Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Digitální stavební řízení už za 4 měsíce

Seznamte se s detaily digitálního stavebního řízení, které prezentoval Ing. arch. Klán, ředitel ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR, na dubnové konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou připravila redakce TZB-info.

Omezení papírování v rámci digitalizace stavebního řízení jako téma Konference kroky k udržitelnému stavebnictví

Cíl digitalizace stavebního řízení, tedy omezení papírování a větší transparentnost procesu povolování staveb chápeme také jako součást udržitelnosti. Proto jsme téma zařadili do konference Kroky k udržitelnému stavebnictví.
Omezení papírů a paré, které zabírají jen police v archivech je dobrá cesta. V současné době se zcela pochopitelně řeší jen ten začátek, podoba dokumentace, úložiště dat, práce s daty, bezpečnost, oprávněni atd. Tj. končíme vydáním stavebního povolení, resp. kolaudací stavby. Ale nesmíme zapomenout na to, že stavby slouží stovky let. A po celou dobu musíme zachovat dokumentaci dostupnou. Že do ní bude přístup on-line je fajn. Ale důležitá je i struktura dat, bezpečnost, zálohování, přístupnost. Celá řada stavebníků zažila situaci, kdy jedinou pomocí byly výkresy třeba i z předminulého století
,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant konference a doplňuje:
Potěšilo nás, že MMR ČR poskytlo záštitu konference a zároveň žádost o přednášku přijal Ing. arch. Petr Klán, ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR.

Přednáška Ing. arch. Petra Klána, ředitele odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR
Přednáška Ing. arch. Petra Klána v pdf

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Propojené aplikace Informační systém stavebního řízení a Portál stavebníka

Už za čtyři měsíce začne v plném rozsahu platit nový stavební zákon. Stavebníci budou mít možnost podávat a sledovat stavební řízení na jednom místě a spolehnout se na lhůty, kterými budou úředníci vázáni. Klíčovou součástí celého procesu budou elektronické portály, do nichž budou mít přístup úřady i veřejnost.

Cílem je omezit papírování a celé řízení značně urychlit.

  • Ministerstvo vyvíjí Informační systém stavebního řízení, určený pro úředníky.
  • Portál stavebníka má lidem umožnit sledovat aktuální stav jejich stavebních řízení a vidět odpovědi dotčených orgánů. Portál má za cíl zrychlit a zpřehlednit stavební řízení.

Proces získání stavebního povolení je nyní v ČR komplikovaný a zdlouhavý. Množství potřebných dokumentů se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a typu stavby. Konkrétní informace o potřebných dokumentech a postupu pro získání stavebního povolení pro konkrétní stavbu je nejlépe získat na místně příslušném stavebním úřadu.

Potřebné dokumenty aktuálně v písemné podobě
Jako příklad uveďme Žádost o stavební povolení, formulář, ve kterém popíšete plánovanou stavbu a vaše údaje. Technická dokumentace, podrobný plán stavby včetně stavebních výkresů, statických výpočtů, plánu sítí a dalších technických detailů. Závazné vyjádření odborných orgánů, například stanovisko hasičů, ochrany životního prostředí, památkové péče apod. Souhlas vlastníka pozemku, pokud nejste vlastníkem pozemku, na kterém se stavba má provádět, budete potřebovat jeho souhlas. Geodetický plán pozemku a jeho okolí. Doklad o zaplacení poplatku, protože stavební povolení může být spojeno s poplatkem, který je třeba uhradit. V závislosti na konkrétní situaci může být zapotřebí další dokumentace, jako jsou například výpis z katastru nemovitostí, stanovisko k dopravě apod.
Počet potřebných výkresů se může lišit v závislosti na rozsahu a složitosti plánované stavby, stejně jako na požadavcích místních stavebních úřadů.
Příklady hlavních výkresů, které jsou obvykle požadovány
Půdorysné plány, které zobrazují rozložení jednotlivých částí stavby na pozemku a včetně přilehlých terénů. Svislé řezy, které zobrazují stavbu z pohledu kolmého na půdorysný plán a poskytují informace o vertikálním uspořádání stavby, například o výšce stropů, podlah a dalších detailů. Pohledy (perspektivy), které ukazují vzhled stavby z různých úhlů a perspektiv. Technické detaily a specifikace různých částí stavby, jako jsou například detaily stavebních spojů, výplně oken a dveří, vedení instalací atd. Stavební plán sítí (situace), pokud je součástí plánované stavby například vodovodní, kanalizační, elektrická nebo plynařská síť, budou potřeba výkresy těchto sítí. Statické výpočty zvláště pro složitější stavby může být požadována dokumentace týkající se statických výpočtů a nosných prvků stavby.
 
 
Reklama