Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kroky k udržitelnému stavebnictví – jak proběhl první ročník nové konference TZB-info?

Digitální stavební řízení, vzorky materiálů z recyklace, opakované využití stavebních materiálů. Podívejte se na video z naší dubnové konference.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

1. ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví

Konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví pořádaly redakce portálů TZB-info.cz, ESTAV.cz a televize estav.tv v dubnu 2024 v kongresovém sále PVA Letňany.

Záštitu konferenci udělili místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a akce se konala i pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Na rozdíl od 8. ročníků trojlístku našich podzimních konferencí Požární bezpečnost staveb, Rekonstrukce a provoz bytových domů a Energetická náročnost staveb je toto první akce k tématu udržitelnosti. Ale pokud udržitelnost chceme chápat jako úsporu stavebních materiálů, péči o stávající stavby, jejich znovuvyužití a zhodnocení, snižování energetické náročnosti staveb, hospodaření se zdroji vody a vodou dešťovou, ochranu ovzduší, pak tato konference Kroky k udržitelnému stavebnictví je jen zastavením v každodenní již 23 let trvající práci redakce. A lze ji chápat jako přátelské setkání našich čtenářů, autorů a firem ze stavebnictví, které se ke společenské zodpovědnosti hlásí,“ řekla na úvod Ing. Dagmar Kopačková Ph.D., ředitelka portálů a garant konference a dodala: „A naše poděkování patří všem, kteří se s námi přišli potkat.

Poděkování skupině Saint-Gobain, CIUR a HELUZ, hlavním partnerům konference

Rychle se měnící svět chce prosadit uhlíkovou neutralitu a stavební sektor se s tím musí vyrovnat. Přitom toto odvětví produkuje 37 % emisí CO2, spotřebovává 50 % přírodních zdrojů a vytváří 40 % pevného odpadu. Zároveň bydlení a infrastruktura jsou pro naši společnost klíčové a požadavky rostou. To jsou slova z webu Skupiny Saint-Gobain. Nelze než souhlasit a děkujeme za cestu k udržitelnosti, kterou se skupina vydala a děkujeme za podporu konference.

Pokud byste chtěli vyhodit byť jen malý papírek do směsného odpadu, vzpomeňte na to, že ve výrobním závodě společnosti CIUR v Brandýse nad Labem se zpracuje více než 30.000 tun druhotných surovin ročně a z recyklovaného mixu vyrábí více jak 60 druhů výrobků. 80 % produkce míří na export do celého světa a my děkujeme, že zástupci jsou dnes s námi, podpořili konferenci a přivezli vzorky pro inspiraci.

Cihly. Ať už se z nich stavěla jednoduchá obytná chata nebo velkolepá katedrála, cihly byly po mnoho staletí základním stavebním materiálem. Výrobní proces se podle místa lišil, ale cihly se používají ke stavbě již mnoho tisíc let, protože mají dlouhou životnost a jsou velmi odolné. To a řada dalších faktorů z nich činí vyhledávaný stavební materiál a přispívá k jejich přirozené udržitelnosti. Tento segment zastupuje další podporovatel této konference, společnost Heluz a my děkujeme.

Další partneři
Partnerem konference byl i Cyrkl Zdrojová platforma, s.r.o., globální start-up s ambicemi celosvětově zlepšit odpadové hospodářství. Cyrkl je zároveň i poradenská platforma, která pomáhá výrobcům nacházet příležitosti k materiálové recyklaci, a tedy i k velkým finančním úsporám.

Jedním z důležitých témat udržitelnosti je také šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Netýká se to ale jen samotných staveb, ale uvědomují si to i města. Zachytávání vody ze zpevněných ploch a veřejných prostranství a jejich další využití je doménou firmy MEA Water management, dalšího z partnerů konference. Jejich odvodňovací prvky, např. liniové, obrubníkové nebo štěrbinové žlaby, slouží k odvodnění velkých ploch jako jsou náměstí, parkoviště, nebo dopravních staveb jako jsou mosty, dálnice či letiště. Vhodné jsou i do historických částí měst. Šetrné hospodaření s vodou však vyžaduje komplexní řešení.

Komentovaná prohlídka materiálů pro udržitelné stavebnictví měla úspěch

Vzorky materiálů byly vystaveny přímo v sále a poutaly pozornost během celé konference. V poledním čase byl prostor na diskusi přímo u vzorků.

Přečtěte si také Recyklované materiály pro stavebnictví na konferenci 12. 4. 2024 Přečíst článek

Za zapůjčení vzorků děkujeme společnostem Saint-Gobain, Resysta, CzecHemp – Český konopný klastr, Heluz, UCEEB, ASIO, Brilon, CIUR, Elektrodesign, ISOparts, Přátelé New Renato a Petru Čandovi a Kateřině Mertenové.
Skupinu vzorků materiálů pro interiér zapůjčila a okomentuje Iva Bastlová, designérka a vydavatelka B2B magazínu.

Digitální stavební řízení

Když jsme o konferenci v loňském roce začali přemýšlet, jedním z jasných bodů bylo digitální stavební řízení, které ušetří nejen stohy paré, ale mnoho materiálů i lidských sil, urychlí stavební řízení a digitální model usnadní správu budovy po dobu jejího dalšího života. Blížíme se k červenci 2024 a o digitálním stavební řízení od července 2024 hovořil Ing. arch. Petr Klán, ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR.

Přečtěte si také Digitální stavební řízení už za 4 měsíce Přečíst článek

Konference proběhla v rámci veletrhů FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER, v rámci účasti na konferenci získali účastníci volný vstup na tyto souběžné veletržní akce. Vedení veletrhů děkujeme za podporu a spolupráci.

 
 
Reklama