstrace zvětšení využitelné plochy zabudováním oken nad rovinu střechy v různoběžných rovinách.
Všechny výrobky Velux lze pohodlně ovládat elektronicky, a to včetně vnějšího i vnitřního stínění.
Elektronické ovládání mají i střešní světlíky a požární klapky.

Více o inteligentním systému řízení kvality vnitřního prostředí Velux Activ také v našem rozhovoru:

Vývoj zateplování stěn i podkroví

Na stánku Saint-Gobain byly k vidění modely skladeb a detailů stěn, střech, podhledů a dalších konstrukcí demonstrujících šířku sortimentu výrobců náležících do koncernu. Například můžeme zmínit zateplené podkroví s akustickým podhledem.

Jako světová premiéra byl prezentován plně recyklovatelný kontaktní zateplovací systém. Jeho jádrem je stále minerální vlna kotvená hmoždinkami. Minerální vlna má však speciální povrchovou úpravu a přímo se omítá bez nanášení lepidel. Vrstvy lze od podkladu s vynaložením větší síly oddělit. Z odpadu, který je neznehodnocenou surovinou pak můžeme vyrobit opět kvalitní výrobky. Samozřejmostí je zachování mechanických i tepelněizolačních vlastnosti konstrukce. Vrstva omítky o mocnosti 25 mm poskytuje ochranu zateplovacího systému i pro mechanicky velmi namáhané fasády. Systém umožňující recyklaci také usnadňuje případné změny na objektu, zřízení nových prostupů, odstranění izolace v místě přístavby apod.

Jako novinku firma prezentovala zateplovací systém s tepelnou izolací Isover ze skleněných vláken, tedy o 50 % lehčí než desky z kamenných vláken. Na 300 m2 plochy je úspora 3,6 t materiálu. Firma argumentuje snadnější manipulací a zpracovatelností, při zachování tepelněizolačních a požárních vlastností.

Stánek koncernu Saint-Gobain
Jako světovou premiéru Saint-Gobain představoval zateplovací systém s nulovým odpadem – 100% recyklovatelný
Minerální vlna má však speciální povrchovou úpravu a přímo se omítá bez nanášení lepidel. Vrstvy lze od podkladu s vynaložením větší síly oddělit.
Detail bezodpadového zateplovacího systému

Systém byl prezentován na několika místech stánku, pravděpodobně o něm ještě hodně uslyšíme.
Jako další novinka byl představen zateplovací systém (ETICS) odlehčený, s tepelnou izolací Isover ze skleněných vláken.
Model detailu zatepleného podkroví s akustickým podhledem s kompletně vyřešenými detaily za použití výhradně materiálů Saint-Gobain.
Na modelu byla prezentována inteligentní parozábrana Isover Vario s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou, doplněná systémovou páskou Isover Vario KB 1.

Nápady s použitím desek minerálních vláken

Stánek Rockwool byl rovněž ukázkou přístupu, kdy výrobce nenabízí jen produkty, ale celá řešení. Zastavili jsme se u třech exponátů. Především to byl i u nás již známý větraný fasádní systém Rockpanel, kde pohledové desky jsou stejně jako tepelná izolace na bázi minerálních vláken. Dodávají se na zakázku v prakticky libovolné barvě a geometrickém tvaru. Desky se připevňují na rošt vytvářející vzduchovou mezeru. Tepelná izolace z desek z minerálních vláken je kašírovaná černou textilií, aby barva tepelné izolace neprosvítala ve spárách pohledových desek.

Na velkém modelu byl prezentován vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s reakcí na oheň A1. Tuto reakci na oheň mají běžně desky z minerálních vláken, celý zateplovací systém s tepelnou izolací z minerálních vláken ale obvykle mívá A2, s hořlavým izolantem pak B. Nejlepší požární klasifikace z hlediska reakce na oheň zateplovací systém dosáhl použitím čistě minerální základní vrstvy s výztužnou tkaninou na kašírované desce tepelné izolace z minerálních vláken Coverrock.

Jako novinku společnost rovněž prezentovala např. speciální desky z minerálních vláken Floorrock pro podlahové vytápění. Desky jsou kašírované separační fólií plnící ochranu desek při betonáži, opatřeny jsou příponkami pro upevnění flexibilních trubek podlahového vytápění a plní samozřejmě i funkci kročejové izolace.

Stánek společnosti Rockwool
ETICS s reakcí na oheň A1 používá speciální minerální základní vrstvu včetně minerální výztužné tkaniny.

Desky Floorrock pro podlahové vytápění fungují jako kročejová izolace, mají kašírovanou fólii a systém pro upevnění trubek vytápění.
Větraný fasádní systém s pohledovým systémem Rockpanel z minerálních vláken
Větraný fasádní systém s pohledovým systémem Rockpanel z minerálních vláken, desky tepelné izolace kašírovány černou fólií, aby ve spárách systému neprosvítaly.

Dveře a vratové systémy, na co si vzpomenete

Společnost Hörmann svým stánkem jako vždy vzkazovala: Máme pro Vás všechno. Na obří ploše si návštěvníci mohli osahat dveře pro nejrůznější účely, od vchodových, přes interiérové po bezpečnostní, průmyslová a garážová vrata se sofistikovaným ovládáním, výsuvné chodníkové bariéry, závorové systémy ale také luxusní dveřní kování i ovladače.

Stánek společnosti Hörmann
Expozice dveří pro rezidenční budovy

Namátkově zachycená nabídka ocelových dveří s PU výplní, novinkovým únikovým kováním a zasouvacím spodním těsněním, bezpečnostní třída dveří RC 2.
Novinkové posuvné dveře do únikových cest se systémem otvírání s panickou funkcí, zálohovaným (zdvojeným) pohonem a baterií pro nouzové otevření. Bezpečnostní dveřní systémy byly pro expozici Bau opatřeny exkluzivním barevným odstínem Delphi Green.
Věděli jste, co všechno je pod povrchem u uličních výsuvných bariér?

Exkluzivní fasádní systémy a okna

Na závěr jsme si nemohli nechat ujít stánek společnosti Schüco, který tradičně ohromoval jednak vlastní architekturou a jednak samozřejmě vystavenými fasádními vzorky, okenními a dveřními systémy, a to pro výškové stavby nebo běžné rezidenční a administrativní budovy. Pro lepší pochopení expozice a šanci dozvědět se více jsme tentokrát absolvovali peripetii registrace ke komentované prohlídce, což byl sám o sobě proces pro silné nervy. Stánek byl ale natolik přelidněný, že komentovaná prohlídka nemohla obsáhnout v limitovaném čase výklady jednotlivých exponátů.

O expozici Schüco na BAU 2019 čtěte také v tomto článku

Při výkladech byl zdůrazňován cíl maximálního prosklení a subtilních rámů systémů Schüco, otevíravé části fasád na pohled nerozlišitelných od částí pevných, pohodlné ovládání, bezpečnost. Veškeré vystavené systémy bylo možné vyzkoušet a přesvědčit se o jejich prvotřídním zpracování od celku do nejmenšího detailu.

Na stánku nebylo možné získat jediný papírový prospekt. Těch bylo vůbec na celém veletrhu minimum. U společnosti Schüco bylo možné skenem registrované vstupní karty u každého produktu získat informace elektronicky přímo do e-mailu v souhrnné personalizované zprávě.

Stánek společnosti Schüco
Fasádní systémy Schüco se skrytými rámy zasklení
Parametrická fasáda Schüco
Detail otevírání fasádního systému

Fasádní systém Schüco pro rezidenční budovy s posuvnými dveřmi
Fasádní systém Schüco pro rezidenční budovy s posuvnými dveřmi
Fasádní systém Schüco pro rezidenční budovy s posuvnými dveřmi
Textilní fasádní systém Schüco

Fasádní systému Schüco dávají důraz na minimalizaci rámečků, a to i otevíravých částí.
Vchodové dveře Schüco pro rezidenční budovy
Posuvně otevíravé portálové zasklení s minimálními rámečky. Návštěvníci zkoumají…
…systém pohyblivého rámu (prahu), který se při otevření vysune do úrovně podlahy, čímž se sníží riziko, že uživatel zakopne.

Veletrh Bau je mimořádnou příležitostí seznámit se s horkými novinkami ve stavebním oboru. Mezi tisíci vystavovateli si každý návštěvník najde informace podle své specializace. A zájem o ně byl dle zaplnění výstaviště a návštěvnosti enormní. Stranou v celkovém dojmu z veletrhu nelze nechat ani skvělou organizaci a příjemnou dopravní dostupnost výstaviště v Mnichově hromadnou dopravou. Je to bavorská tradice špičkové úrovně.

Výstaviště v Mnichově, pravidelný rastr identických hal a otevřeného prostoru mezi nimi.
Na shledanou v roce 2021.

 
 
Reklama