Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Pozor na detaily u akustických konstrukcí

Těžké akustické stěny navazující na obvodový plášť budovy se doporučuje zapouštět do obvodového zdiva. Lehké akustické stěny se zakládají už na hrubé podlaze a mají být napojeny na nosnou část stropu, ne na podhled. Z hlediska dosažení akustických vlastností je třeba dodržovat pokyny výrobců systémů. O stavební akustice jsme si povídali s Ing. Jiřím Nováčkem, Ph.D., z pražské Fakulty stavební.

Ing. Jiří Nováček, Ph.D., v rozhovoru pro TZB-info o akustice budov a stavební akustice. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.

Jiří Nováček se kromě výuky studentů v oboru akustiky budov na Fakultě stavební ČVUT a vývoji nových konstrukcí a jejich testování v akreditované akustické laboratoři v centru UCEEB věnuje měření akustických vlastností staveb a jejich částí v terénu.

Přečtěte si také O akustické pohodě v interiéru rozhodují detaily Přečíst článek

Jiří Nováček v rozhovoru zdůraznil, že zatímco v laboratoři se ověřují akustické vlastnosti konkrétního stavebního prvku, na stavbě se posuzuje celá daná část budovy. To je dáno tzv. bočními přenosy zvuku konstrukcemi obalujícími posuzované prostory. Z tohoto důvodu upozorňuje na to, že deklarované vlastnosti od výrobce měřené v laboratoři neslouží k přímému porovnání s požadavky na stavbě.

Zkušenosti z měření na stavbách

Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti, tedy z hlediska útlumu mluveného slova, reprodukované hudby apod. obvykle bezproblémově vycházejí betonové stěny, a to proto, že často mají i nosnou funkci a jejich plošná hmotnost akustické vlastnosti zajistí. Ze zdících systémů vycházejí bez problémů vápenopískové. U pálených výrobků je podle Jiřího Nováčka vhodné vždy volit osvědčeného výrobce a volit cihly typu AKU určené pro akustické aplikace.

Přečtěte si také Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená Přečíst článek

U těžších prvků je třeba dbát na kvalitu provedení, kvalitní oboustrannou omítku, kterou předepisuje výrobce. U detailů u obvodových plášťů se z hlediska zamezení bočního přenosu doporučuje zaříznout dělicí konstrukci až k vnějšímu líci obvodové konstrukce, pokud to lze. Je třeba vyplňovat spáry, nejlépe maltou, případně, pokud to není možné, se osvědčila např. těžká minerální vata. Je třeba dbát pokynů výrobců. U instalací je třeba dbát známých pravidel, např. umístění zásuvek na opačných stranách stěny v rozdílných místech.

Náchylnější na boční přenosy při posuzování vzduchové neprůzvučnosti jsou lehké konstrukce. Lehká montovaná příčka má být vybudována na hrubé podlaze a čistá plovoucí podlaha má být dotažena k příčce. Důležité je, aby příčka byla dotažena až k nosné stropní konstrukci, nikoliv jen k podhledu. V neposlední řadě dělicí akustická příčka musí být celistvá, sousední příčky musí být přerušené.

Přečtěte si také Nové požadavky ve stavební akustice v revizi ČSN 73 0532:2020 Přečíst článek

Účinnost plovoucích podlah

Plovoucí podlahy jsou účinnou ochranou proti kročejovému hluku, zejména ty těžké v kombinaci s vrstvou betonu nebo anhydritu a s měkkou podložkou. I tato konstrukce je citlivá na kvalitu provedení. Plovoucí deska by se neměla nikde se na boku nedotýkat svislých konstrukcí. To platí podle slov Jiřího Nováčka zejména při použití dlažby. Např. by neměla být spára mezi soklovým obkladem a dlažbou vyplněna maltou nebo lepidlem.

Více informací např. také o akustické laboratoři v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT si můžete poslechnout ve videu.

 
 
Reklama