Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Zlepšení prostorové akustiky ve sportovních a výrobních halách

Jaké problémy mají sportovní a výrobní haly z hlediska akustiky? V rozhovoru pro TZB-info odpovídá Pavel Rydlo z divize Isover. Představuje řešení pro výrazné zlepšení prostorové akustiky halových staveb, konkrétně v oblasti snížení akustického tlaku a doby dozvuku u novostaveb i rekonstrukcí.

Ing. Pavel Rydlo v rozhovoru pro TZB-info představuje řešení snížení hladiny akustického tlaku a doby dozvuku u sportovních a výrobních hal systémem ISOVER Roof Acoustic a ISOVER Roof Acoustic Ceiling.

Ve sportovních a výrobních halách se zabýváme dobou dozvuku a hladinou akustického tlaku. Doba dozvuku ve sportovních stavbách by měla být dle ČSN 73 0527 kolem 1,6 s,“ říká Ing. Pavel Rydlo z divize Isover. „V současné stavbě bez akustických opatření, dejme tomu ocelové, se můžeme pohybovat na trojnásobku, když bude z betonu, tak třeba také na šestinásobku této hodnoty. Tedy úplně mimo rozsah doporučených hodnot,,“ vysvětluje Pavel Rydlo.

V rozhovoru pro TZB-info představil řešení pro zlepšení akustických vlastností interiérů sportovních a výrobních hal. U systému pro novostavby ISOVER Roof Acoustic je klasický nosný trapézový plech nahrazen speciálním akustickým trapézovým plechem, který je perforovaný a doplněný akustickou minerální výplní. Nad ním je již skladba klasické ploché střechy. Celý střešní plášť pak funguje jako výkonný akustický pohlcovač. Činitel zvukové pohltivosti alfa w pro plnostěnný plech má hodnotu 0,16. S tímto systémem se dosáhne výrazného zlepšení na hodnoty 0,6 až 0,7.

Systém ISOVER Roof Acoustic pro novostavby ve variantě tepelné izolace střechy z minerálních vláken
Systém ISOVER Roof Acoustic pro novostavby ve variantě tepelné izolace střechy z minerálních vláken
Systém ISOVER Roof Acoustic pro novostavby ve variantě tepelné izolace střechy z pěnového polystyrenu
Systém ISOVER Roof Acoustic pro novostavby ve variantě tepelné izolace střechy z pěnového polystyrenu

ISOVER Roof Acoustic Ceiling je výkonný velkoformátový akustický podhled zejména pro dodatečné snižování hladiny akustického tlaku a doby dozvuku. Využívá podobného principu. Používá se akustický trapézový perforovaný plech s nízkou výškou, který je opět doplněn akustickou minerální výplní. Lze jej namontovat do jakékoliv stávající stavby. Prioritně je určený pro rekonstrukce, ale lze jej použít i do novostaveb např. u betonových vodorovných nosných konstrukcí, které z principu akustickou pohltivost nemají prakticky žádnou a nezbytně tak vyžadují doplňková akustická opatření.

Systém ISOVER Roof Acoustic Ceiling pro dodatečnou montáž ve variantě tepelné izolace střechy z minerálních vláken
Systém ISOVER Roof Acoustic Ceiling pro dodatečnou montáž ve variantě tepelné izolace střechy z minerálních vláken
Systém ISOVER Roof Acoustic Ceiling pro dodatečnou montáž ve variantě tepelné izolace střechy z pěnového polystyrenu
Systém ISOVER Roof Acoustic Ceiling pro dodatečnou montáž ve variantě tepelné izolace střechy z pěnového polystyrenu

Výhodou těchto řešení je u sportovních staveb vysoká mechanická odolnost. Zkoušky navíc prokázaly výrazné snížení hladiny akustického tlaku o 3 až 8 dB v případě použití ve výrobních halách. Zároveň se zlepšila doba dozvuku na požadované hodnoty 1,6 až 1,8 s.

Navazující akustické protokoly a expertizy jsou k dispozici ke stažení architektům a projektantům na www.isover.cz

Více informací v záznamu rozhovoru s Ing. Pavlem Rydlem.

 
 
Reklama